Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Ďalší starostov muž v akcii

V Zápise č. 1/2013 (bod 2. Návrh nového člena komisie“) zo zasadnutia komisie výstavby a územného rozvoja, ktoré sa konalo 16.1.2013, sa píše:

Komisii bol predstavený návrh na doplnenie člena komisie (neposlanca) – Martina Jónu:
Hlasovanie: 4–za,  2-proti, 2-zdržal sa (prítomní pri hlasovaní 8, neprítomní Khandl, Vanerková)
Uznesenie komisie nebolo prijaté.

Prítomní poslanci: Brychta, Šimoni,  Drotován, Hrdlička, Andráš, Sekerka
Prítomní neposlanci odborníci: Halinkovič,  Socháň

Návrh neprešiel len o povestný chlp. V zápise sa nepíše, kto a z akých dôvodov návrh predložil, ani kto ako hlasoval.

Martin Jóna je bývalým (2006 - 2010) a v tom čase spolu s Jozefom Mórikom najodmeňovanejším poslancom MZ (Strana zelených). Obšírny článok o vtedajších nielen poslaneckých aktivitách Martina Jónu uverejnili kritické noviny Fair-Play v Rači 0/2007.

Akiste je len zhoda okolností, že nominácia Martina Jónu, majiteľa PELITAS s.r.o. a vydavateľa spravodaja Račan, do jednej z kľúčových komisií MZ prišla v čase, keď sa v Rači roztrhlo vrece s developerskými projektami.

Vie starosta Pilinský o územno-plánovacích ambíciách svojho asistenta?Foto Peter Kunder, Aliancia Fair Play

0 komentárov:

Zverejnenie komentára