Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.6.13
0
Občiansky tlak voči objemovo nezmyselným developerským projektom prináša prvé ovocie. Vo štvrtok 6. júna mestské zastupiteľstvo nezaradilo veľké projekty ako Rača - Dolná Pekná, Rača - Ohňavy alebo zmena ÚP v prípade Račany Rosso do navrhovaného balíka zmien územného plánu.


Podľa vyjadrenia mestských poslancov obstarávať sa začne iba schválený zoznam zmien a aj z týchto zmien je možné ešte vyškrtávať (napr. na základe negatívnej urbanistickej štúdie). Celé to pôjde ešte procesom SEA podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Projekt Rača - Dolná Pekná (totožný projekt s názvom "Za Slovenskou Grafiou" RA/2 resp. RA/33) podľa  pôvodného materiálu, ktorý bol predložený na rokovanie v apríli,  bol zaradený do balíka. Intenzívnou komunikáciu s mestskými poslancami a mestskými klubmi sa podarilo presvedčiť väčšinu poslancov, aby tento podnet bol vyškrtnutý (projekt podporovala skupina nezávislých poslancov). Nezmyselný projekt objemovej výstavby na Peknej ceste, o ktorom píšem viac tu a tu, dostal teda nateraz jasnú červenú. Minimálne do konca roku 2014 tento projekt nebude strašiť Račanov. Bude však treba byť ostražitý, pretože čert a developer nikdy nespí :-).

Ďalšie projekty, ktoré zostali v tabuľke štyri a teda vypadli aspoň nateraz z hry, sú napríklad RA/8 (Račany Rosso) či RA/5 (Rača - Ohňavy, kde chceli zmeniť vinohrady nad daňovým úradom na stavebné pozemky). Zároveň vypadli skoro všetky projekty (mimo jedného - viac nižšie), ktoré chceli zmeniť vinice na stavebné pozemky (v lokalitách Fongy, Nová Hora, Zahumenice, Červené, Glanec, Kodnáre, Ruža, Lisovňa, Podbrezovská, Puštiaky, Kamilková ulica, Vtáčiková) a tiež projekty veľkej zástavby na Východom dostali nateraz stopku.


Jediným problémom v súčasnom návrhu zmien územného plánu ohľadom Rače je lokalita Fixle (RA/9), ktorá sa žiaľ dostala do zoznamu a navrhuje zmenu vinohradov na stavebné pozemky - malopodlažnú zástavbu. Nakoľko som viackrát uviedol, že v Rači pre zachovanie vinohradov a celého rázu krajiny je potrené dať definitívne stop na zmeny viníc na stavebné pozemky, tak zostáva úlohou presvedčiť väčšinu poslancov mestského zastupiteľstva, aby táto zmena nebola zaradená. Podľa materiálu je potrebné predložiť kladne prerokovanú urbanistickú štúdiu a myslím, že nielen stavebná komisia, ale celé zastupiteľstvo v Rači by malo prijať uznesenie o nesúhlase. Hlasovanie poslancov o návrhu starostu vypustiť túto zmenu dáva určitú nádej (iba 5 bolo priamo proti vypusteniu).

V každom prípade nezaradenie zmien územného plánu v prípadoch navrhovanej veľkoobjemovej sídliskovej výstavby Rača - Dolná Pekná, Rača - Ohňavy a zamietnutie návrhu na zvýšenie intenzity zastavanosti Račany Rosso je veľmi pozitívnou správou a týmto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa o ňu zaslúžili.

Je to dôkazom toho, že ak ľudia nie sú apatickí, tak sa dajú veci meniť aj k lepšiemu. Verím, že to všetkých občiansky aktívnych ľudí v Rači povzbudí do ďalšej činnosti. 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára