Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Vážnejší problém je neochota niektorých povinných osôb vrátane samospráv poskytovať informácie, myslí si Ondrej Dostál.


Primátori a starostovia zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokázali nevídanú vec: obvinili občanov zo zneužívania infozákona a šikanovania samosprávy, a aj keď nepredložili presvedčivé argumenty, Róbert Fico vyhlásil, že jeho vláda prehodnotí súčasné znenie infozákona...

Áno, primátori, starostovia a premiér si nevzali na mušku nič menšie než zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Popravde, niet divu, že tŕňom v oku im je práve zákon, ktorý občanom dáva možnosť pozerať samosprávam, primátorom, starostom a štátnej správe na prsty pri výkone moci a spravovaní verejných zdrojov. A takisto niet divu, že občianske organizácie infozákon bránia (ZOMOS, TIS, Aliancia Fair play, Konzervatívny inštitút, ...). Ondrej Dostál (KI) za vážnejší problém ako tzv. zneužívanie infozákona považuje neochotu niektorých povinných osôb, vrátane samospráv, poskytovať informácie.

Otvorená a transparentná samospráva je mnohým primátorom a starostom bytostne cudzia. Zužuje manévrovací priestor pre svojvoľné nakladanie s mocou a verejnými zdrojmi a núti samosprávy vymýšľať sofistikované triky tam, kde kedysi stačila diskrétna mlčanlivosť účastníkov deľby „koristi“.

Pikantériou hrubého útoku ZMOSu na občanov je, že významná časť príjmov tejto vplyvnej záujmovej organizácie primátorov a starostov pochádza z verejných peňazí - z rozpočtov miest a obcí Slovenska... Dvadsaťtisícová mestská časť Bratislava - Rača odviedla ZMOSu v roku 2012 členské 3.005,- €. Ak je táto suma približne úmerná počtu obyvateľov, potom ZMOS každoročne od obyvateľov SR inkasuje čiastku prevyšujúcu pol milióna a blížiacu sa k sume jeden milión €.

Namiesto pokory a vďaky za poskytnuté nemalé finančné zdroje z rozpočtov miest a obcí sa ZMOS nerozpakoval obviniť občanov z údajného šikanovania samosprávy a zneužívania infozákona!

Páni primátori a starostovia zo ZMOSu, hamujte, prosím!Súvisiace články:

Keď štát nevynucuje dodržiavanie infozákona, hoci korupcia kvitne


0 komentárov:

Zverejnenie komentára