Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.6.13
0
Plat starostu mestskej časti Bratislava - Rača Petra Pilinského (SZ) na rok 2012 bol určený v rozpore so Zákonom 253/1994 Z. z.

Plat starostov a primátorov sa pre každý kalendárny rok určuje podľa §3 ods. 1 Zákona 253/1994 Z. z. ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predošlý kalendárny rok a násobku určeného podľa počtu obyvateľov obce / mesta k 31. decembru predošlého kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 70% (§4 ods. 2). V roku 2012 priemerná mzda v NH SR činila 805 €, takže platová tabuľka starostov a primátorov pre rok 2013 vyzerá takto:


od
do
násobok
min.
max.
1.

500
1,49
1 200 €
2 040 €
2.
501
1 000
1,65
1 329 €
2 260 €
3.
1 001
3 000
1,98
1 594 €
2 710 €
4.
3 001
5 000
2,17
1 747 €
2 970 €
5.
5 001
10 000
2,34
1 884 €
3 203 €
6.
10 001
20 000
2,53
2 037 €
3 463 €
7.
20 001
50 000
2,89
2 327 €
3 956 €
8.
50 001
100 000
3,19
2 568 €
4 366 €
9.
100 001

3,58
2 882 €
4 900 €

Poznámka: Absurditou týchto pravidiel je, že umožňujú určiť starostom a primátorom vyšší plat než má premiér resp. ministri vlády SR: premiér Fico v hrubom zarába mesačne 4 619 eur, ministri jeho vlády 3 671 eur. V plate premiéra je pritom už započítaný mesačný funkčný príplatok aj paušálna náhrada...

V utorok majú poslanci MZ na návrh zástupcu starostu Miloša Máťuša zvýšiť plat starostovi Pilinskému (SZ). Navrhované zvýšenie vyplýva 1) zo zvýšenia priemernej mzdy v NH SR zo 786 € na 805 € a je nárokovateľné, 2) z návrhu zvýšiť plat starostu o ďalších 5%, pričom predkladateľ odôvodňuje zvýšenie frázami ako vystrihnutými zo schôdzí Národného výboru spred novembra ‘89:

„Vzhľadom na rozsah úloh starostu a náročnosť práce, veľkosť mestskej časti, zodpovednosť za  výkon verejnej funkcie a dosiahnuté výsledky v uplynulom období  pri  vede mestskej časti.“

Objavila sa ale aj závažnejšia vec než lajdácke „odôvodnenie“ návrhu, a to zistenie, že plat starostu Pilinského pre rok 2012 bol na návrh prednostky Peškovej určený a poslancami MZ Uznesením UZN 162/03/04/12/P schválený ako 2,89 násobok priemernej mesnej mzdy za rok 2011 zvýšený o 11%:

 2,89  x 786 € x 1,11 = 2.522 €

V odôvodnení návrhu uznesenia predkladateľka uvádza, že násobok 2,89 bol odvodený od počtu obyvateľov Bratislava Ra k 31.12.2010 (20 660), čo je v rozpore s §4 ods. 5 zákona 253/1994 Z. z., ktorý vyžadoval vychádzať z počtu obyvateľov k 31.12.2011 (19 814). Namiesto násobku 2,89 mal byť použitý násobok 2,53:

 2,53  x 786 € x 1,11 = 2.208 €


Plat starostu Pilinského
2011
2012
2013
priemerná mzda v NH SR (§4 ods. 1)
769 €
786 €
805 €
počet obyvateľov (§4 ods. 5)
20 660
19 814
20 068
násobok použitý v návrhu
2,89
2,89
2,89
násobok podľa §4 ods. 1
2,89
2,53
2,89
zvýšenie podľa §4 ods. 2
11%
11%
16%
plat určený v návrhu
2 467 €
2 522 €
2 699 €
plat podľa §4 zákona 253/1994
2 467 €
2 208 €
2 699 €
odchýlka
0 €
314 €
0 €


Pozoruhodné je, že pri návrhu platu starostu na roky 2011 a 2013 predkladatelia odvodili násobky od správneho počtu obyvateľov. „Pomýlili“ sa len pri návrhu platu v roku 2012 - v prospech starostu...

Každý obyvateľ MČ Rača sa môže rozhodnúť, či chce použitie vyššieho koeficientu pokladať za nedbalosť alebo za úmyselné porušenie zákona. Nič to nezmení na fakte, že pri určení platu starostu Pilinského na rok 2012 zákon porušený bol. Verím, že porušenie zákona bude bezodkladne odstránené, no aj tak vo vzduchu zostane visieť viacero otáznikov:

Načo mestská časť platí prednostku? hlavného kontrolóra? audítorov?
A maslo na hlave majú aj poslanci.Podklady:Súvisiace články:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára