Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.6.18
0
Po takmer 4 rokoch (článok) je opäť v hre vyfackovanie obyvateľov sídliska Krasňany starostom m.ú.Rača Petrom Pilinským.

Račiansky starosta, ako poslušný koníček developerov (článok), koná výhradne proti občanom. A robí servis developerským spoločnostiam przniacich lokalitu s výraznou vinohradníckou históriou. Tentoraz, aby zrejme zavŕšil svoje 8 ročné úsilie zmrzačiť aj to, čo už bolo vybudované ešte predtým, než uzrel svet, podhadzuje v polročných intervaloch návrhy na územný plán zón pre Krasňany. Samozrejme tieto majú zapracovanie tak, aby to vyhovovalo developerom a nie občanom. Za účelom požiadavky vyhotovenia územného plánu pre zóny Krasňany bolo stretnutie občanov, poslancov a starostu Petra Pilinského ešte počas jeho prvého volebného obdobia v KS Žarnovická. Bol som tam tiež, ale o takom paškvile, aký je zapracovaný do návrhu územného plánu pre Krasňany, nebola žiadna reč.

Len zopár špecialít:

1. Zmeniť čiastočne jednosmernú ulicu Kadnárova v celej dĺžke na obojsmernú: Toto je naozaj zaujimavá informácia. Jednosmerky vznikali v 80-ych rokoch minulého storočia (asi rok 1988), pravdepodobne na nátlak obyvatelov kvôli rastúcej automobilizácii sprevádzanej negatívnymi prejavmi (hluk, prach). A skutočne niečo také vratiť po 30 rokoch je na hlavu postavené. Od tej doby je zahustenosť dopravy v tejto lokalite niekoľkonásobná.

Jediné možné vysvetlenie je to, že svojím konaním (povoľovanie ďalších a ďalších stavieb) sa dosahujú požiadavky na zvýšené prepravné výkony. Najnovšie to bude projekt Rínok Rača. Pričom raritou je skutočnosť, že vždy pri stavebných konaniach sú akože stanoviská odborníkov na dopravu kladné. Vyjadrenia sú jednoznačne vždy iba priaznivé: nárast dopravy z nových bytových domov je minimálny. Čo je samozrejme buď anarchia, alebo demonštrácia nulovej odbornosti. Tých bytových domov za 8 rokov starostovania Petra Pilinského pribudlo teda slušne a k nim niekoľko stoviek automobilov. Automobilov pribudne ešte viac a tak starosta rieši problém zápch tak, že sprejazdní sídliskové cesty v oboch smeroch.križovatka Kadnárova a Černockého, ráno cca 8 hodin, pracovný deň


situácia na Peknej ceste je už roky katastrofálna, záber je z roku 2013, ranná špička2. Zbúranie radových garáží, (pravdepodobne) a násilné vyvlastnenie pozemkov pod nimi a vybudovanie garážových domov. Račiansky starosta parkovaciu politiku nerieši a jediný spôsob je preňho priechodný tak, že radové garáže sa zbúrajú (niektorí si ich kúpili pred pár rokmi za 10-12 tisíc €) a vybuduje sa parkovací dom(y). Miesto realizácie VZN o parkovaní sa rozhodol račiansky starosta siahnuť na majetok občanov!

V podstate okrem Karlovej Vsi sa parkovacia politika nikde nezaviedla. Pýtam sa, pán starosta Pilinský, aké sú dôvody na nezavedenie pravidiel parkovacej politiky v zmysle VZN o parkovaní, ktoré bolo prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 8.12.2016 a od 1.3.2017 mali byť platné v jednotlivých mestských častiach Bratislavy, ktoré dodatkom mali určiť sadzby (článok)?

3. Vybudovanie oáz pokoja a relaxu. Tak toto je buď na zasmiatie, alebo do plaču. Nám, čo tu bývame, žiaľ do plaču. Po Peknej ceste pôjde v čase rannej a popoludňajšej špičky reťaz áut. Časť pôjde ďalej na sídlisko Slanec, ráno opačne, časť po Peknej ceste a to buď do centrálnej Rače (ráno opačne), alebo do novovzniknutého sídliska smerom na Rinzle (ráno opačne). V blízkosti takejto cesty, skôr výpadovky, nebude žiadna oáza pokoja a harmónie. A nepomôže tomu ani osadenie palisád a výsadba viničových kríkov k nim. Pred objektom bývalej Meopty bude kruhová križovatka. Autá radiace sa do križovatky a autá s výjadom z križovatky budú svietiť reflektormi do bytov v pravidelných intervalov. Nezabudnite, že dopravná aktivita začína už o 6 hodine ráno a večer končí asi okolo 20 hodiny. A to býva v ročnom období od septembra do apríla tma.

     náčrt údajnej odpočinkovej zóny, táto križovatka Kadnárova a Vrbenského bude lievikom pre  
     autiaky na všetky smery. 4. Vybudovanie vodného raja. Už tu raz zaznela informácia šialenstva a starosta nad tým uvažoval (článok), no našťastie sa s tou stupiditou už nič nerobilo. No v rámci Krasňan máme potôčik - Račiansky potok a malú nadrž (už za hranicou zóny) a tá je určite problémom pri vybudovaní prístupovej cesty do viníc. Takže ju treba posunúť nižšie, dolu k objektu Hagarova 19. Jednak sa o také dielo už bude musieť starať miestna časť na naše náklady. A asi by bolo zaujímavé poznať názor vodohospodára na blízkosť vodnej nadrže pri bytovke. Je to v poriadku z nebezpečenstva spodných vôd?

Písmeno G2 označuje lokalizáciu prvého jazierka vybudovaného na pozemkoch terajších garáží. Ešte tam bude druhé a tretie jazierko.
Záver a zhodnotenie:

Súkromné stavby budú financovať súkromní investori, m.ú. Rača chce napomôcť násilnému vyvlastneniu (niečo ako komunisti v 50-ych rokoch minulého storočia) a verejné projekty sa budú financovat z verejných financií. MÚ Rača nemá zdroje na riešenie nedostatočných kapacít v predškolských zariadeniach a základných školách. Na sídliskách sú aj rozbité, neudržiavané lavičky, a nemá zdroje na pravidelné kosenie trávnikov. Údržbu trávnikov a strihanie živých plotov už robia občania na vlastné náklady. Myslím, že to hovorí za všetko.Pravdepodobný scenár:

MÚ Rača pod vedením starostu Pilinského má prioritný záujem o vyvlastnenie pozemkov pod garážami. Občania z 12 tisícovej investície (kúpne ceny garáží pred vznikom tohoto paškvilu zvaný Územný plány zóny Krasňany) dostanú tak 2 tisícky. Ako prvé sa začne riešiť komunikácia na mieste bývalých garáží. Súčasne sa začne s prekladiskom vodnej nádrže smerom do sídliska k bytovke Hagarova 19.

Začnú stavby garážových domov, bude to komunikované ako výhodné, pretože pôjde o riešenie parkovania pre tisicky áut. Vo fáze výstavby požiada stavebník o zmenu stavby pred dokončením na polyfunkčný objekt. V suteréne budú nejaké garáže, na prízemí kancelárie a obchodné priestory a na 4 poschodiach bytové jednotky. Stavba bytov je najlukratívnejší biznis v Bratislave.

Garážové státie za 18.000,- € si tam nekúpi nikto a parkovať sa bude vonku po starom. Napokon to pripúšťa aj Návrh - záväzná časť na strane 15.


Vyzývam poslancov, t.j. zastupiteľský zbor, aby za tento Územný plán zóny Krasňany nehlasovali. Treba ho prepracovať na základe pripomienok občanov žijúcich na sídlisku Krasňany, ktorých by sa nekoncepčné zmeny dotýkali. Zmeny musia rešpektovať vlastnícke práva občanov a musia zohladňovať požiadavky občanov na zachovanie pokojného sídliska. Zvýšená hlučnosť z automobilovej dopravy je nekoncepčná zmena, zhoršuje životné prostredie a žiadne zóny relaxu s jazierkami uvedené zmeny nekompenzujú.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára