Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.6.18
0
Dobrý deň

dovoľte aby som v mene obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača požiadal urgentne o informáciu kedy začnete /kedže termín 25. resp. 26. týždeň ste nedodržali!!!/  kosiť trávnaté plochy, ktoré sú vo vašom vlastníctve t.j. Dopravná 1-49, 21-35, 2-10, 12-20.

Zdôrazňujem že vegetačne sa píše už datum 29. Júna 2018 /tento rok ešte nebolo pokosené!!/ a že tu nejde už len o zveľaďovací faktor kosenia trávnatých plôch, ale najmä o zdravotný faktor – alergénov z trávy a burin, ktoré výrazne zdravotne znevýhodňujú kvalitu života alergikov /deti, starší ľudia a pod./. Upozorňujem, že je to mimoriadny stav v histórii Rendezu /Východného/ MČ Rača, kedy si ŽSR neplnia svoje povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo zákona ako vlastníkovi pozemkov.
V mene obyvateľov Rendezu /Východného / MČ Rača verím že URGENTNE vyriešite tento aktuálny problem najneskôr budúci týždeň /27. Týždeň/


S pozdravom

Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača Rendez /Východné/


 odoslané mailom 29.6.2018 7,50

dnešná odpoveď zo strany ŽSR


Dobrý deň,

Dňa 29.6.2018 bola zástupcami Poskytovateľa a Objednávateľa vykonaná obhliadka predmetu služby v zmysle rámcovej zmluvy o poskytnutí služby na kosenie tráv a ruderálneho porastu. Keďže Poskytovateľ má na obdobnú službu uzatvorené zmluvy aj s inými objednávateľmi, po vykonaní obhliadky a zosúladení harmonogramu sa zaviazal, službu (kosenie) zrealizovať v 27. a 28. týždni.

S pozdravom

Ing. Marián Ondračka

ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblasná správa majetku Trnava
Bratislavská 6/E, 917 02  TrnavaFrom: Ondračka Marián [mailto:Ondracka.Marian@zsr.sk]
Sent: 13. júna 2018 9:55
To: Sekerková, Iveta <Iveta.Sekerkova@omv.com>

Subject: RE: 933/2018FW: Sťažnosť 105/5/2018

Dobrý deň,

Podľa aktuálnych informácií je zmluva v týchto dňoch (12. a 13.6.2018) predložená na podpis dodávateľom. Po podpise dodávateľmi a následne objednávateľom (ŽSR), bude zverejnená a účinnosť nadobudne jeden deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Samotnú realizáciu kosenia predpokladáme v 25. resp. 26. týždni.

S pozdravom

Ing. Marián Ondračka

ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblasná správa majetku Trnava
Bratislavská 6/E, 917 02  Trnava


0 komentárov:

Zverejnenie komentára