Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.6.18
0
Ako vraví staré príslovie, kto sa bojí vlkov, nech nechodí do lesa. Ja sa do lesa nebojím chodiť a teda začalo sa diať presne to, čo som už pred dvomi rokmi predpokladal. Zastrašovanie poslancov pred miestnym zastupiteľstvom a vytváranie hystérie. A nie, neuhnem ani o centimeter. Ide o nám známeho developera Grunt, s.r.o.


Spoločnosti Grunt a jej podnikaniu sa venujem už dlhodobo, táto firma je známa napríklad z Chorvátskeho Grobu, kde vybavila zmenu územného plánu a priestor pre 30-tisícové sídlisko.

V Krasňanoch mala snahu, ktorú som pomohol zablokovať v rokoch 2013 a 2014, vybudovať veľké projekty Ohňavy a Dolná Pekná. Tento záujem z ich strany stále je a vedia, že ak by ma zvolili občania za starostu, nikdy by im neprešiel.

Aktuálne chcú postaviť projekt Dolný Slanec, ktorý pripomienkujem a riešim už viac ako dva roky. Tento projekt sa chystá priniesť 220 bytov pre 565 obyvateľov. Všetky technické detaily a zásadné pripomienky (nesúlad s územným plánom Bratislavy - funkčný kód vinice, nesúlad s územným plánom BSK - cyklotrasy atď.) sú v tomto článku.Rozhodnutie EIA podľa zákona 24/2006 Z.z. je záväzné a teda bez prístupovej cesty vedenej ináč ako po Peknej ceste nemôžu daný zámer vybudovať. Takže nebude cesta, nebude Dolný Slanec.


Už v procese EIA som namietal dopravno-kapacitné posúdenie a to, že doprava musí byť vedená v zmysle územného plánu predĺžením Horskej ulice až do Nového Mesta a nie riešením v rozpore s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy. Keďže som už dávnejšie predpokladal, čo sa bude diať, ponechal som si dôkazy na túto dobu - keď sa Bednarič snaží zastrašiť poslancov Rače pred hlasovaním. Samozrejme celý developerský projekt Dolný Slanec (a otvorené dvere pre Dolnú Peknú a Ohňavy) sa má prezentovať ako benefit pre Krasňany (čo som predpokladal už v roku 2016)
Asi Vás bude aj zaujímať celá diskusia, ktorú z FB zverejnil pán Bednarič. Súhlasím v nej s prepojením Horskej - ale v trase, ako určuje územný plán - čo spomína vyššie diskutujúci p. Petrinec. Za takúto manipuláciu by mali brať novinársky preukaz (ak taký Bednarič vôbec má). Prikladám list z Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa píše, že návrh komunikácie Dolný Slanec je v rozpore s územným plánom BSK (o tejto skutočnosti bol developer informovaný viackrát).Keďže som materiál zaslal iba do podateľne a všetkým poslancom vo štvrtok 14.06.2018 a nebol zverejnený dodnes verejne (mohol som ho dať hodinu pred zastupiteľstvom, postupoval som však voči poslancom férovo a dal som poslancom viac ako 10 dní na naštudovanie), bolo potrebné veľmi rýchlo napísať článok a vytlačiť noviny - preto okrem nezmyslov je plný vecných chýb - napr. v obrázku.


Správne však Bednarič uvádza, že cesta by pomohla uvoľniť Peknú cestu mimo iného vodičom z Rače (myslí asi hlavne Rínok Rača), ktorí by sa vyhli zápche na Peknej ceste - ako by sa tam dostali z Rače je jasné - tranzitom cez Krasňany. Presne to uvádzam aj vo svojom materiáli - vybudovaný projekt Dolný Slanec by aj s cestou zhoršil podmienky obyvateľov Hornej, Horskej a Malokrasňanskej a krátkodobo (do vybudovania Rínku Rače) by zlepšil podmienky obyvateľom Peknej cesty (nie však autám ani električkám, tie by samozrejme dlhšie čakali na križovatke Račianska/Malokrasňanská - už aj s autami z Dolného Slanca - cca 110 v špičke). Materiál som sa snažil urobiť maximálne objektívne, nech sa poslanci sami rozhodnú a posúdia.

Nebol by to samozrejme Bednarič, ak by v článku opäť nevymyslel nezmysly aj ohľadom LBG Arény, tzv. Park RNR či Hagarovej - keďže nič také ako moje blokovanie týchto zámerov neexistuje, tak si vymyslel konšpiráciu, že som "šedá eminencia a ťahám nitky". To už je na lekársku diagnózu.


Keďže RNR a Hagarovu som už x-krát vysvetľoval, aký je to nezmysel - napr. pred voľbami do BSK tu a každý si to môže prečítať, budem sa venovať iba novému obvineniu, že stojím za blokáciou LBG Arény. To je vec, ktorá je nová v konšpiráciách (tie ako vieme je potrebné stále stupňovať, ak pôvodné nemajú svoj efekt - viď moja výhra vo voľbách do BSK vlani). V zámere som sa ani raz neodvolal, nič som dokonca nenamietal ani keď neuznali môj návrh na bezpečnejšiu úpravu chodníka na Hečkovej. Projektu vyjadrujem celé volebné obdobie plnú podporu.
Už v roku 2014 som hovoril investorovi, že je tam problém s prístupom (neskôr sme mu preto schválili ďalšie pozemky pri budove teplárne) a tiež vedel (napr. od Miša Hrdličku), že sú tam siete - plyn, kanalizácia či Račiansky potok - ktoré bude potrebné preložiť. To sú problémy, čo technicky stále riešia a už žiadajú aj spoluúčasť mesta.

"Problémy" LBG Aréne robí p. Marcel Slávik, známy zo stoviek iných konaní po celom Slovensku. Je zaujímavé, že v prípade Rínok Rača, Račany Rosso alebo Dolný Slanec sa neodvolával - dokonca na verejnom prerokovaní zámeru Rínok Rača zaútočil na obyvateľov Plickovej (kto bol si pamätá). Naopak v Karlovej Vsi sa nám odvoláva skoro vo všetkých konaniach, dokonca sa odvolal aj v prípade rekonštrukcie električkovej trate. To je skutočne vysoký level konšpirácií, že by som ho ja mal riadiť. Sám určite potvrdí, že sporov s ním máme ako mestská časť Karlova Ves plno.

Záverom by som chcel vyzvať poslancov mestskej časti Bratislava-Rača, aby sa nebáli a v utorok hlasovali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Takýto pokus o ovplyvnenie slobodného hlasovania poslancov v Rači tu ešte nebol.

Michal Drotován

www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára