Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.6.18
0
Špecifikum svahovej lokality je riziko záplavových zón pod nimi. Za predpokladu, že nie je vyriešený odtok natekajúcej zrážkovej vody zo svahov Malých Karpát.  Určitá oblasť v zóne m.č. BA-Rača však trpí desaťročia neduhom, aký sa len tak nevidí.
Teraz je vedľajšie komentovať, že tí pred 70 rokmi mali mať veštecké gule a zistiť, čo sa bude diať na bývalých svahoch viníc napr. TU a podobne.
V období, keď sa zlepšovala infraštruktúra pre obyvateľstvo danej lokalite to bolo bezprecedentné. Uvedená zmena bola natoľko pozitívna, že riešiť vtedy dimenziu na 50-100 ročný horizont by bol irelevantný. Na to nikto určite nepomyslel. A nemožno to charakterizovať ako zlyhanie.

foto z knihy Rača, vydavateľstvo Obzor 1989 - Stavba kanalizácie roku 1948.                                                 Ja tam podla fotografie vidím Žitnú ulicu.

Takto to údajne mohlo byť koncom 60-ych rokov minulého storočia po lejaku.
foto: zdroj internet
Na fotografii vidno troleje pre električky. Električková trať bola vybudovaná v roku 1965 (https://imhd.sk/ba/doc/sk/15152/Racianska-radiala-oslavuje-dve-vyrocia) . Vozovňa Krasňany bola dobudovaná v roku 1973. Len odhadujem vznik fotografie 1967-68. 

Činitele vplývajúce na zaliatie komunikácie Račianska ulica:
1. Geografický tvar svahovej lokality nad uvedenou časťou vytvára zberné údolie z 2 rôznych svahov. Toto neovplyvníme.
2. Nevhodná úprava svahov v rámci poľnohospodárskej velkovýroby, obdobie tzv. kolektivizácie.
Veľkovýroba by prišla tak či tak, aj bez februára 1948. Táto však zapríčinila zánik remíz, remízok, rôznych predelov medzi malými vinicami.  Teraz je už veľmi malá možnosť ovplyvnenia. Riešením je však indikovanie vytváranie riečiska malých tokov počas lejakov, ich napájanie a vybudovanie  protizáplavového poldra v mieste stretu tokov. 
3. Bujará výstavba na svahoch v Rači: táto prináša nárast domácností s požiadavkou na odvod splaškov z toaliet, kúpelní a kuchýň. Žiak základnej školy pochopí a vypočíta matematikou 6. triedy ZŠ, že za 30 rokov prišlo k výraznému nárastu na požiadavku odvodov splaškov z domácností, škôl, škôlok a prevádzok. A teda jednoduchá otázka znie: Môže kanalizačné potrubie spĺňať uvedené požiadavky? Vie toto račiansky starosta Pilinský? V akom stave je kanalizačné potrubie? Kto môže požiadať Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o revíziu a kontrolu kanalizačného potrubia z uvedenej oblasti po najbližšiu vetvu s iným rozmerom potrubia? 
Tu samozrejme treba nahlas povedať, že za povodne nie sú zodpovední cezpoľní (nie CP). Za neriešenie situácie nesie vinu Bratislavská vodárenská spoločnosť a samospráva.


Koľko bude ešte tých situácií? Lebo asi (ne)kompetentní nechápu. Raz príde aj také, že na hladine budú plávať ondatry, pardon, niečo iné, ako v tej neslušnej básničke (ho*na tri).

Tu na tom mieste ten zápach po splaškoch bol citeľný.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára