Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Miro Ščibrany s Mirom Ščibranym (OZ račan.sk) o rozhovore so starostom Petrom Pilinským.

• Prečo si pristal na tento náš rozhovor?
Pretože Peter Pilinský sa na škodu veci rozhodol pre konfrontačné odpovede a odpovediam na viaceré otázky sa vyhol. A som presvedčený, že ľudia si ním zamlčané informácie zaslúžia poznať.

• Starosta označil občianske noviny račan.sk výber za plátok, leták a hlásnu trúbu Michala Drotována. Nedotkli sa ťa jeho slová?
Nie. Jeho slová beriem ako jeho názor a zároveň ako nepriame uznanie. V zastupiteľstve Rače a hlavného mesta je starosta a mestský poslanec Pilinský známy hrubým správaním. A je nesvoj z príspevkov občanov a poslancov na portáli račan.sk a v novinách račan.sk výber, pretože ohrozujú jeho politickú kariéru.

račan.sk výber sú riadne registrované občianske noviny. Povinné výtlačky zasielame ministerstvu kultúry, Slovenskej národnej knižnici a ďalším významným knižniciam SR. V Rači je račan.sk výber jediným tlačeným médiom, ktoré starosta nemá pod kontrolou. Pred kľúčovými voľbami svojej politickej kariéry robí všetko pre to, aby znížil dôveryhodnosť kritických novín a ich prispievateľov. Nech čitatelia sami posúdia, aké motívy ho k tomu vedú.

• Starosta spochybňuje trojročné pôsobenie Michala Drotována v Karlovej Vsi vo funkcii vedúceho oddelenia dopravy a ŽP a jednoročné pôsobenie na poste prednostu úradu. Aký na to má dôvod?
Starosta si uvedomuje, že Michal Drotován ho odbornými znalosťami a skúsenosťami v samosprávnej exekutíve vysoko prevyšuje. Čo iné než spochybňovať a – pri etickej výbave starostu a tvorcov jeho imidžu – aj očierňovať mu zostáva? Neprekvapí, keď ako mínus vytiahne aj vysoké IQ svojho súpera a vecný a pokojný spôsob jeho komunikácie.

• Starosta ťa obvinil zo šírenia poloprávd a výmyslov, zo štvania a nenávisti. Neoponoval si. Prečo?

Starosta dostal priestor ukázať svoj štýl komunikácie a práce s faktami a argumentami. A čo ukázal? Že seba vníma ako človeka s dobrými úmyslami a oponentov ako podliakov s nenávisťou v duši. Viesť názorový spor s človekom, čo vidí seba aj ľudí s odlišnými názormi v krivom zrkadle, jednoducho nemá zmysel.

• Odpovedal starosta na otázky o spravovaní verejného majetku pravdivo a postačujúco?
Z môjho pohľadu nie. Aj keď tvrdenie, že mestská časť nepredala žiadny strategický majetok, je v podstate pravdivé. Starosta len zabudol dodať, že on na tom nemá žiadnu zásluhu, že je tak napriek jeho konaniu. On sám podporoval predaj a nevýhodnú zámenu pozemkov na tzv. RNR, ako aj predaj pozemkov pri býv. kine Nádej. V druhom prípade ide o predaj strategických pozemkov spoločnosti Villa Vino Rača a. s..

Nebyť bdelosti občanov a uvážlivosti niektorých miestnych a mestských poslancov, starosta by majetok v centrálnej časti Rače prehajdákal a poškodil by budúce majetkové a strategické záujmy mestskej časti.

• Starosta naďalej trvá na svojom rozhodnutí v Koloničovej kúrii radšej osem rokov svietiť a kúriť než ju využiť na múzeum, depozit, informačnú službu a iné účely. Presvedčili ťa jeho argumenty?
Starostove „argumenty“ v tejto veci považujem za rovnako povrchné ako jeho predstavy o spravovaní ďalších verejných objektov (NKD, býv. kino Nádej a i.) a je škoda ich vôbec komentovať.

• Presvedčil ťa starosta svojím názorom, že predaj pozemkov pri býv. kine Nádej spoločnosti Villa Vino Rača a. s. bol štandardný, legitímny a konštruktívny?
Odpoviem protiotázkami.

Čo je štandardné, legitímne a konštruktívne na tom, že starosta pomáha súkromnému žiadateľovi sceľovať a optimalizovať jeho pozemkové vlastníctvo, a zároveň znehodnocuje verejný majetok a koná proti strategickým záujmom mestskej časti a jej obyvateľov? Neprináleží takému postupu skôr označenie nehospodárny, klientelistický, korupčný?

• Starosta tvrdí, že nebyť nekompetentnosti, naivity a politikárčenia teba a „skupinky okolo pána Petríka, Drotována, Pajdlhausera, Luknárovej a Rybáka“, tak park na tzv. RNR by bol. Súhlasíš?
Súhlasím v tom zmysle, že nebyť nekompetentnosti a politikárčenia starostu Pilinského a zopár ľudí z jeho okolia (Martin Peráček, Ján Bednarič a i.), park na tzv. RNR naozaj mohol byť.

Starosta bohužiaľ neobhajoval verejný záujem. Celý čas konal v prospech developera. Keby konal vo verejnom záujme, predložil by mestským poslancom nespochybniteľný záväzok developera postaviť park, predložil by dôkaz o údajnom práve developera stavať na prenajatých mestských pozemkoch a podporil by tri pozmeňovacie návrhy, ktorými časť mestských poslancov podmienila svoj súhlas so zámenou. Neurobil ani jedno, ani druhé, ani tretie. Prečo asi?

A „skupinka“? To je starostov účelový predvolebný výmysel.
Jej zloženie vôbec nezodpovedá skutočnosti.

• Čomu pripisuješ starostove „nepresnosti“ v zložení „skupinky“?
Nie je náhoda, že starosta – v rozpore so skutočnosťou – zaradil do „skupinky“ všetkých poslancov, ktorí verejne či v kuloároch prejavili úmysel uchádzať sa o post starostu. Naopak v zozname chýba poslankyňa Milada Dobrotková, o ktorej je známe, že sa o post starostky uchádzať neplánuje. Pritom z miestnych poslancov stála na strane občanov a vyváženej zámeny pozemkov práve a len ona. A to tak v rozprave na miestnom, ako aj mestskom zastupiteľstve. Získala si tým uznanie a úctu všetkých, ktorí sa zasadzovali za park, no nie za cenu nevýhodnej, nedôstojnej, developerom a starostom pretláčanej zámeny.

• Zdieľaš starostove výhrady voči nominácii Michala Drotována na čelo OÚ ŽP v Bratislave v roku 2010?
Pri 29-ročnom, vtedy neznámom nominantovi je vždy dobré kritické výhrady zvážiť a preveriť. Keď zistíte, aké vzdelanie a schopnosti nominant mal a že si vo funkcii počínal dobre a bezúhonne, podozrenia pustíte z hlavy. Ak pravdaže nie ste starosta, ktorý chce svojho súpera za každú cenu znevážiť a očierniť.

• Stotožňuješ sa s názorom starostu, že Ing. arch. Virsíková pracuje na MÚ bez politického pozadia?
Stavebný úrad je prenesená kompetencia štátnej správy, jeho politickým šéfom je starosta. Ing. arch. Virsíková sa podieľala na všetkých kontroverzných rozhodnutiach starostu Zvonára aj Pilinského, o jej práci bez politického pozadia preto nemôže byť ani reči. Navyše stavebný úrad zlyhal aj v procesných veciach – viď účelovo „zmeškané“ odvolanie voči projektu Rača Rínok, či prepadnutie daru vo výške 100 tisíc eur, ktorý bol mediálne prezentovaný ako odškodné za parkovacie miesta, ktoré padli za obeť výstavbe objektov Rača Tower a Rača Gate. Starosta a stavebný úrad termín na uplatnenie záväzku spoločnosti RETKINS s.r.o. „zmeškali“...

• Považuješ za dôveryhodné starostovo vysvetlenie nezrovnalostí vo verejnom sľube rozdať plat poslanca BSK, ktorý oznámil tesne pred voľbami do BSK 2017?
Nie. Vidím to tak, že starosta pokračuje v hre, ktorú rozohral s Jánom Bednaričom, tvorcom a strážcom svojho mediálneho obrazu. Pozrime sa, ako títo dvaja páni oznámili verejný sľub obyvateľom Rače. Najprv palcovým titulkom a úvodným odstavcom článku vzbudili u čitateľa dojem, že starosta má v úmysle rozdať celý budúci plat poslanca BSK. Až v ďalšom texte sa čitateľ dozvedel, že ide len o polovicu platu a nakoniec sa čiastka scvrkla na 150,– € mesačne.

Starosta tvrdí, že nezrovnalosti vznikli tým, že si príjem poslanca BSK dôkladnejšie neoveril. Kto chce tomuto zdôvodneniu veriť, nech verí. Tí, čo poznajú úctu starostu Pilinského a bulvárneho novinára Bednariča k faktom, férovosti a pravde, si myslia svoje.

• Otázku o zapojení býv. poslanca BSK Juraja Lauka do získavania dotácií starosta odbil poznámkou, že príjem z dotácií vysoko presiahol vynaložené náklady na odmenu. Je to postačujúca odpoveď?
Je to vyhýbavá a neúplná odpoveď. Starosta nevysvetlil, prečo Rača uzavrela zmluvu na agendu, pre ktorú mala vlastného referenta, ani neuviedol, že na poradenstvo pána Lauka mestská časť vyhodila vyše 30 tisíc eur. A ani slovom sa nezmienil, že mal osobný dôvod sa pánu Laukovi, býv. okresnému predsedovi KDH, odvďačiť za podporu KDH v obecných voľbách 2014. Starosta sa pokúsil Juraja Lauka presadiť ako svojho človeka aj za hlavného kontrolóra MČ Bratislava-Rača. Našťastie mu to nevyšlo.

• K vylúčeniu Strany zelených európskymi zelenými v roku 2016 starosta uviedol, že kým bol predsedom, žiadne problémy v SZ neboli. Zodpovedá toto tvrdenie skutočnosti?
Podľa faktov uvedených v článku Jána Hrčku STRANA ZELENÝCH s.r.o. v likvidácii starostovo tvrdenie nie je pravdivé. Okrem toho, v roku 2017 kandidoval do BSK za koalíciu, ktorej súčasťou bola aj SZ, čo sa dá chápať ako súhlas s činnosťou tejto strany.

• Ďakujem za rozhovor.
Miro Ščibrany

Súvisiace články:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára