Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.11.13
0
Potrebujeme, aby MČ Rača brala sídlisko Šajby za partnera pri riešení problémov.

Keď premýšľam, čo nového sa podarilo urobiť na našom sídlisku za posledné obdobie (10 mesiacov), musím skonštatovať, že je toho dosť. Predovšetkým sa podarilo zmobilizovať ľudí a vytvoriť skupinu aktivistov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú témam, ktoré sú prospešné pre drvivú väčšinu obyvateľov Šájb. Každý dom má dostatok informácií, má svojho človeka, ktorý sa aktívne zapája do riešenia problémov na sídlisku, alebo vie, na koho sa môže obrátiť, ak sú problémy. Je tiež podstatné, že sa ľudia neboja vyjadriť svoj názor, otvorene hovoria o problémoch, ktoré ich roky trápia. Konečne sa tiež podarilo informovať o týchto nedostatkoch našich poslancov, pravidelne informovať starostu Mgr. Pilinského, aktívne sa zapájať do verejných diskusií (miestne zastupiteľstvo) a tiež v písomnej podobe informovať širokú verejnosť.

Už v minulosti som vo svojich príspevkoch opisovala vážne nedostatky, neodovzdané inžinierske siete (hlavne voda), problém parkoviská (firma Blackstorm Group, s.r.o), neodovzdané komunikácie III., IV. tr. (MČ Rača), vydražené prístupové komunikácie, nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri nových dražbách pozemkov (likvidátor Doc. Rózsa), atď. Určite je viac tém, na ktoré ma ľudia zo sídliska upozorňujú, ako napríklad neoznačené sídlisko, na ktorom je orientácia komplikovaná, prakticky prázdne sídlisko bez kvalitnej výsadby stromov a zelene, veľká prašnosť, čierne skládky odpadu, popíjanie alkoholických nápojov na verejnosti ba priamo v detskom ihrisku, minibar – herňa neďaleko materskej škôlky, nedodržiavanie zatváracích hodín, prakticky žiadna cesta k materskej škôlke - zásobovanie je vykonávané cez chodníky, prerastené stromy ohrozujúce motorové vozidlá, absencia bankomatu......

Napriek nedostatkom je vidieť aj pozitívne zmeny, ktoré urobili obyvatelia sídliska, všetky domy prešli rekonštrukciami, sú farebne rozlíšené. Obyvatelia sa začínajú starať o svoje domy, vkladajú nemalé finančné prostriedky do úpravy okolia. Problematické zostávajú pozemky, ktoré patria Stredoslovenským kameňolomom a štrkopieskom š.p. Žilina v likvidácii. Tieto nám likvidátor pravidelne upravuje, ale sú to len prázdne plochy, kde sa len kosí tráva. Na týchto plochách bola v minulosti plánovaná parková úprava a fontána. Som presvedčená, že toto malé sídlisko a táto malá skupinka ľudí má v rukách veľa možností, aby sa sídlisko zmenilo k lepšiemu. Potrebujeme ale pomoc, potrebujeme, aby MČ Rača, pod ktorú patríme, brala Rendez, ale i sídlisko Šajby za partnera pri riešení problémov. Uvedomujeme si, že v spoločnosti je málo finančných zdrojov na pokrytie všetkých nedostatkov. Ale tiež si uvedomujeme, že úplne absentuje snaha nám pomáhať a usmerňovať tok informácií smerom k obyvateľstvu. Taktiež si uvedomujeme, že Rendez nie sú len Šajby a tiež dobre vieme, že aj iné časti majú problémy.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára