Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

1.11.13
0
Volebný program a priority Anny Zemanovej, kandidátky na poslankyňu
Zastupiteľstva BSK


Dňa 9. novembra 2013 sa budú konať voľby do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Mnoho ľudí váha, či vôbec pristúpi k voľbám. Stretávam sa často s pochybnosťami a otázkami, čím môže kraj ovplyvniť život obyvateľa v našom regióne. V rokoch 2009 – 2013 som v kraji v koalícii s terajším predsedom Pavlom Frešom zastupovala obyvateľov Rače, Krasňan, Východného a Vajnor. Okrem práce vo finančnej komisii a komisii územného plánovania a životného prostredia, som kraj zastupovala v piatich Radách stredných škôl a v Dozornej rade Regionálnych ciest Bratislava a. s.

Uchádzam sa o vašu dôveru aj vo voľbách VÚC 2013. Som kandidátkou veľkej pravicovej koalície vo volebnom obvode č. 5 a predkladám vám svoje priority pre ďalšie volebné obdobie.

Doprava

 • Podporím dopravné riešenia, ktoré znížia počet áut smerujúcich do mesta cez Raču a Vajnory (výstavba križovatky Triblavina na D1 a jej prepojenie na diaľničné kolektory a obchvat Pezinka, zapojenie cestného tunela Galvaniho – Slanec – Lamač do dopravného systému kraja).
 • Presadím úpravu železničných staníc Vajnory a Rača v rámci projektu Bratislavská integrovaná doprava na prestupové stanice vlak-autobus-bicykel-auto-chodec.
 • Podporím projekt Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály „Jurava“ a zámer nového cyklochodníka medzi Vajnormi a Čiernou Vodou.
 • Presadím ďalšie bezpečnostné opatrenia na cestách kraja pre chodcov i cyklistov.
 • Navrhnem systémové opatrenia financovania údržby ciest I. až III. triedy, ktoré v súčasnosti spravuje mesto.

Sociálna oblasť

 • Presadím rekonštrukciu budovy DSS na Strelkovej ulici v Rači.
 • Podporím zachovanie a rozšírenie divadelných výhod pre seniorov.
 • Navrhnem zverejňovanie voľných kapacít vo všetkých zmluvných neverejných a verejných sociálnych zariadeniach v kraji.

Školstvo a voľný čas

 • Podporím obnovu školských areálov a ich otvorenie verejnosti.
 • Presadím rekonštrukciu plavárne v SOŠ Na Pántoch 9 a jej sprístupnenie pre obyvateľov Rače, Vajnor a širšieho okolia.
 • Navrhnem nevyužívané priestory škôl ponúknuť obyvateľom na rôzne klubové a spolkové činnosti.
 • Podporím aktivity, ktoré rozvíjajú občiansky sektor v každej oblasti.

Kultúra a cestovný ruch

 • Navrhnem vytvorenie grantového fondu v rozpočte BSK určeného na obnovu národných kultúrnych pamiatok v majetku obcí, miest a mestských častí.
 • Podporím aktivity rozvíjajúce hodnoty Malokarpatského regiónu (vinárstvo, vinohradníctvo, tradičné remeselné zručnosti, gastronómia, ekoturizmus a podobne).

Životné prostredie

 • Presadím dôsledné uplatňovanie regulatívov nového územného plánu kraja, koordináciu rozvojových a developerských aktivít v územných plánoch obcí a miest.
 • Podporím ochranu vinohradov a krajiny.
 • Podporím aktivity, ktoré umožnia verejnosti spolurozhodovať pri zámeroch Letiska M. R. Štefánika vybudovať tretiu pristávaciu a vzletovú dráhu.
 • Podporím opatrenia na ochranu podzemných zdrojov pitnej vody na území kraja.
 • Navrhnem realizáciu komplexného pilotného projektu energeticky efektívnych opatrení na vybranom školskom objekte kraja.
 • Navrhnem kroky vedúce k vzniku školského kampusu medzi BEZ-kou, Sprinzlovým majerom a Východným nádražím, kde sa nachádzajú tri stredné odborné školy, Policajná akadémia a internát súkromnej vysokej školy vrátane troch bazénov a veľkých športových areálov.

Financie a verejnosť

 • Presadím zverejňovanie podrobnejších informácií o verejných obstarávaniach a o nakladaní s majetkom župy.
 • Navrhnem rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov typu www.odkazprezupana.sk.
 • Navrhnem, aby sa členmi odborných komisií zastupiteľstva mohli stať aj neposlanci, odborníci.


Moje meno je Anna Zemanová a kandidujem pod číslom

Kontaktné údaje nájdete tu: Naša poslankyňa Anna Zemanová
Môj úplný volebný program nájdete tu: Sme v tom spolu, Rača a Vajnory v BSK


0 komentárov:

Zverejnenie komentára