Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.11.13
0
Možnosťou, ako môže mestská časť regulovať výstavbu vo svojom území, je územný plán zóny.
Kým územný plán obce je schvaľovaný na úrovni mesta Bratislavy, a teda nemusí vždy vyhovovať našim predstavám, územný plán zóny si schvaľujeme sami, čo nám dáva väčšie možnosti. Výhodou územného plánu zóny je zároveň jeho väčšia podrobnosť v porovnaní s územným plánom obce, čo nám umožňuje lepšie zadefinovať, kde sa ešte stavať môže, a kde už nie. Územný plán obce totiž pri svojej všeobecnosti môže byť developermi rôzne ohýbaný, a preto sa im zmestí bytovka aj do už zaplnených území, ako sa to stalo na Hagarovej alebo Černockého.

Veríme, že práve územným plánom zóny, ktorý dosiaľ Rača nemá, budeme môcť takýmto projektom zabrániť aspoň v budúcnosti. Našou prioritou pri zostavovaní rozpočtu na r. 2014 preto bude, aby boli rozpočtované prostriedky aj na územný plán zóny, minimálne v rozsahu územia Krasňan a Rendezu, v ideálnom prípade aj vybraných častí centrálnej Rače. Z politického hľadiska to možno nie je šťastná investícia, keďže jej výsledky nebudú tak zreteľné a voľným okom odhaliteľné, ako keby sme opravili ďalšiu školu, cestu alebo ihrisko. Veríme však, že minimálne z dlhodobého hľadiska si to občania všimnú a ocenia.

Rozpočet obce pravdaže nie je jediným nástrojom na financovanie územného plánu zóny. Ten je možné financovať aj zo súkromných zdrojov, hoci, povedzme si úprimne, financovanie developermi je potrebné starostlivo kontrolovať. V každom prípade je však možné uchádzať sa o poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, z ktorých môže byť pokrytých až 80 % oprávnených výdavkov. Hoci na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, mali by sme sa o ňu v budúcom roku aspoň pokúsiť. Máme na to čas do 28. februára.

Ing. Miloslav Jošt
poslanec a predseda finančnej komisie MZ0 komentárov:

Zverejnenie komentára