Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.3.18
0
... o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane

Vážení spoluobčania - návštevníci lesa, 

po prvýkrát sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane.

Les vo vlastníctve a obhospodarovaní našich členov plní i iné funkcie ako produkcia dreva. Každý rok predovšetkým vyprodukuje tisíce ton kyslíka, reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu, reguluje vodný režim. Les svojím koreňovým systémom pri zrážkach výrazne čerpá vodu z pôdy, v opačnom prípade v období sucha funguje ako zásobáreň vody a tým plní jednu z najdôležitejších mimoprodukčných funkcií lesa. Práve zabezpečením mimoprodukčných funkcií lesa zlepšujeme všetkým obyvateľom okolitej aglomerácie lepšiu kvalitu života a umožňujeme lepšie rekreačné vyžitie.

Pokiaľ nie ste rozhodnutí, na aký účel poskytnete Vaše 2%, úctivo prosíme o poukázanie tohto podielu nášmu združeniu. Pomôžete nám tým skvalitniť prácu na prospech všetkých užívateľov lesov. Taktiež prosíme o oslovenie Vašich priateľov pre získanie ich podpory pre tento účel.

Platiteľ dane je oprávnený vyhlásiť, že časť z dane, ktorú zaplatil, sa poukáže ním určenej právnickej osobe. U fyzických osôb je možné takto poskytnúť 2% zo zaplatenej dane, najmenej 3,32 €. U právnických osôb, ktoré darovali v zdaňovacom období finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zo zaplatenej dane nimi určeným neziskovým organizáciám, je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane. V prípadoch, keď právnická osoba túto podmienku nesplňuje, je to iba 1,5%. V oboch prípadoch je to najmenej 8,30 €.

Platiteľ dane, ktorým je fyzická alebo právnická osoba môže priamo v tlačive daňového priznania určiť príjemcu 2% zaplatenej dane z príjmu.

Pre prípad, že sa rozhodnete nám pomôcť, oznamujeme Vám údaje, ktoré je potrebné použiť pri určovaní príjemcu podielu na zaplatenej dani.

Do príslušnej časti daňového priznania je preto potrebné uviesť:

Račiansky les o. z.
IČO: 50579061
IBAN: SK11 0900 0000 0051 3915 2925
Banka SLSP, a.s.

Podrobnejšie údaje:

Ďakujeme vopred.

S úctivým pozdravom·

JUDr. Marián Vulgan
Račiansky les o. z.
predseda

Ing. Ingrid Vanerková
Urbár Rača pozem. spol.
predsedníčka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára