Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.2.18
0
Oddávna ľudia vedia, že pôda je prvotnou podmienkou ich činnosti a existencie, zdrojom ich bohatstva. Záujmy a vzťahy ľudí k pôde sú rôznorodé a preto ich regulácia je veľmi významná.

V čase pričlenenia Rače do obce Bratislava, súkromný majetok patril všetkým a pôvodný dedinský charakter Rače začala vytláčať sídlisková výstavba v území pôvodných vinohradov a pasienkov. Následná etapa budovania sídliskovej výstavby začala v druhej dekáde 21. storočia. Pamätníkom tohto obdobia pre všetkých obyvateľov Rače určite ostane výsledné stvárnenie projektu „RNR – bývanie pri parku“. Iná doba iný prístup. Netransparentné konanie počnúc predajom obecných pozemkov cez povoľovanie výstavby, realizácia nie v súlade s prvotným architektonickým stvárnením územia až po samotnú kolaudáciu. O dôvod viac na zvýšenie pozornosti občanov ako vlastníkov obecného majetku a na kontrolu nositeľov verejného záujmu. Od vlastníctva pôdy k vypracovaniu plánu je dlhý proces. Pri plánovaní výstavby je dôležité poznanie urbanistického vývoja – regulačného nástroja pri pomoci zachovania genia loci obzvlášť v centrálnej časti územia. Územný plán hl. m. SR Bratislava podporuje priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patrí i dobudovanie centier mestských častí. Jedným z pilierov, ktorým môže MČ ovplyvniť rozvoj a dobudovanie centra pôvodnej Rače je vlastníctvo pozemkov.

Vlastníctvo ako také je závislé od správnej evidencie. V katastrálnom území Rača bol schválený projekt ROEP. S chybami, náprava je komplikovaná a pomalá. Pre účely poľnohospodárskej výroby boli v minulosti realizované i pozemkové úpravy. Realizovali sa medzi prvými na Slovensku. Ich chybný zápis robí problémy i súčasnosti. Pozemkové úpravy, územný plán, zápis vlastníctva – to sú procesy, ktoré by mali byť pevným základom pre ďalší rozvoj.

25 rokov – samostatnosť a bilancovanie. Téma vlastníctva nehnuteľností – pôdy sa celé roky tiahne ako celospoločenský problém desaťročia trvajúcich reštitučných konaní a nedodržiavanie platných zákonov. Inak to nie je ani v Rači. Dediči po pôvodných vlastníkoch stále čakajú, že dôjde ku navráteniu vlastníctva k pozemkom. Týka sa to i lesov, keď ešte v r. 1993 došlo ku chybe v zápise do operátu katastra.

Ingrid Vanerková
riaditeľka Humno n. o.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára