Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.2.18
0
Diskusný príspevok na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača v utorok 20.2.2018.

1. Na moje doterajšie diskusné príspevky zo šiestich zasadnutí som nedostal odpovede.
2. Poslanecké dni vďaka pani prednostke a nezáujmu účasti poslancov nespĺňajú účel. Keď občania čakali na poslaneckom dni na informáciu ohľadne zobraného úveru vo výške 1,9 mil. EUR, na aké investície bude úver použitý, nedostavil sa ani jeden poslanec.
3. Opäť upozorňujem na neefektívne vynaložené investície revitalizácia Karpatské námestie, Obecná záhrada a amfiteáter. Efektívnym nakladaním by sa bolo ušetrilo cca 200 tis. EUR. Vychádzalo sa v ústrety blízkym firmám.
4. Veľa občanov nevedelo o tom, že pani prednostka dostala od starostu dar, ktorý zaplatia občania. Ide o využívanie služobného auta pani prednostkou na dopravu do práce a dopravu do Chorvátskeho Grobu, kde robí kontrolórku. Prosím Vás, kde je tu morálka, etika, charakter a čestnosť voči občanom Rače? Ide o tisíce EUR.
5. Občania sú sklamaní z nezačatej výstavby športového areálu na Černockého ulici. Bol som na stretnutí v NKD, kde pán Višňovský predstavil projekt. Bolo to dávno. Ja vidím slabú aktivitu starostu a poslancov, chýbajú skutky.
6. Slabá aktivita starostu a poslancov sa prejavila pri výstavbe bytoviek na Radničnom námestí, kde nás potešilo, že sa starosta dohodol s developerom, že vybuduje park za 100.000 EUR. Nestalo sa. Investor začal stavať ďalší objekt.
7. Ani za sedem rokov sme nedokázali dostať lekárov do polikliniky. Nebrali sme do úvahy pri zvyšovaní nájmu lekárom, ako tým sťažíme starším občanom návštevu lekárov mimo Rače.
8. Už roky som upozorňoval, že by bolo treba využiť voľné priestory v NKD. Starosta a poslanci v roku pred voľbami sa snažia nájsť riešenie, ako tieto priestory rozumne využiť.
9. Tri roky som navrhoval výmenu oceľových okien na MÚ Rača ako aj na radiátory regulačné ventily. Osobne som bol v kanceláriách p. kontrolórky počas zimy. Musela použiť elektrické vykurovacie teleso. Pracuje v týchto priestoroch veľa úradníkov, ktorí to musia znášať.
10. Vzhľadom na to, že som nedostal odpovede na zastupiteľstve, som sa písomne obrátil na NKÚ. Kópie som doručil na úrad vlády a predsedu NR, aby bola vykonaná kontrola na MÚ Rača. Kontrola NKÚ bola vykonaná pred štyrmi rokmi.
11. Zúčastňujem sa zasadnutí a poslaneckých dní už 14 rokov. Vzhľadom na odbornú kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor pomáhal som p. Borovskému pri kontrole rekonštrukcií ZŠ a MŠ. Za 14 rokov som dal cez 300 námetov a cez 270 sa splnilo. Ďakujem za spoluprácu s vedúcimi odborov na MÚ Rača. Moje želanie je hlavne rozumne a efektívne využiť úver na investície. Úver budú splácať občania aj po voľbách.

Na záver by som poďakoval novinám račan.sk výber, že uverejnili názory charakterných a čestných ľudí na problémy, ktoré pretrvávajú v MČ Rača.

Sú to títo občania:

Ingrid Vanerková
Ľudovít Havlovič
Martin Rybák
Michal Drotován, poslanec MZ
Milada Dobrotková, poslankyňa MZ, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Mariana Gaálová, Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v SR
Ján Hrčka, poslanec MsZ
Lenka Antalová Plavuchová

Ďalej ďakujem veľa občanom v Rači, že nežijú len pre seba, ale pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú a nie sú karieristi a nerobia to pre financie. Žijeme vo veľmi náročnej dobe. Chcem Vám všetkým zaželať zdravie a pokoj na pracovisku a v rodinách.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25
Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára