Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.7.21
0
PRÍBEHY A OBRÁZKY. Príbeh jedenásty.
V pondelok 26. júla budú sláviť meniny všetky Anny – Aničky, Any, Aninky, Anče, Andulky, Anky, Hany, Haničky, Hanky…
V minulosti v každej rodine na Dolnom konci bola aspoň jedna žena alebo dievča takto pomenovaná. Podľa oficiálnych údajov je Anna druhé najpoužívanejšie ženské meno na Slovensku s počtom 138 853 nositeliek tohto mena, zisteným k decembru 2020.
Pôvod mena Anna je z hebrejského Channa(h), čo znamená „milosť, milostná". Charakteristika pre meno Anna udáva, že: sú to ženy s dobrým vystupovaním, pôsobia dojmom, že vlastnia skrytú múdrosť, vynikajú pevnou vôľou, dynamickosťou a intuíciou, nedajú sa veľmi ovplyvňovať, dokážu byť subjektívne a na všetko majú svoj názor, neúspech ich len tak ľahko nepoloží, nikdy nie sú zúfalé. Neprospievajú im tvrdé diéty a časté ponocovanie.
Historicky najznámejšia je Svätá Anna, matka Panny Márie.
Podľa tradície Anna pochádzala z rodovej línie starozákonného proroka a prvého veľkňaza Árona. Anna s manželom svätým Joachimom žili v Nazarete a boli už vo veľmi pokročilom veku, keď sa im narodilo dievčatko. Dali mu meno Mária, hebrejsky Miriam, po slovensky Bohu milá. Narodenie dcéry vyvolalo v ich okolí veľký údiv. Joachim zomrel krátko po Máriinom narodení, Anna vraj až ako sedemdesiatdeväť ročná.
Anna bola „ako matka Bohorodičky Panny Márie“ dlhé roky uctievaná ľudovými vrstvami aj bez oficiálneho požehnania cirkvi. Už v 6. storočí cisár Východorímskej ríše a prvý cisár Byzantskej ríše Justinián preukázal uctievanie svätej Anny tým, že na jej počesť dal vystavať chrám. O šírenie úcty k sv. Anne sa zaslúžili najmä cirkevní rehoľníci - kapucíni, karmelitáni, benediktíni a augustiniánski kanonici
Až pápež Urban VI. listom z roku 1378 povolil Anglicku uctievať Annu, matku Panny Márie, ako sväticu. Anenská tradícia dosiahla vrchol v 15. a 16. storočí, keď pápež Sixtus IV. prijal Annu roku 1481 do rímskeho kalendárav roku 1584 pápež Gregor XIII. ustanovil oslavovať sviatok Svätej Anny na 26. júla.
Scény zo života svätého Joachima a svätej Anny, Narodenie Panny Márie, scény sv. Anna ako vyučuje dievčinu Máriu, boli veľmi obľúbenou témou maliarov. Najznámejšie obrazy s tematikou sv. Anny pochádzajú od Caravaggia vo Villa Borghese v Ríme, od Leonarda da Vinci v parížskom Louvri a od Masaccia v Akadémii vo Florencii.
Svätá Anna, patrónka
Anna sa stala ochrankyňou matiek a manželstva, šťastného pôrodu, je patrónkou baníkov, mlynárov, stolárov, tkáčov, krajčírov, prievozníkov, tiež čeľadínov. Jej ochranou sa zaštítili aj také mestá, akými sú Florencia, Innsbruck, Neapol a tiež aj napr. Bretónsko alebo Quebec. Zbožní kresťania sa k nej prichádzali modliť za dážď, proti búrke, ale napríklad aj za nájdenie stratených predmetov.
Dolný koniec a jeho historická pamiatka pomenovaná po Svätej Anne
Dnes sa tešíme a dúfam, že ešte dlho sa budeme tešiť z pamiatky pomenovanej po Svätej Anne. Kaplnka sv. Anny stojí na ulici Pri vinohradoch 211, medzi odbočkou na Lisovňu a konečnou zastávkou autobusov č. 65, v tesnej blízkosti rodinných domov. Je to historická malá kaplnka, ktorá bola pôvodne postavená v súvislosti s budovaním nového cintorína v tejto časti Račišdorfu. Presný rok jej postavenia nie je známy, ale na základe vykopávok sa predpokladá, že pochádza z druhej polovice 17. storočia. V tom čase obec bola rozdelená na dve časti, mala dvoch richtárov a krátky čas aj dva cintoríny.
Nový cintorín na konci dediny bol časom zrušený a pôvodná kaplnka bola približne v roku 1780 premenovaná na Kaplnku svätej Anny.
Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys, jeden priestor je zaklenutý valenou klenbou. Čelnej strane kaplnky dominuje polozapustený vstup uzavretý polooblúkovo ukončenou kovovou dvojkrídlovou bránou, s peknou kovanou mrežou. Vstup je lemovaný štukovým dekorom v tvare obdĺžnikov spojených pásom. Hlavnú fasádu kaplnky ukončuje trojuholníkový murovaný štít s profilovaným lemom. Kaplnka má sedlovú strechu pokrytú škridlou. V interiéri kaplnky sa nachádza socha Svätej Anny s Pannou Máriou ako dievčatkom, držiacim v rukách knihu.

V roku 1994 bola kaplnka zrenovovaná na náklady Miestneho úradu Rača. O udržiavanie a upratovanie kaplnky sa vždy starali obyvateľky susedných domov. V súčasnosti túto činnosť vzorne vykonáva pani Vierka Khandlová s rodinou, za čo jej patrí poďakovanie. Novinkou od tejto jari je inštalované osvetlenie kaplnky, ktoré sa rozsvieti po zotmení. Je to maličkosť, ale maličkosť, ktorá malý jednoduchý sakrálny priestor premieňa na vznešený a na chvíľu nás odpúta od všednosti.
Každoročne 26. júla na sviatok sv. Anny, v čase cca od pol ôsmej večer, je na Kaplnke Svätej Anny otvorená kovová mrežová brána a za účasti zhromaždených veriacich pred kaplnkou sa koná spoločné modlenie. Ja som to zažila minulý rok prvý krát - náhodne. Bolo to krásne upokojujúce. Odporúčam v rámci večernej prechádzky sa tam tento pondelok zastaviť.
„Svätá Anna, chladno z rána“
Táto dlhými rokmi vypozorovaná pranostika má svoje reálne opodstatnenie. V lete po sviatku sv. Anny sa dni skracujú a noci predlžujú o jednu hodinu oproti letnému slnovratu. Tým, že sa skôr stmieva, večer vzduch začína skôr chladnúť. Najchladnejšie sú rána v údoliach.
Vinš všetkým Annám
Moja krstná mama bola Anna a ja som tiež. Ako trojročnú ma naučili vinš-gratuláciu, ktorou som jej gratulovala k sviatku a dnes ňou gratulujem všetkým Annám čitateľkám:
Nad tým Vašim domom letel holub sivý, 
na to naše meno nech Vás Pán Boh živí.


Aňa Polakovičová
rodáčka z Dolného konca
júl 2021


Doplnenie
Na mieste bývalého cintorína nad kaplnkou vznikla štvrť nazývaná Prešovňa, teraz Lisovňa. Názov je odvodený od toho, že tu bol lis na hrozno. Mešťania si odvážali domov už len hroznovú šťavu.


Zdroje:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára