Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Poslanci miestneho zastupiteľstva (MZ) mestskej časti (MČ) Rača vyberali 29. marca 2022 hlavného kontrolóra (HK).
Na 6 rokov. Do roku 2028. Za 2.713,- €/mesiac. A s valorizáciou platu.
FAKTY
Voľba hlavného kontrolóra
(HK) prebehla dňa 29. marca 2022.
Z 15 poslancov miestneho zastupiteľstva (MZ) dvaja boli neprítomní:
(1.1) Ján Lipiansky (poslanec za Raču)
(1.2) Radko Tiňo (poslanec za Východné-Rendez)
O HK rozhodovalo 13 prítomných poslancov.
V tajnej voľbe.
O mandát HK na roky 2022-2028 súťažilo 5 uchádzačov. Dve ženy. A traja muži.
V hre bol zaujímavý pracovný post s vplyvom na chod mestskej časti.

lukratívny plat 2,24 x 1.211,- € = 2.713,- €/mesiac.
V prvom aj druhom kole muziku tvrdili ženy:
(2.1) JUDr. Jana Bezáková. 6 rokov hlavná kontrolórka (2016-2022).
(2.2) Ing. Ingrid Vanerková. 4 týždne poslankyňa MZ (08.02.-10.03.2022).
Ingrid Vanerková nastúpila do MZ vo februári po zosnulom Jurajovi Madzinovi.
A v Račianskom výbere predstavila víziu svojej poslaneckej práce.
O mesiac sa mandátu poslankyne vzdala.
Aj keď nemusela.
Obe kolá voľby HK priniesli zhodný výsledok. Ako cez kopirák.
6 hlasov pre obhajkyňu. 7 pre vyzývateľku.
Ing. Maroš Botka, Ing. Ľubomír Prekop, PhD. a Ing. Miroslav Würfl sa ukázali byť do počtu.
V 1. kole nezískali ani jeden hlas.
7 hlasov v 1. kole bolo pre Ingrid Vanerkovú málo.
V 2. kole ten istý počet na zvolenie stačil.
HK na roky 2022-2028 sa stala Ing. Ingrid Vanerková.
SÚVISLOSTI
Voľba HK bola tajná. Jednako jej priebeh s pravdepodobnosťou blízkou istote hovorí, že
(3.1) 7 hlasov novej HK zaistila poslanecká opozícia voči starostovi Drotovánovi.
(3.2) 6 hlasov doterajšej HK dali poslanci hodnotovo blízki starostovi.
Povšimnutiahodnou okolnosťou je, že o výsledku voľby skoro s istotou rozhodol hlas poslanca, ktorý v MZ nahradil práve poslankyňu Ingrid Vanerkovú. A sľub zložil len chvíľu pred hlasovaním o HK.
Pozoruhodné je tiež kategorické odmietnutie Jany Bezákovej opozičnými poslancami.
Bez predloženia pádnych námietok a výhrad.
Nad voľbou visí viacero otáznikov:
(4.1) Prečo opozícia nevolila uchádzačku, ktorá vykonávala mandát HK profesionálne a nestranne?
(4.2) Prečo jednotne uprednostnili uchádzačku, ktorá v oblasti kontroly nemá žiadne skúsenosti?
(4.3) Akú rolu zohralo, že Ingrid Vanerková opozičníkom „darovala“ poslanecký mandát?
KONŠPIRÁCIE A ÚVAHY
Poslanecká opozícia pred časom vytvorila zoskupenie Spoločný Cieľ (SC).
V postupe SC pri výbere HK sa zrkadlia jesenné komunálne voľby.
A volebné obdobie po nich.
Získať do MZ pred voľbami ďalšieho svojho člena je výhodné:
(5.1) Umožňuje to strážiť do volieb záujmy členov SC (Máťuš, Vrana, ...).
(5.2) Uľahčuje znovuzvolenie práve získaného poslanca do budúceho MZ.
(5.3) Zaisťuje hlasy jeho priaznivcov kandidátovi SC na starostu.
Rodinné a záujmové väzby lídra SC nabádajú zvažovať riziká.
V roku 2017 vtedajší starosta Pilinský podporoval pre Raču nevýhodný predaj pozemkov so strategickou polohou. V historickom centre Rače. V bezprostrednom okolí budovy KKD (býv. kino NÁDEJ). Budovu KKD prenajal v roku 2008 býv. starosta Zvonár spoločnosti Villa Vino Rača, a. s.. Na 30 rokov. VVR, a. s. zriadila v KKD fľaškáreň a Salón vín. A má výsostný záujem okolité pozemky sceliť. Vrátane pozemkov vo vlastníctve hl. mesta, A v správe MČ Rača. Pozemky mesta kúpiť. A získať kontrolu nad developovaním centra Rače. Na tieto skutočnosti vtedy upozornila terajšia HK Ingrid Vanerková. A neskôr sa pričinila, že býv. starosta Pilinský predaj nepresadil.

Za súčasného starostu musela VVR, a. s. na takú nehoráznu kúpu-predaj zabudnúť.
Nádej môže ožiť, len ak z volieb vzíde nový starosta. A MZ so silnejším záujmovým krídlom „na Pilinského“. Hodnota zmienených pozemkov je príliš vysoká, aby nestálo za to také krídlo vo voľbách podporiť. S kandidátmi, čo majú ucho ochotné načúvať cudzím záujmom. A svedomie citlivejšie na osobný prospech než verejný záujem. A podniknúť druhý pokus pozemky získať.
Ingrid Vanerková je mandátom HK z hry o zmarenie predaja pozemkov – zdanlivo prekvapivo – vyradená. Prečo? Ako HK sa bude môcť a musieť venovať len kontrole toho, čo jej schvália poslanci. A účinným „liekom“ proti „pokušeniu“ zasahovať aj občiansky bude pre ňu hrozba odobratia mandátu HK. Tí, ktorí jej mandát dali, môžu ho podľa litery zákona aj odobrať. A spolu s ním všetky súvisiace benefity. Taká hrozba má potenciál ochromiť a umlčať kdekoho.
ZÁVER
Nepochybujem, že voľbu HK režírovali zákulisné čachre a dohody.
A sotva za nimi stáli verejné záujmy. Skôr záujmy skupinové.
Otvorené zostávajú otázky:
(6.1) Urobil Spoločný Cieľ dohody s Ingrid Vanerkovou?
(6.2) Alebo o Ingrid Vanerkovej? O nej bez nej?
Inku Vanerkovú poznám dlhé roky.
Ako ženu s integritou, charakterom a zmyslom pre spravodlivosť.
Ruku do ohňa dám za alternatívu O nej bez nej.
V hľadáčiku si nechávam záujmy Spoločného Cieľa.
A na muške ambície a kroky jeho lídra.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk0 komentárov:

Zverejnenie komentára