Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Rekonštrukcia hlavnej cesty na Rendezi, aj keď nepríde pápež. 


Znie to neuveriteľne, ale moja dlhoročná poslanecká iniciatíva za Rendez (Východné) MČ Rača, aby Magistrát hl. m. Bratislavy, ako vlastník hlavnej cesty II. triedy na Rendezi, ju konečne opravil po 23. rokoch, keď tu bol ešte na návšteve na Vajnorskom letisku pápež Ján Pavol II., sa stala roku pána 2013 reálnou skutočnosťou. Podával som písomnú požiadavku na Magistrát hl. m. Bratislavy ešte v roku a upozorňoval primátora, oddelenie cestnej dopravy na dezolátny technický stav asfaltového povrchu, ktorý spôsobuje nadmerný hluk a otrasy z ťažkej nákladnej dopravy a keď Magistrát ponúkal možnosť realizácie projektov na ich majetku, napísal som 22. 9. 2012 znovu na Magistrát aj na MÚ Rača svoju požiadavku na opravu hlavnej cesty a keď sa nič nekonalo, opäť aj 17. 4. 2013. Píšem podrobne tieto dátumy podaní preto, lebo chcem veriť, že si nebude nikto pripisovať zásluhy na tom, že sa konečne po dlhých rokoch poslaneckého písomného tlaku cez podateľňu Magistrátu hl. m. Bratislavy do rúk primátora aj oddelenie cestnej dopravy dokázalo dotiahnuť tento závažný dopravný problém, ktorý značne znehodnocoval celkovú kvalitu života obyvateľom na Rendezi. Rovnako si nepotrpím na potľapkávanie po ramene, ale neuznávam obrazne povedané, ak niekto rýchlo chytí lopatu a tvári sa pred riadiacimi ľuďmi, že aj on sa zúčastňuje na spoločnom prospešnom verejnom cieli.

Pre informáciu obyvateľom Rendezu ako ďalej postupuje moja poslanecká iniciatíva na osadenie značky, aby cez celý Rendez – po jeho hlavnej ceste II. triedy nechodila ťažká nákladná doprava nad 21 ton, ako je to už realizované v susedných Vajnoroch. Osadenie dopravnej značky – ZÁKAZ VJAZDU NÁKLADNÝCH VOZIDIEL NAD 21 T – mimo dopravnej obsluhy, jej realizáciu a oznámenie tejto informácie vlastníkom nákladnej dopravy v MČ Rača som požiadal listom pána starostu MČ Rača Mgr. Pilinského ako rovnocenného partnera pre riešenie takýchto verejných spoločenských problémov. Týmto úkonom predchádzali moje písomné poslanecké žiadosti v tejto uvedenej problematike na Magistrát hl. m. Bratislavy, MÚ Rača, čo bolo aj prerokované na komisii MÚ Rača územného rozvoja, cestnej dopravy cez starostu MČ Rača Pilinského.

Verím a dúfam, že sa rekonštrukcia hlavnej cesty II. triedy zrealizuje kvalitne, pružne, rýchlo, aj keď viem, že asi nie v celej jej trase tak, ako som to žiadal od železničného priecestia Rača – Rendez až po viadukt Vajnory, ale pri tej finančnej mizérii na Magistráte hl. m. Bratislavy sa viem tešiť už aj z takýchto úspechov, ktoré vedia priniesť ďalšie skvalitnenie života pre obyvateľov Rendezu.

Príjemné letné trávenie dovoleniek praje

Cyril Sekerka
poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára