Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Vstupujem do tejto komunikácie len preto, lebo táto hra na pravdu je dôležitá. Nechcem žiadne emócie, invektívy. Každý občan SR má právo na svoj názor.

Žijem tu na tomto sídlisku od začiatku, poznám tu ľudí aj ich problémy. Roky som to nechcela vidieť, až keď som začala vnímať rozdiel, ako vyzerá Rača a ako Rendez, tak som pochopila. Rozdiel v kvalite života je viditeľný. Oslovila som jak p. Sekerku, tak p. Dobiášovú, poslancov, a aj starostu Pilinského. Poukazovala som na to, že sídlisko je síce postavené na pozemkoch š. p., ale nik sa oň nestará. Ako obyvateľ, ktorý platí dane, mám tiež právo na úpravu okolia, kvalitnú dopravu, funkčné komunikácie, parkoviská, zeleň, funkčné inžinierske siete. Dozvedela som sa postupne, že nič z toho tu nie je vyriešené.

Tak vám postupne vysvetlím, ako to tu je vyriešené.

Celé sídlisko je postavené na pozemkoch, ktoré patria STAVOSERVISU Bratislava š. p. v likvidácii. Jeho riaditeľ Ing. Šimúnek bol prvý likvidátor, potom Ing. Valachovič, Ing. Hronský, JUDr. Gyökeresová, JUDr. Vendrinská. JUDr. Gyökeresová sa snažila uvedené pozemky na celom sídlisku odpredať štátu za 1 Sk. Schválilo to množstvo inštitúcií, ale podstatné je, že to neschválilo Ministerstvo hospodárstva. Tam sa celá kauza zastavila a viackrát sa ju nepodarilo rozhýbať. Ďalší likvidátor JUDr. Vendrínska (tú si ľudia pamätajú v spojitosti s p. Polkom) ponúkala pozemky pod bytmi veľmi agresívnym spôsobom a aj veľa ľudí túto možnosť využilo. Následne príde k delimitácii a preberá naše pozemky a celé sídlisko podnik Stredoslovenské štrkopiesky a kameňolomy š. p. Žilina v likvidácii a je poverený likvidátor Doc. Rozsa. Ten opakovane robí verejné dražby. Samozrejme, že obyvatelia o tomto nemajú ani páru, veď kto dobrovoľne študuje Hospodárske noviny a číta malé písmenká o dražbách. Minimum ľudí. Ale fyzická osoba, ktorá v minulosti žila na tomto sídlisku, dobre vie o zmätkoch v pozemkoch a stavbách a pripravuje sa na dražby. Jeho podnikateľský zámer je splnený a obratom predáva vydražené parkovacie státia firme BSG v lete roku 2012 (firme, ktorá ako spoločníkov uvádza firmu TRANSAM SOLUTIONS INC. Mossfon Building, East 54 th Street, Panamská republika, predmet podnikania doplní o text ... „prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá“ ..... dňa 15 01 2013 a na celú transakciu si zapožičia peniaze od firmy POHOTOVOSŤ s.r.o.). Ich list vyvolá vlnu zloby a nepochopenia. Aj keď teraz firma BSG píše, že nemali v úmysle zásadne konať, v tom čase to nik netušil. A tak sa na svetlo sveta derie kauza parkoviská na sídlisku Šajby. Postupne sa začína odkrývať neporiadok na úradoch, neochota úradníkov niečo riešiť, neinformovanosť MČ Rača aj starostu Pilinského, ktorý si ani nerobí poznámky, ani neprizve odborníkov v danej oblasti. My obyvatelia stále počúvame, ako sa nič nedá, ako nie sú peniaze, ako to je problematické, ako to je minulosť........

Napriek tomu sa 10 ľudí odhodlá bojovať za sídlisko, prechádza všetkými tortúrami, schvaľovaním právnych služieb, schôdzami vlastníkov bytov, behaním po úradoch, vyhľadávaním dokumentov v archívoch a dáva si celú skladačku dokopy. Oslovuje úradníkov, inštitúcie, Pilinského, Ftáčnika, rieši média, noviny.

Podstatné je, že firma BSG nám obyvateľom nepomôže, chyba sa stala dávno v minulosti a o tom písal aj p. Ščibrany.


Možno ste sa v tejto spleti informácií stratili, ale podstatné je, že ako som spomínala v úvode, JUDr. Gyökeresová sa snažila, aby štát riešil majetkové problémy na sídlisku, a tak skompletizovala všetok majetok, ktorý vlastnil podnik STAVOSERVIS Bratislava š. p. v likvidácii. Tento zoznam máme k dispozícii. Ako následne prechádzal uvedený majetok od likvidátora k likvidátorovi, prešiel až k Doc. Rozsovi, ktorý uvedené pozemky aj stavby v lete roku 2012 predal. My občania máme k dispozícii novinové výtlačky z leta roku 2012, kde sa dražili uvedené stavby aj pozemky.

A toto je jediná otázka, na ktorú my občania stále čakáme odpoveď, 6 mesiacov nám nik nebol schopný vysvetliť, koho je na 100% pozemok a koho stavba, aby sme pokojne vedeli parkovacie státia odkupovať.

Ako je teda možné, keď na začiatku, keď bol skompletizovaný podrobne zoznam majetku podniku Stavoservis BA š. p., parkoviská ako stavby tam neboli uvedené, ako je možné, že na konci tohto reťazca predajov a dražieb sa tam uvedené parkoviská nachádzajú..........

Na základe akých dokladov si dovolil likvidátor Doc. Rozsa dražiť uvedené parkoviská, ktoré ako vieme sú stavby a mal právo dražiť len pozemky, ktoré boli vo vlastníctve Stavoservisu BA a následne v majetku Stredoslovenských štrkopieskov a kameňolomov š.p. v likvidácii.

Iniciovali sme stretnutie s Doc. Rozsom niekoľkokrát, ale na začiatku, keď bol ochotný aspoň komunikovať, sme si vypočuli jeho názor, že vždy sa dražili len pozemky a nie stavby. Starostu Pilinského som osobne niekoľkokrát vyzvala, aby sa o pravde informoval, keď má záujem odkupovať uvedené parkovacie miesta od firmy BSG. Ešte si dovoľujem pripomenúť, že nám firma BSG ponúka aj prístupovú cestu a stojiská pod kontajnermi spolu s parkovacími miestami ako celok. Odmietame si odkupovať prístupové cesty (to je samozrejmé, že ich musíme mať k dispozícii) a stojiská kontajnerov. Keď sme si uvedené byty kupovali od jednotlivých správcov do súkromného vlastníctva, k bytu sme odkúpili spoločné priestory, spoločné zariadenia a aj príslušenstvá k domu, a to je kontajnerové stojisko.

Postupne sa odkrývali ďalšie zanedbané skutočnosti na sídlisku, ktoré roky nik neriešil. Inžinierske siete - hlavne uzávery vody nikdy neboli odovzdané do majetku BVS ani pod ich správu. Ak vznikla havária, jednoducho sa náklady na opravu rozpočítali na obyvateľov. Asi by sa ťažko vysvetľovalo obyvateľom sídliska, prečo sa odpredali v dražbách aj komunikácie, bez ktorých sa občania jednoducho nedostanú do domov??? Ako je možné, že komunikácie neprevzala pod správu MČ Rača už dávno, zákon o cestách III. a IV. triedy to prikazuje. Ako je možné, že zimná údržba nebola robená celých 25 rokov. Ak niekto pluh na sídlisku videl, tak len preto, že sa ľudia vyzbierali finančne a ten to raz prešiel.

Tiež je pravda, že sídlisko sa posledné 2 roky kosí pravidelne, ale to len preto, lebo celé pozemky sú naďalej predávané v dražbách. Poslednú dražbu v marci 2013 sme zastavili my obyvatelia. Ale stále hrozí, že trávnaté porasty, vstupy do mopedární, chodníky do domov si budeme musieť odkúpiť my obyvatelia sídliska, a to len preto, aby sme zabránili rôznym špekulantom.


Na záver chcem pripomenúť, že MČ Rača má spravovať celé sídlisko Šajby. Okrem štyroch rozpadnutých lavičiek nič nespravuje. Nežiadame starostu Pilinského, aby pre obyvateľov odkupoval uvedené parkovacie státia, my konečne chceme, aby sa sídlisko riešilo ako celok, vyriešilo sa aj parkovanie, a to tak, že sa konečne preukáže, komu patria stavby (parkoviská) a komu pozemky a doriešili sa aj iné vážne nedostatky. Doteraz sme len my občania iniciovali všetky stretnutia, tlačili na úradníkov, aj na starostu Pilinského. Starosta Pilinský má zastupovať nás občanov, na to bol riadne zvolený. Nie riešiť podnikateľský zámer súkromnej firmy a zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo pre ich problémy v podnikaní. Je nehoráznosť obviňovať nás obyvateľov, pretože za tento neporiadok je zodpovedný niekto iný. My sme rukojemníci. Obyvatelia po ničom inom netúžia, len riešiť všetky problémy komplexne, a to s odborníkmi v danej oblasti, predkladať doklady, hľadať pravdu tak, aby sa so 100% istotou preukázalo, kto je majiteľom pozemku a kto stavby. Možno bude firma BSG prekvapená a dozvie sa tiež pravdu. Následne my obyvatelia budeme uvedené parkovacie státia odkupovať.


Ďakujem za pochopenie. Dagmar Gelingerová0 komentárov:

Zverejnenie komentára