Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Dá sa za nejasného majetkového stavu, v časovej tiesni a ovzduší nátlaku nájsť vo veci užívania a vlastnenia parkovacích miest pri bytovom dome rozumný kompromis?

Kauza „parkovacie miesta Pri Šajbách“ nabrala nový kurz: 1) spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. (BSG) v júli požiadala starostu MČ Rača „o zvolanie miestneho zastupiteľstva a zaujatie stanoviska k tejto záležitosti“, 2) právny zástupca BSG uverejnil na portáli račan.sk výzvu Parkovanie Pri Šajbách – emócie vs realita alebo poďme nájsť kompromis, 3) pod výzvou sa rozprúdila verejná diskusia o odplatnom prevzatí 102 parkovacích miest za cca 300 tis. € spolu s prevodom komunikácií, kontajnerových stojísk a zelených plôch do vlastníctva mestskej časti Rača.

Diskusia naznačuje, že nájsť kompromis bude ťažké. V ceste stojí viacero prekážok: 1) nezvyklá urgentná žiadosť BSG v období dovoleniek a prázdnin zvolať mimoriadne MZ, 2) nevyjasnené okolnosti vzniku novej majetkovej situácie na sídlisku Pri Šajbách, 3) náznaky, že BSG zvažuje právne kroky proti ľuďom, ktorí údajne vedú proti BSG „svätú vojnu“ v snahe „za každú cenu spochybniť vlastníctvo BSG“, 4) značné a zatiaľ riadne verejne neprerokované rozdiely v hodnotení situácie a jej riešení (BSG a starosta vs poslanci a obyvatelia), 5) ťažko obhájiteľné zvýhodnenie obyvateľov, ktorým by MČ „zakúpila“ drahé parkovacie miesta zo spoločných peňazí a i..

Svojím oponentom BSG vyčíta, že zverejnili nepravdivé a zavádzajúce informácie bez toho, aby kontaktovali BSG alebo jej konateľa. BSG upozornila, že 1) ako investor sa spoločnosť na území mestskej časti Rača dostala „pod tlak absolútne bezprávneho charakteru“ a 2) môže nastať „situácia, kedy bude BSG nútená uplatniť všetky škody spôsobené verejným spochybňovaním predaja a jeho zdržiavaním“. Svoju ponuku spoločnosť pokladá za všestranne výhodné riešenie.

Argumentácia BSG vzbudzuje dojem, akoby bodom nula, od ktorého sa odvíja dianie okolo parkovacích miest, bolo odkúpenie pozemkov a stavieb od vydražiteľa. V skutočnosti má záležitosť zložitú mnohoročnú prehistóriu a práve v nej sa skrývajú zdroje „odporu“ voči predstave BSG o „prevzatí kontroly nad chaotickou situáciou a usporiadaní právneho a skutočného stavu“.

Zložitá minulosť, v ktorej hrá významnú úlohu mestský podnik GIB a Magistrát, spolu s návrhom financovať „usporiadanie stavu“ z verejných peňazí vnáša do záležitosti aj politickú rovinu. Ľudsky pochopiteľné a legitímne sú otázky: 1) môžu obyvatelia MČ Rača vnímať ako dôveryhodnú transakciu „štát - likvidátor majetku štátneho podniku v likvidácii - súkromný vydražiteľ - BSG - samospráva“, na ktorej konci by zaplatili cca 300 tis. € z rozpočtu obce, keď bol pred časom zablokovaný omnoho priamejší a lacnejší prevod „štát - samospráva“? 2) možno obyvateľom zabrániť, aby si kládli otázku „cui bono?“ a aby mali k päťstupňovej transakcii, ktorej súčasťou je aj BSG, nedôveru?

Dá sa zhodnúť na tom, že dobrou odpoveďou na otázku „Čo má byť výsledkom (hľadania kompromisu)?“ je veta z článku právneho zástupcu BSG JUDr. Michala Maštenu „Pokojný stav, čo najviac podobný dlhoročnému akoby status quo, avšak konečne s vyjasnenými právnymi vzťahmi“ s dovetkom „a za primeranú cenu“, ktorý iste uvítajú obyvatelia sídliska Pri Šajbách a celej mestskej časti.

No a práve v samotnej odpovedi sa skrýva kameň úrazu: BSG si pod „konečne vyjasnenými právnymi vzťahmi“ a „primeranou cenou“ zjavne predstavuje niečo úplne iné než obyvatelia.

Nie je vylúčené, že bodku za rozdielnymi predstavami dá až súd.
Súvisiace články:0 komentárov:

Zverejnenie komentára