Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.8.13
0
Obecný dom
Mgr. Pilinský – starosta
Alstrova 249
831 06 Bratislava 35
Bratislava, 12. august 2013

Vážený pán starosta Pilinský,


po dlhom zvažovaní pre a proti, som sa rozhodla Vám napísať tento otvorený list.

Obrátila som sa na Vás ešte v čase, keď ste boli poslancom MZ a predsedom Strany zelených. Priznám sa, že do dnešného dňa nemám jasno, či ste „zelený alebo zelenší“. Nie je to pre mňa dôležité. Požiadala som Vás vtedy o pomoc pri riešení problému vo veci urbárskeho – podielového vlastníctva lesov, ktoré bolo omylom prevedené na Magistrát hl. m. Bratislava. Vaša ústretovosť bola pre mňa príjemným prekvapením, no dnes musím konštatovať, že z Vašej strany ostalo iba pri sľuboch.

I napriek tejto mojej negatívnej skúsenosti som sa na Vás obrátila opäť vo februári tohto roka, keď som bola oboznámená s postupom firmy BSG, s.r.o. voči obyvateľom Rače, ktorí vlastnia byty v lokalite Šajby. Okamžite som sa snažila s Vami skontaktovať telefonicky, keď to nebolo možné, napísala som Vám SMS správu, v ktorej som Vás informovala o uplatnenom reštitučnom nároku iných obyvateľov MČ Rača – resp. ich dedičov. Vašou odpoveďou bol prísľub, že sa ozvete. Prečo by som neverila? Slovo predstaviteľa obce, ktorý má brániť záujmy svojich občanov som dlho považovala za záväzné. A hlavne veľmi dobre si pamätám obsah nášho prvého spoločného rozhovoru, v ktorom ste ešte ako poslanec kritizoval nedostatočnú evidenciu majetkových pomerov - vlastníckych vzťahov vo vzťahu k miestnym cestám a iným verejným plochám, prejavovali ste oprávnené rozhorčenie nad vtedajšou praxou.

Mojou prioritou nie je problémy vytvárať, ale riešiť, mám za to, že takto konajú automaticky aspoň tí, ktorí sú za to platení z verejných financií.

V utorok 06. 08 2013 som si prečítala list JUDr. Maštenu „Parkovanie Pri Šajbách – emócie vs. realita alebo poďme hľadať kompromis“. Z jeho obsahu som pochopila, že informácia o uplatnenom reštitučnom nároku na časť predmetného územia ostala z Vašej strany zamlčaná – prečo? Veď by ste pomáhali občanom Vašej MČ. Vy ste tak nechceli konať? Pokúsila som sa Vás na to opýtať ešte v ten deň opäť SMS správou. Odpoveďou bolo mlčanie. Keď som sa následne dozvedela o termíne zvolania mimoriadneho zasadnutia MZ, neverila som v takú servilnosť, prečo?

Vážený pán starosta Pilinský, v sobotu 10. 08. 2013 som Vám i pánovi Káligovi z f. BSG s.r.o. odoslala oznámenie, na základe ktorého by ste ako zástupca občanov, ktorých záujmy máte chrániť, nemal dovoliť odkúpenie týchto pozemkov. Minimálne v časti, na ktorú je uplatnený reštitučný nárok, by ste vedome investovali verejné financie do sporného majetku. Prevod takéhoto majetku je podľa reštitučného zákona neplatný.

Nemá význam rozoberať v tomto liste, prečo nepostupujete takto ústretovo voči všetkým vlastníkom, na pozemkoch ktorých sú verejné priestranstvá. Pán starosta, vo väčšine prípadov ide o Vašich občanov - o Račanov, ktorí predmetné pozemky zdedili po svojich rodičoch a nenadobudli ich v dražbe, na ktorú si museli požičať v bankovej inštitúcii a iba slušnosť im nedovolí konať tak, ako zvažuje f. BSG s.r.o.

Rada by som si prečítala, prečo taký časový stres? Čo vlastne vydražila f. BSG – pozemky pod stavbami, iba stavby, pozemky i stavby? Nie je možné, aby stavby nemali majiteľa, resp. aby sa majiteľ pozemku len tak stal vlastníkom stavby – toto pravidlo u nás neplatí od doby budovania socializmu. (O jeho znovu zavedení sa opäť uvažuje.) Čo robil likvidátor štátneho podniku? Pri troche snahy a odborných znalostí, by predsa musel zistiť uplatnený reštitučný nárok. Prečo má obec riešiť zlú investíciu súkromnej firmy, preto, že musia splatiť banke úver?

Vážený pán starosta, zastupujem oprávnené osoby, ktoré na vyriešenie svojho uplatneného nároku podľa zákona čakajú 9 rokov, problém, s ktorým som sa na Vás obrátila pred rokmi, úrady neriešia druhé desaťročie a nikto z týchto ľudí, ktorým zákon vlastníctvo priznal, len úradníci si vysvetľujú v praxi zákon podľa pravidla silnejšieho, nedáva zátarasy, nebráni iným vstupovať do lesa, chodiť venčiť psov do vinohradov. V prípade, že dovolíte, aby zlú investíciu súkromnej firmy zachraňovala obecná kasa, budete diskriminovať väčšinu obyvateľov MČ.

Bolo by možné, že by ste chceli snáď na narýchlo zvolanom mimoriadnom zastupiteľstve odmietnuť žiadosť firmy BSG s. r. o.?

Prajem Vám veľa úspešných rozhodnutí v prospech obyvateľov – občanov MČ Rača.

S úctou

Vanerková Ingrid, v. r.

P. S. Tento otvorený list bude zverejnený.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára