Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.12.18
0
List starostovi Michalovi Drotovánovi po prvom zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača v pondelok 10.12.2018.

Vážený pán starosta Mgr. Michal Drotován,
dovoľte mi, aby som Vám poblahoželal k Vášmu zvoleniu za starostu MČ Rača.

Chodím 14 rokov na zastupiteľstvá a poslanecké dni v Rači. Ste už štvrtý starosta, keď budem môcť dávať podnety na zlepšenie životného prostredia občanov Rače. Čítal som Váš program do volieb starostu. Splnenie tohto programu bude veľmi náročné.

Bol som prítomný na zasadnutí, keď ste skladali sľub Vy i poslanci. Prvé Vaše vedenie zastupiteľstva ste 10. decembra zvládli dobre. Dúfam, že to bude dobré počas celého volebného obdobia. Verím, že poslanci podporia Vaše dobré návrhy pre občanov.

Veľmi oceňujem Vaše stanovisko k výške platu starostu. To znamená, že do funkcie ste nekandidovali len kvôli financiám, ale chcete čestne a svedomito vykonávať funkciu starostu. Máte na to dostatočnú prax a ľudia Vám dôverujú.

Chcel by som Vám povedať, že veľa mojich námetov doterajšia pani prednostka a bývalý pán starosta neakceptovali. Prejavila sa u nich arogancia moci. Vzhľadom na to, že mám 50-ročnú prax, chcel som pomáhať pri zabezpečovaní realizácie investičných akcií bez odmeny.

Pár námetov na zlepšenie činnosti pracovníkov MÚ Rača:

 Realizovať kontrolné dni na rozostavaných investíciách v budúcom roku (MŠ Novohorská) za Vašej a mojej prítomnosti. Primátor to osobne vykonával.
 Investičné oddelenie obsadiť odborníkmi (výberové konania).
 Bol by som rád, aby bola zlepšená kvalita poslaneckých dní. Nie je problém uložiť poslancom, aby sa zúčastňovali poslaneckých dní a odborní pracovníci MÚ dávali občanom odpovede. Nerušte to. Desať rokov dozadu to fungovalo. Nemôže byť problém, aby odborný pracovník dal odpoveď.
 Doteraz i napriek požiadavke občania nemajú prehľad, ako sa čerpá úver 1,9 mil. €, prijatý bez prerokovania s občanmi.
 Želám si, aby sa Vám podarilo vybrať prednostu, ktorý sa bude venovať veľmi náročnej funkcii. Zodpovedá 90 percentami za kvalitnú prácu vedúcich oddelení. Bývalá prednostka v tejto funkcii zlyhala. Rozumela ekonomike, ale ostatné oddelenia nezvládla, avšak zvládla využívať služobné auto do práce a z práce a ešte kontrolórku v Slovenskom Grobe. Vzhľadom na to, že mám prax v stavebníctve vo vysokých funkciách, jej konanie som odsudzoval, ale bývalý pán starosta Pilinský nereagoval.
 V mene pracovníkov MÚ Rača by som chcel požiadať do plánu výmenu okien na budove MÚ Rača, ako aj regulačné ventily na ústredné kúrenie. Ani jeden predchádzajúci starosta to neriešil. V niektorých kanceláriách ľudia mrzli, musia si prikurovať. Aj fasáda by sa mohla riešiť náterom. V menších mestách i dedinách majú reprezentačné úrady.
 Odporúčam vykonať audit na stavbách, ktoré boli realizované za starostovania pána Pilinského.
 Občania oceňujú Vaše rozhodnutie opätovne nasadiť kontajnery na odvoz nepotrebných vecí z pivníc. Tu navrhujem ku každému kontajneru pri zbere zabezpečiť kontrolu, aby neboli zneužívané podnikateľmi, ktorí tam dávajú stavebný odpad. Sám som dozeral 4x pri napĺňaní odpadu. Už 21 rokov robím zástupcu vlastníkov bytov a viem, že občania to ocenia.
 Nebolo rozumné od poslancov NR SR, že pred zimou prijali zákon, že chodníky v zimnom období bude odhŕňať samospráva. Je málo času na prípravu a stojí to veľa peňazí. Bolo by dobré vytvoriť komisiu a zapojiť zodpovedných pracovníkov MÚ Rača, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov.
 Dosledovať nový návrh územného plánu v Krasňanoch.

Záverom by som Vám chcel zaželať hlavne zdravie v tak náročnej funkcii v tejto náročnej dobe a veľmi by som bol rád, aby Vám pomáhali poslanci a dovládli ste do ďalších volieb.


Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25
Bratislava-Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára