Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.12.18
0
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené dámy, vážení páni, milí hostia,


v tomto krátkom príhovore, kde sa budem držať zásady vyčerpať tému a nie poslucháčov, by som Vám chcel poďakovať za podporu a verím, že sa nám spoločne podarí urobiť Raču ešte krajším miestom pre život všetkých bez ohľadu na vek, pôvod či miesto bydliska.  Je to pre mňa veľký záväzok a zodpovednosť. Základnou tézou môjho štvorročného mandátu bude spájanie ľudí naprieč mestskou časťou, integrovanie znevýhodnených, pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. A tiež podpora rozvoja Rače vo všetkých lokalitách rovnomerne.


Týmto by som chcel poďakovať odchádzajúcemu starostovi Petrovi Pilinskému za dobré veci, ktoré sa jemu a poslancom za osem rokov podarilo urobiť a presadiť. V dobrých veciach mám ambíciu - v spolupráci s Vami, novozvolenými poslancami - pokračovať. Veci, ktoré však zasluhujú zmenu, zmením. Lebo iba evolučnou zmenou a postupným vylepšovaním vecí sa posúvame dopredu. Potrebujeme pri tom radu, podporu ale niekedy aj kritiku od Vás, obyvateľov Rače.


Dnes je, zhodou okolností, 30. výročie prvej komunistami úradne povolenej demonštrácie na Škroupovom námestí v Prahe v roku 1988. Po tomto zhromaždení na deň ľudských práv totalitný režim povolil už iba jednu demonštráciu – študentský pochod 17. novembra 1989. Tam potom padali masky a režim sa ukázal v celej svojej nahote. Tieto udalosti nám umožnili slobodne voliť a obnovila sa samospráva obcí. Vďaka tomu môžu obyvatelia Rače každé štyri roky dať slobodne vysvedčenie politikom – starostovi aj poslancom. A toto vysvedčenie vždy s pokorou prijímame.


Nemôžeme sa tváriť, že Rača je samostatný ostrov a teda sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu, ktorá rozhodne o našom spoločnom úspechu alebo neúspechu.


Je pre nás dôležitá spolupráca s novým primátorom Matúšom Vallom či našou - už storočiami zakotvenou menšou dvojičkou  Vajnorami a jej novým starostom Michalom Vlčekom. Verím, že sa nám spoločne podarí presadiť potrebné témy ako doprava, parkovacia politika, úprava verejných priestorov a zelene, práca s komunitami, záchrana vinohradov či ochrana Malých Karpát. To sú hodnoty, ktoré presahujú nielen nás, ale aj celú Raču.


Verím, že po štyroch rokoch už nebude nikto deliť Račanov na pravých a iných, na domácich či prisťahovaných, a budeme spolu ťahať za jeden povraz.


Želám nám všetkým, ktorých si obyvatelia Rače zvolili za svojich zástupcov na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, aby sme boli vždy nohami na zemi, hlavou v oblakoch a srdcom doširoka.


Ďakujem 

Michal Drotován

príhovor prednesený na ustanovujúcom zastupiteľstve v Rači dňa 10.12.20180 komentárov:

Zverejnenie komentára