Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.3.22
0

Jednou z priorít, ktoré od začiatku môjho nástupu na pozíciu starostu riešim, sú miesta v materských školách. Nižšie uvádzam jednotlivé projekty a ich stav. Článok bude priebežne aktualizovaný, keď pribudnú nové informácie.

1. MŠ Novohorská  ✅

Projekt som v decembri 2019 prevzal od predošlého vedenia, ktoré ho riešilo spolu 5 rokov (od prvotnej idei po kúpu pozemku, povolenia a začiatok výstavby). Bolo ukončené tretie verejné obstarávania (prvé zrušili a druhé firma, čo to vyhrala išla, do konkurzu) a keďže Rača mala podpísanú zmluvu o čerpaní eurofondov, tri verejné obstarávania bol maximálny limit podľa zmluvy. Takže som musel hneď na začiatku rozhodnúť, ktorý z dvoch reálnych variantov urobíme - podpíšem zmluvu s vysúťaženou firmou a budeme hrať o čas, alebo ju nepodpíšem, zruším súťaž, ale nedostaneme eurofondy na tento projekt. Problémom tiež bolo vypratanie stavby po predošlej firme. Stavenisko teda bolo prebraté v marci 2019 v stave uvedenom nižšie.


Komunikácia so stavebnou firmou bola veľmi náročná a projekt aj postupoval náročne, našťastie sa nám podarilo predĺžiť v dodatku termín dokončenia stavby a získali sme teda jeden rok. Stavba bola dokončená a kolaudácia prebiehala od februára 2020. Posledné obhliadky so stavebnou firmou sme mali už v rúškach v prvej vlne Covid19. Škôlka následne potrebovala ešte dokončiť vonkajšie priestory, ihrisko, upraviť zeleň a pod. To všetko sa našťastie stihlo a v septembri 2020 bola otvorená škôlka pre 88 detí so štyrmi triedami, jedálňou a kuchyňou.


2. MŠ Kadnárova - Tramín 

Hneď na začiatku roku 2019 sme tiež aj s poslancami MČ rozbehli prípravy na ďalšej novej škôlke, nakoľko predpoklad bývalého vedenia, že MŠ Novohorská vyrieši problém, nebol žiaľ naplnený. Demografické dáta ukazovali aj prečo.  Do užšieho výberu sa dostali dva vhodné pozemky MČ Rača - budova Tramínu a budova na Strelkovej. Obe stavby na daných pozemkoch sa po preskúmaní ich stavu, dispozícii a pod. ukázali ako nevhodné na škôlku, pre problematický vjazd na Strelkovej, svahovitosť pozemku a tiež horšie možnosti napr. na umiestnenie parkovania či zásobovanie sme sa rozhodli, že lepším projektom bude škôlka Kadnárova. Pripravila sa štúdia a v januári 2020 ju poslanci zobrali na vedomie. Následne sa pripravovala projektová dokumentácia, vyjadrenia dotknutých orgánov a pod.
Treba upozorniť, že ide o projekt prvej novostavby, ktorú ide stavať MČ Rača po roku 1989. 


Projekt získal právoplatné územné rozhodnutie vo februári 2021, ale následne sa ohlásili niektorí vlastníci nehnuteľnosti vo vedľajšej bytovke a žiadali od požiarnikov, aby tam bol zachovaný prejazd pre hasičské vozidlá - ten v ich stanovisku pre územné konanie nebol požadovaný. Daný prejazd sme v konaní zapracovali, rovnako tak sme následne súhlasili s požiadavkou účastníkov konania, aby daná komunikácia pre hasičov bola prejazdná aj pre osobné vozidlá, aby bola posunutá bránka detského ihriska a pod. Navrhli sme im tiež vybudovanie väčšieho počtu parkovacích miest ako je v území v súčasnosti. Napriek všetkému ich advokát nesúhlasil s našimi návrhmi a odvolali sa. Okresný úrad Bratislavy po troch mesiacoch zrušil stavebné povolenie (ani jedným z dôvodov však neboli námietky účastníkov konania). Aktuálne začalo nové stavebné konanie, kde už boli všetky požiadavky Okresného úradu Bratislava zapracované.


Spevnená plocha uvedená vyššie je, podľa jednej štúdie mesta o parkovaní, pre 11 vozidiel, reálne tam v priemere stojí 10 vozidiel. Za tieto miesta sme pôvodne ponúkli v projekte spolu 14 nových parkovacích miest pri hlavnej ceste Kadnarova (podľa STN pre samotnú škôlku sú potrebné iba tri miesta, takže počet by bol v území totožný). Nakoľko na základe požiadaviek samotných účastníkov konania na vybudovanie požiarnej cesty počet miest na navrhovanom parkovisku pri škôlke klesol na 11 miest, navrhli sme ďalšie miesta - a aj sme získali za týmto účelom pozemok od mesta pri kúpalisku. Pôvodne to vychádzalo na ďalších 10 miest, podľa presnejšej štúdie sa tam možno zmestí až 12 miest. V každom prípade najmenší počet novovzniknutých miest bude 21 (max. 23), počet zaniknutých státi na spevnej ploche má byť 11. 


Viac už v tejto veci urobiť nevieme, snažili sme sa celý rok o kompromisné riešenie, ale ak niekto chce parkovať iba presne tam na tej ploche, tak to nevieme zabezpečiť zároveň so škôlkou. Keďže máme právoplatné búracie povolenie, medzičasom sme zbúrali budovu Tramínu - pre budúcnosť sa pri stavebných prácach na škôlku ušetria 2 mesiace a pri náraste cien aj nejaké financie. 


3. MŠ Rínok Rača - alokované pracovisko MŠ Barónka 

Na základe dohody s investorom zámeru Rínok Rača a podpísanej zmluvy o budúcej zmluve o nájme sme vytvorili alokované pracovisko MŠ Barónka v zámere Rínok Rača, a teda pribudnú dve triedy. Aktuálne tam prebieha výstavba a v najbližších mesiacoch by mala začať kolaudácia. Pripravujeme všetky kroky tak, aby triedy boli otvorené čo najskôr, ideálne už od septembra 2022. Pribudne tak priestor pre ďalších viac ako 40 detí. Zmluva je zatiaľ na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov.4. MŠ Tbiliská - alokované pracovisko pri ZŠ Tbiliská

Tento projekt sme pôvodne mali ešte v roku 2020 ako projekt druhej prístavby ZŠ Tbiliská (bolo to ešte v dobe, keď viacerí poslanci preferovali prístavbu ZŠ Tbiliská pred ZŠ Plickova) - stavebné povolenie bolo na 4 podlažný objekt - v čase, keď sme sa dozvedeli, že účastníci konania MŠ Kadnárova - Tramín podali odvolanie, rozbehli sme tento projekt ďalšej škôlky - pre normy ale iba dvoch tried (škôlka nemôže byť viac ako dvojpodlažná) - robil sa teda nový projekt a tiež sa začalo získavanie vyjadrení dotknutých orgánov a samotné stavebné konanie. To sme získali v marci 2022 a podávame žiadosť na ministerstvo "MIRRI" ohľadom dotácie vo výške 500 000 €. Keď sa dotácia získa, začneme obstarávanie stavebníka. Otvorenie tried tejto škôlky je predpoklad september 2024. Škôlka by mala mať samostatný vchod, výdajňu stravy a tiež bude mať vybudované parkovacie miesta pre učiteľky a návštevy Pri vinohradoch, takže bude plne autonómna od budovy základnej školy. 


5. MŠ Dopravná

V auguste 2021 sme začali riešiť priebežne aj ďalší projekt možnej škôlky - tentokrát na Rendezi. Tam prinesie nové rodiny s deťmi do škôlok výstavba až cca v roku 2025, chcem však byť pripravený. Medzičasom sa začala aj vojna na Ukrajine, a teda je možné, že tie nároky na ďalšie priestory budú aj skôr - preto rokujeme so ŽSR o možnom využití na škôlku budovy bývalej škôlky na Dopravnej. Tento projekt záleží od toho, kedy a akým spôsobom sa nám podarí dané objekty aj s pozemkov získať. Záleží to jednak od ŽSR a ministerstva dopravy a následne od podmienok nadobudnutia. Keďže ide o verejný záujem, tak verím, že sa cesta nájde.


Ak by sa nám podarilo dokončiť všetky projekty škôlok, tak by išlo o navýšenie počtu tried o 16, zatiaľ vieme "odfajknúť" 4 triedy MŠ Novohorská a čochvíľa 2 triedy Rínok Rača, 4 triedy MŠ Kadnárova prebieha stavebné konanie, 2 triedy MŠ Tbiliská čakáme na rozhodnutie MIRRI o dotácii a 4 triedy MŠ Dopravná rokujeme so železnicami. 

Projekt škôlky Kadnárova - Tramín je riešený tak, že v prípade poklesu detí v Rači je možné ho jednoduchými úpravami prerobiť na denný stacionár pre seniorov, projekt MŠ Tbiliská je riešený tak, že po menších úpravách je z neho možné urobiť buď učebne základnej školy alebo ZUŠ. Podobne viacúčelovo by sme chceli v prípade získania riešiť aj MŠ Dopravnú. 


Michal Drotován
starosta MČ Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára