Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
KOMENTÁR. Ján Polakovič si nárokuje zásluhu, že on a „jeho“ poslanci zachránili obecnú školu Plickova.
Oprávnene?
Masívna bytová výstavba v Rači vytvára tlak o. i. na miesta v jasliach, škôlkach a školách. Starosta Michal Drotován navrhoval riešiť nedostatok miest v základných školách (ZŠ) obnovením bývalej ZŠ Plickova. Ján Polakovič a „jeho“ poslanci prístavbami k ZŠ Tbiliská. V areáli ZŠ Plickova hrali iba o telocvičňu a priľahlý pozemok.
UDALOSTI 1. DEJSTVO
Podmienky obnovenia ZŠ Plickova boli (1) zverenie budovu školy hl. mestom do správy Rače a (2) získanie zdrojov príp. investora na jej obnovu.
Na miestnom zastupiteľstve (MiZ) 18.06.2019 zverenie budovy na účel zriadenia školy poslanci odsúhlasili. Hlasovania sa zdržali len Polakovič a Máťuš.
Starosta Drotován navrhol dve alternatívy obnovy:
• variant A: celá obecná škola
• variant B: spolovice obecná a spolovice súkromná škola
Variant A vyžadoval 7 mil. € z rozpočtu a/alebo cez úver a eurofondy.
Variant B zaisťoval (1) kapitál investora, (2) rýchle vyriešenie nedostatku miest pre žiakov ZŠ (3) alternatívu k tradičnému vyučovaniu. Záujem o ňu bol.
Pracovné komisie a poslanci MiZ na stretnutí 23.09.2019 prijali variant B.
Na MiZ 10.12.2019 poslanci súhlasili prenajať časť budovy investorovi Edu Development s. r. o.. S tým, že zriadi súkromnú školu Felix. A že zmluvu prerokuje mimoriadne MiZ.
Na mimoriadnom MiZ 21.01.2020 dal starosta info, že na obnovu ZŠ Plickova má MČ šancu získať eurofondy z programov BSK len vtedy, keď stihne vybaviť stavebné povolenie do konca júna 2020. A že časové okno sa rýchlo zatvára.
Na tomto MiZ pred hlasovaním o škole Felix starosta Drotován urobil strategický ťah. Autoremedúrou navrhol zvýšiť čiastku na projektové dokumentácie o 100 000 €. Poslanci návrh. Ďalší vývoj ukázal, že starosta tým prezieravo udržal v hre variant A (obecná škola). A to aj pre prípad, že poslanci svoje kladné stanovisko z decembra 2019 zmenia a školu Felix nakoniec zamietnu. V štýle „zamietame, čo sme schválili, schvaľujeme, čo sme zamietli“.
Na mimoriadnom MiZ 29.01.2020 sa stalo presne to, čo starosta Drotován predvídal. Poslanec Polakovič navrhoval uprednostniť rekonštrukciu telocvične a prístavbu k ZŠ Tbiliská. A obnovu ZŠ Plickova odsunúť. Poslanec Máťuš obnovu ZŠ Plickova otvorene spochybnil: „Nikde neni napísané, že tú Plickovu (...) vôbec budeme na školu potrebovať.“
Školu Felix časť poslancov pochovala krkolomným obvinením z pokusu o podvod.
Máťuš a Polakovič dnes tvrdia, že zachraňovali obecnú školu.
UDALOSTI 2. DEJSTVO
Uznesenie, ktoré navrhol Polakovič, obecnú školu nepribližovalo ani o piaď. Zato z tušenia, že hrá iba o čas a o moc, sa stal holý fakt. Róbert Hammer, Radko Tiňo, Miloš Jošt a Lenka Antalová Plavuchová za uznesenie nehlasovali.
Deň po zamietnutí školy Felix starosta Drotován a jeho tím začali s prípravou obnovy obecnej školy. A rozbehli pokus o nemožné – za 5 mesiacov obstarať a vypracovať projekt, získať vyjadrenia dotknutých orgánov a stihnúť stavebné povolenie. A dokázali to! Napriek COVID-u, lockdownom a kompletnému „vypnutiu Slovenska“ od 10.03.2020. Kvalitným spracovaním projektu získali na obnovu ZŠ Plickova z eurofondov 2,85 mil. €. Z fondu na podporu športu 387 tis. €. A výhodný úver 3,5 mil. €.
Na prelome jún/júl 2020, keď už bolo na obecnú školu vydané stavebné povolenie, Jánovi P. a skupinke poslancov okolo neho neostávalo iné ako otočiť o 180° – odfotiť sa pred bustou Vladimíra Plicku, zahlasovať za úver 3,5 mil. € a projekt ZŠ Plickova vyhlásiť za „náš najnovší úspech“.
Vtedy vznikol klub Spoločný cieľ (SC). A Polakovič odvtedy šíri zvesť, že zachránil obecnú školu.
Aj keď preukázateľne presadzoval iné riešenia. A prišiel s krížikom po funuse.
Na MiZ 14.07.2020 klub SC mohol skúsiť neschváliť úver a projekt ZŠ Plickova potopiť.
Otázne je, či by pokus uspel. A či a čím by ho obhájil pred verejnosťou.
ZÁVER
Kto sa uchádza o verejný mandát, mal by konať vo verejnom záujme. A férovo. Z uvedených faktov vyplýva, že poslanec Polakovič pri projekte ZŠ Plickova na férovosť a verejný záujem nedbal. Pre osobné ambície.
Projekt obecnej školy Plickova sabotoval. A teraz si privlastňuje cudzie zásluhy.
K reálnej „zásluhe“ o jednoročný sklz obnovy ZŠ Plickova a o dochádzku časti našich prváčikov v školskom roku 2022-23 do provizória na Pánty sa nehlási.
A hrozilo to byť horšie. Katastrofe zabránili odborné, manažérske a politické skúsenosti starostu a práca jeho tímu. Bez nich by sa sklz predĺžil na roky. A za neskúsenosť a politikárčenie lídra SC by platili najmenší žiaci. Celé roky.
Uvedomovať si a predvídať následky rozhodnutí a činov nedokáže každý.
Zvlášť, keď mu výhľad zakrýva záujem skupiny.
A túžba po úrade
.
Miro Ščibrany, OZ račan.sk


SÚVISIACE ČLÁNKY:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára