Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.9.22
0
Zoznamy kandidátov so základnými informáciami z otvorených zdrojov.

Kandidáti na starostu Rače

1. Michal Drotován, Mgr.
(41), starosta
Nezávislý kandidát
Súčasný starosta Rače. V minulosti prednosta MiÚ Bratislava-Karlova Ves, šéf odd. životného prostredia na MiÚ BA-Karlova Ves i MiÚ BA-Staré Mesto; predtým prednosta OÚ ŽP v Bratislave, personalista a konzultant rôznych firiem (viď životopis) a majiteľ firmy Political Consulting s.r.o. (orsr). Od roku 2008 pôsobí v organizácii Mensa Slovensko.


2018-2022 starosta Rače (nezávislý)
2017-2022 poslanec Z BSK (nezávislý)
- člen Komisie školstva, športu a mládeže, Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania
2014-2018 poslanec MZ v Rači (OKS, SDKÚ-DS)
- člen Rady MZ (do konca r. 2017); podpredseda Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy; člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
2010-2014 poslanec MZ v Rači (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a člen Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2016 do NR SR (OĽaNO-NOVA); v r. 2014 za starostu Rače (OKS, SDKÚ-DS) a v r. 2010 do NR SR (SDKÚ-DS)
 
2. Rudolf Ivičič, Mgr.
(67), lesník
Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov
Dlhoročný lesník Mestských lesov v Bratislave, pôsobil aj na pozícii ich námestníka.


2014-2018 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Komisie sociálnej a bytovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a člen Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (nezávislý), v r. 2012 do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2010 na starostu Rače (ĽS-HZDS), do MZ za Raču (ĽS-HZDS), do MsZ (ĽS-HZDS) a do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2002 do MZ za Raču 2 (HZDS)
 
3. Ján Polakovič, PhDr. (33),
poslanec MZ, manažér
Nezávislý kandidát
Bývalý marketingový a projektový manažér MiÚ Bratislava-Rača. V minulosti manažér kozmetickej firmy PIMP Your Body, konateľ Date 22 s.r.o. (orsr) a P&T Company s.r.o. (orsr) a úspešný thaiboxer.


2018-2022 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva
- člen Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MsZ (nezávislý), v r. 2017 do Z BSK (nezávislý) a v r. 2014 do MZ za Raču (nezávislý)
 
4. Teodor Žitný, Ing. (66), dôchodca
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
Člen dozornej rady P.I.M. Slovakia, a.s. (orsr). V roku 1990 bol predsedom obvodného národného výboru Bratislava III, následne aj miestnym a mestským poslancom.


1990-1994 poslanec MsZ (VPN)
1990-1994 poslanec MZ za Raču (VPN)
- člen Rady MZ, predseda Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a životného prostredia
 
 

Kandidáti do miestneho zastupiteľstva

Volebný obvod 1 - Rača

Krúžkujú sa maximálne 10 kandidáti
 
1. Milan Abel
(61), živnostník
Nezávislý kandidát
Živnostník v oblasti zemných prác.


2019-2022 člen Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy ako odborník-neposlanec
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (nezávislý) a v r. 2014 do MZ za obvod Rača (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
 
2. Imrich Béreš, Ing.
(60), ekonóm
Nezávislý kandidát
Finančník, v rokoch 2004 až 2019 bol predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne a.s. (orsr). Pôsobil vo viacerých firmách (orsr), ako člen dozornej rady alebo ako ich konateľ. V minulosti chcel kandidovať za prezidenta SR, napokon si to rozmyslel. (sme.sk)


2002-2003 poslanec NR SR (ANO)
2001-2003 poslanec Z BSK (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
 
3. Viktor Bielko, Ing.
(43), produktový manažér
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Zakladateľ a štatutár OZ Priatelia Rače. Pracuje už 20 rokov v IT firmách (Sygic, Innovatrics). Spolukonateľ firmy ELCHEM SR s.r.o. zameranej na lakovanie, predaj farieb, striekacej techniky a trojkolesových bicyklov (orsr). Absolvent FEI STU v  odbore Automatizácia.


Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD) a v r. 2014 do MZ za Raču (OKS, SDKÚ-DS)
 
4. Ondrej Bitter (22), študent
Strana obcí a miest - SOM Slovensko
 
5. Peter Brodek, Mgr.
(36), plánovač v medzinárodnej IT spoločnosti
Nezávislý kandidát
 
6. Milada Dobrotková, Ing., MPH
(66), obč. aktivistka pre sociálne veci a seniorov
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Je činná v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb SR, ktorú zastupuje na Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. V minulosti riaditeľka Domova sociálnych služieb HESTIA, n.o., predtým aj podnikateľka (orsr). Prednášala na SZU (Slovenskej zdravotníckej univerzite) manažment a riadenie zariadení sociálnych služieb.


2018-2022 poslankyňa MZ za Raču (Lepšia štvrť)
- predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej, členka Komisie finančnej a majetkovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2014-2018 poslankyňa MZ za Raču (Lepšia štvrť)
- predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej, členka Komisie finančnej a majetkovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2006-2010 poslankyňa MsZ (SDKÚ-DS, KDH)
- členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, členka Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
do r. 2008 bola členkou Ústrednej rady SDKÚ-DS
2006-2010 poslankyňa MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS)
- predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, SDKÚ, SMK-MKP, SZS)
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
1998-2002 poslankyňa MsZ (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDK, SDĽ)
- členka Komisie dopravy a informačných systémov
1998-2002 poslankyňa MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- vicestarostka a členka Rady MZ a Komisie kultúry
Neúspešne kandidovala v r. 2014 do MsZ (Lepšia štvrť), v r. 2013 do Z BSK (nezávislá), v r. 2010 do MsZ (Liga-OLS), MZ za Raču (OK, Liga-OLS) a do NR SR (Únia-SPS), v r. 2009 do Z BSK (OK), v r. 2006 do NR SR (SDKÚ-DS), v r. 2004 do EP (SDKÚ) a v r. 2002 za starostku Rače (SDKÚ, ANO, DS, OKS)
 
7. Juraj Dobšovič, Mgr.
(34), hlavný štátny radca
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Hlavný štátny radca na Ministerstve hospodárstva SR. Zakladajúci člen strany SPOLU a predseda etickej komisie strany. Počas štúdia Regionálnej geografie, regionálneho rozvoja a EU integrácie na PriF UK bol predsedom Študentskej komory. Po štúdiu pracoval ako živnostník, venoval sa odchytu chránených živočíchov a robil konzultanta pri odborných posudkoch a zájazdoch.


2019-2022 člen Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy ako odborník-neposlanec
Neúspešne kandidoval v r. 2020 do NRSR (PS/SPOLU) a v r. 2018 do MZ za Raču (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD)
 
8. Ladislav Findl (60), cyklokoordinátor
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Referent Oddelenia územného plánu a GIS BSK (cyklokoordinátor pre BSK).
 
9. Vladimír Groch, Ing.
(43), IT konzultant
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Venuje sa IT technológiám - najmä dátovým integráciám v medzinárodnom prostredí. Svoje prvé pracovné skúsenosti získal ako vedúci IT oddelenia na Miestnom úrade v Rači.

 
10. Jana Hlavová, Ing. (38), krajinná architektka, urbanistka, obč. aktivistka
NOVA, OKS, OĽANO, Kresťanská Únia, Zmena zdola

2019-2022 členka Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy ako odborník-neposlanec
 
11. Matej Hraško, Ing. (42), podnikateľ
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
12. Juraj Hyža, Bc.
(36), knihovník
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Knihovník v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

 
13. Rudolf Ivičič, Mgr.
(67), lesník
Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov
Dlhoročný lesník Mestských lesov v Bratislave, pôsobil aj na pozícii ich námestníka.


2014-2018 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Komisie sociálnej a bytovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a člen Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (nezávislý), v r. 2012 do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2010 na starostu Rače (ĽS-HZDS), do MZ za Raču (ĽS-HZDS), do MsZ (ĽS-HZDS) a do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2002 do MZ za Raču 2 (HZDS)
 
14. Miloslav Jošt, Ing.
(40), ekonóm
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Celý profesijný život sa venuje financiám a daniam, aktuálne ako senior manažér v nadnárodnej spoločnosti.


2018-2022 poslanec MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- predseda Komisie finančnej a majetkovej, člen Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
- člen Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie finančnej a majetkovej, člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- predseda Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a člen Komisie školstva, kultúry a športu
Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, SZS, DSS)
 
15. Marcel Kadlečík
(45), hasič
Nezávislý kandidát
Hasič z povolania v bratislavskom Istrocheme a DHZ Bratislava – Rača.
 
16. Mário Khandl, Mgr.
(45), obchodný manažér
Nezávislý kandidát
Obchodný manažér v telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko.

od mája 2022 poslanec MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie mandátovej
- člen Dozornej rady Račianska teplárenská a.s. (orsr)
2019-2022 člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva ako odborník-neposlanec
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- podpredseda Komisie finančnej a majetkovej a Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, člen Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej, Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
Neúspešne kandidoval v r. 2016 do NR SR (SKOK)
 
17. Lýdia Klvačová, Ing. (50), samostatná radkyňa
Hlas-SD
 
18. Herman Krampl, Mgr. (33), právnik
SNS
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Pôsobil ako advokátsky koncipient Slovenskej advokátskej komory.
Je tajomníkom Zväzu vyslúžilých vojakov gen. Milana Rastislava Štefánika SR, MO Rača.
Na portáli račan.sk uverejňuje články o histórii Rače.
 
 
19. Ján Lipiansky, Ing.
(48), hokejový tréner
Nezávislý kandidát
V súčasnosti tréner HC Modré krídla Slovan. Bývalý slovenský hokejový reprezentant. Viacnásobný majster Slovenska a dlhoročný hráč HC Slovan Bratislava. Za HC Vsetín sa tešil aj z českého titulu.
 

2018-2022 poslanec MZ za Raču (Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva
 
20. Peter Litomerický, Ing. (63), dôchodca
Strana obcí a miest - SOM Slovensko
V rokoch 1999 až 2010 bol gen. riaditeľom SĽUK-u (cas.sk), potom riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky.
 

2005-2006 poslanec MZ za Raču 1 (SDKÚ, ANO, DS, OKS)
Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS)
 
21. Marcel Litvák Feliks
(40), účtovník
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Venuje sa účtovníctvu vo vlastnej firme Wizards & Gatekeepers, s.r.o., pôsobí aj v iných spoločnostiach (orsr).
 
 
22. Monika Luknárová, Mgr.
(52), riaditeľka kultúrneho centra
Nezávislá kandidátka
Riaditeľka Pezinského kultúrneho centra, predtým zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto. Dlhoročná referentka kultúry MiÚ Bratislava-Rača, kde pracovala aj na iných oddeleniach.


2018-2022 poslankyňa MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- členka Rady MZ, predsedníčka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, členka Komisie sociálnej a bytovej
- členka Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
2014-2018 poslankyňa MZ za Raču (nezávislá)
- členka Rady MZ (od začiatku r. 2018), členka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie sociálnej a bytovej
- členka Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
Neúspešne kandidovala v r. 2018 za starostku Rače (SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS) a v r. 2017 do Z BSK (nezávislá)
 
23. Peter Matula, Mgr. (48), prednosta obecného úradu
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Prednosta obecného úradu obce Chorvátsky Grob. V minulosti bol prednostom mestského úradu v Turčianskych Tepliciach. Pracoval aj ako politický analytik, hovorca ANO, novinár a konzultant v oblasti komunikácie, PR a nových médií. Vyštudoval politológiu a sociológiu.

 
24. Ľuboš Mazur (60), invalidný dôchodca
KSS
 
25. Miloš Máťuš
(52), vinohradník a vinár
Nezávislý kandidát
Konateľ viacerých firiem (orsr), napr. Prvá račianska vinotéka, s.r.o. a Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš s.r.o., predtým podnikal najmä v oblasti obchodu a služieb.


2018-2022 poslanec MZ za Raču (Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Rady MZ, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2010-2014 poslanec MZ za Raču (SZ)
- vicestarosta, člen Rady MZ, Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, SZS, DSS)
- člen Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestskej časti Bratislava-Rača
2002-2006 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, SZS, DÚ)
- člen Komisie podnikateľských aktivít a strategického rozvoja, Komisie územného rozvoja a Komisie športu
 
26. Róbert Pajdlhauser, Ing.
(55), zástupca starostu
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Vyštudoval technické smery v oblasti dopravy a konštrukcie strojov. Dlhé roky sa venoval obchodu. Pôsobil v súkromnej sfére na manažérskych pozíciách v obchodno-distribučných spoločnostiach a logistike. (orsr).


2018-2022 poslanec MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- vicestarosta (od 03/2021), člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
- člen predstavenstva Račianska teplárenská a.s. (orsr)
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2020 do NR SR (Za ľudí), v r. 2018 do MsZ (OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS), v r. 2017 do Z BSK (SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚS), v r. 2016 do NR SR (OĽaNO-NOVA), v r. 2014 do MsZ (KDH, OĽaNO, ZZ DÚS, NOVA, OKS, KDS, SMK-MKP) a v r. 2013 do Z BSK (NOVA)
 
27. Peter Pilinský, Mgr.
(50), environmentalista
Nezávislý kandidát
Bývalý starosta Rače, v minulosti pracoval aj ako zoológ na Ministerstva životného prostredia SR (sme.sk). Ex-predseda a štatutár Strany zelených.


2018-2022 poslanec MsZ (nezávislý)
- predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady METRO Bratislava a.s. (orsr)
2017-2022 poslanec Z BSK (Smer-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školstva, športu a mládeže, Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania a Mandátovej komisie
2014-2018 starosta Rače (Sieť, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy; člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady OLO a.s. (orsr)
2010-2014 starosta Rače (Strana zelených)
2010-2014 poslanec MsZ (Strana zelených)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
- člen Dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BOCR)
2007-2010 poslanec MZ v Rači (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 za starostu Rače (nezávislý), r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)
 
28. Ján Polakovič, PhDr.
(33), poslanec MZ, manažér
Nezávislý kandidát
Bývalý marketingový a projektový manažér MiÚ Bratislava-Rača. V minulosti manažér kozmetickej firmy PIMP Your Body, konateľ Date 22 s.r.o. (orsr) a P&T Company s.r.o. (orsr) a úspešný thaiboxer.


2018-2022 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva
- člen Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MsZ (nezávislý), v r. 2017 do Z BSK (nezávislý) a v r. 2014 do MZ za Raču (nezávislý)
 
29. Filip Rybanič
(30), manažér
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Bývalý poslanecký asistent poslanca NR SR Jozefa Rajtára (SaS), predtým pracoval ako poradca v Tatrabanke. Ako zamestnanec si mal pozrieť účty ministra vnútra Roberta Kaliňáka, bývalého ministra dopravy Jána Počiatka a podnikateľov Ladislava Bašternáka a Mariána Kočnera.


2018-2019 poslanec MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS)
- člen Komisie finančnej a majetkovej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MsZ (OĽaNO, SaS, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS)
 
30. Peter Smižanský, Ing. (55), poistný maklér
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
31. Rasťo Soviš, Mgr. (45), motivátor
Hlas-SD
Handbiker a cestovateľ. Šéf motivátorov národného projektu Sme si rovní.

 
32. Viliam Srdoš, MUDr. (52), lekár
SNS
Lekár-internista v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici. 

Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (Smer-SD, SNS) a v r. 2014 do MZ za Raču (SNS)
 
33. Peter Šinály, Ing.
(64), ekonóm
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Naposledy prednosta MiÚ Bratislava-Petržalka, v rokoch 2009 až 2019 bol kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy. Od roku 2009 predseda predstavenstva firmy Hotel Kúpeľný dom, a.s. (orsr), v minulosti pôsobil na rôznych pozíciách vo viacerých spoločnostiach (orsr). V rokoch 1990 až 1996 viedol v Nemecku výstavné a obchodné centrum. Neskôr sedem rokov pracoval v oblasti financovania komoditnej burzy, z toho štyri roky ako výkonný riaditeľ.


2006-2009 poslanec MsZ (SDKÚ-DS, KDH)
- člen Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Krasňany (SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS), v r. 2014 do MZ za Krasňany (OKS, SDKÚ-DS), v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS), v r. 2009 do Z BSK (OK), v r. 2006 do MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS) a v r. 2002 do MZ za Raču 2 (SDKÚ, ANO, DS, OKS)
 
34. Dušan Štancel, Mgr. (64), pedagóg
Smer-SD
Učiteľ telesnej výchovy a tréner atletiky MAC Rača (atletika.sk), dlhodobo pôsobiaci v štruktúrach Slovenského atletického zväzu. Bývalý reprezentant v behu.

Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Východné (Smer-SD, SNS)
 
35. Júlia Štefanidesová, Ing.
(43), projektová manažérka
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Projektová manažérka pre eurofondové projekty na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Má založenú aj živnosť ako poradkyňa a tlmočníčka (web).

 
36. Martin Turza (22), študent
Strana obcí a miest - SOM Slovensko
 
37. Ivan Vrana
(54), živnostník
Nezávislý kandidát
Venuje sa obchodu s vínom a jeho propagácii (web). Vedie prírodopisné a vlastivedné vychádzky po račianskych vinohradoch. V minulosti obchodný zástupca vo firme Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš s.r.o. (racaweb).


2019-2022 poslanec MZ za Raču (Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
 
38. Jaroslav Žitný, Bc. (29), prémiový bankár
Smer-SD
Neúspešne kandidoval v r. 2014 do MsZ (Smer-SD, SZS) a MZ za Raču (Smer-SD, SZS)
 
39. Teodor Žitný, Ing. (66), dôchodca
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
Člen dozornej rady P.I.M. Slovakia, a.s. (orsr). V roku 1990 bol predsedom obvodného národného výboru Bratislava III, následne aj miestnym a mestským poslancom.


1990-1994 poslanec MsZ (VPN)
1990-1994 poslanec MZ za Raču (VPN)
- člen Rady MZ, predseda Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a životného prostredia
 
 

Volebný obvod 2 - Krasňany

Krúžkujú sa maximálne 3 kandidáti
 
1. Marcel Duda, Mgr. (48), environmentalista, špecialista ochrany ovzdušia
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
 
2. Michal Feik, Ing.
(42), riaditeľ odboru komunikácie a propagácie BSK
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Pred prácou pre BSK mal na starosti komunikáciu a marketing Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, či MČ Bratislava-Vrakuňa. V rokoch 2011 až 2014 bol poradcom primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Je konateľom vo viacerých firmách (orsr) napr. SMART RULES s.r.o. 

 
3. Jozef Kadlečík, RNDr. et Mgr. (68), vysokoškolský učiteľ
Starostovia a nezávislí kandidáti
Konateľ Landier spol. s r.o. (orsr). Firma sa venuje správe objektov, bytov a nebytových priestorov. K 30.6.2018 bol asistentom na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil ako riaditeľ odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.


od júna 2022 poslanec MZ za Raču (Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
 
4. Katarína Malenková, Mgr. (69), dôchodkyňa
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
5. Charilaos Papageorgiou, Mgr.
(42), finančný riaditeľ
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Už vyše 16 rokov robí v nadnárodnej IT spoločnosti v pozícii finančného a operačného riaditeľa interných IT systémov. Bývalý konateľ viacerých firiem (orsr). Študoval stavebnú fakultu a neskôr medzinárodné vzťahy a diplomaciu.


Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Krasňany (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD)
 
6. Matúš Pilinský (22), študent
Strana obcí a miest - SOM Slovensko
 
7. Daniela Sliviaková, Mgr.
(36), právnička
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Firemná právnička v súkromnom sektore. Jej zameraním je právo duševného vlastníctva a IT právo. Je zakladajúcou členkou občianskeho združenia Malé Krasňany.

 
8. Marta Štefánková
(45), projektová manažérka
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Pracuje pre mestskú časť Bratislava-Rača ako projektová manažérka. Predtým založila a sedem rokov pracovala pre projekt alternatívneho vzdelávania - Montessori škôlku Krasňanko. Bola štatutárnou zástupkyňou Rodinného centra Ráčik.


Neúspešne kandidovala v r. 2010 do MZ za Raču (SZ)
 
 

Volebný obvod 3 - Východné

Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti
 
1. Marek Blecha, Mgr.
(34), bankový špecialista
Nezávislý kandidát
 
2. Henrieta Dobrotová (48), verejná správa
Smer-SD
 
3. Ján Drotován
(38), pracovník internetového predaja
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Pracovník internetového predaja spoločnosti TESCO STORES SR, s.r.o. Zakladateľ a správca skupiny Priatelia Východného/Rendezu a pomocný správca skupiny Priatelia Rače/ Friends of Rača. Predtým aj redaktor občianskeho portálu račan.sk. Písal aj pre športové portály.


Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Východné (KDH, DÚ, SZS, DSS)
 
4. Adam Gubran, Mgr.
(31), tester softvérových aplikácií
SPOLU-OD, Za ľudí, KDH, DS
Vyštudoval Manažment na UKF v Nitre a momentálne pracuje v softvérovej firme Erste Digital. Je iniciátorom komunitného projektu Rendez Garden.

 
5. Valter Makovský, RNDr. (61), environmentálny konzultant
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
 
6. Dominik Vrba
(23), rušňovodič ZSSK Cargo
Nezávislý kandidát

2019-2022 poslanec MZ za Raču (SZS)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie sociálnej a bytovej a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
 
 

Kandidáti do zastupiteľstva hlavného mesta

Volebný obvod 6 - Rača
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti
 
1. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr.
(43), viceprimátorka hlavného mesta
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Od marca 2021 námestníčka primátora v oblastiach: nájomné bývanie a jeho rozvoj, sociálne veci a cyklodoprava. Predtým bola vicestarostkou Rače. V minulosti pôsobila ako manažérka projektu Inklúzia vo vzdelávaní v Nadácii pre deti Slovenska, pracovala pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). V Krasňanoch sa spolupodieľala na činnosti rodinného centra Ráčik, komunitnej záhrady a OZ Stará Jedáleň.


2018-2022 poslankyňa MsZ (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD)
- Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- viceprimátorka Bratislavy a členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (od 03/2021)
2018-2022 poslankyňa MZ za Krasňany (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD)
- predsedníčka Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, členka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
- vicestarostka Rače (do 02/2021)
2014-2018 poslankyňa MZ za Krasňany (OKS, SDKÚ-DS)
- predsedníčka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, členka Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie sociálnej a bytovej
2010-2014 poslankyňa MZ za Krasňany (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre spoluprácu s občianskymi združeniami a členka Komisie školstva, kultúry a športu
- členka Dozornej rady Media Rača, spol. s r.o. (orsr)
 
2. Richard Bittner, PhDr. (35), ekonóm
Smer-SD, SNS
Spoločník a predtým aj konateľ vo firme BITTADENT, s.r.o. (orsr) prevádzkujúcej stomatologickú ambulanciu. V r. 2020 mal na kandidátke do NR SR uvedené, že je štátnym zamestnancom s trvalým pobytom v Piešťanoch.
Neúspešne kandidoval v r. 2020 do NR SR (Smer-SD)
 
3. Michal Feik, Ing.
(42), riaditeľ odboru komunikácie a propagácie BSK
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
Pred prácou pre BSK mal na starosti komunikáciu a marketing Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, či MČ Bratislava-Vrakuňa. V rokoch 2011 až 2014 bol poradcom primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Je konateľom vo viacerých firmách (orsr) napr. SMART RULES s.r.o.

 
4. Martin Frajka, Mgr. (28), obchodný manažér
Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny.
Oblastný manažér firmy BRAMAC, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom strešných krytín a pod. Okresný predseda hnutia Sme rodina.
 
5. Jana Hlavová, Ing. (38), krajinná architektka, urbanistka, obč. aktivistka
NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS, OĽaNO

2019-2022 členka Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy ako odborník-neposlanec
 
6. Matej Hraško, Ing. (42), podnikateľ
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
7. Rudolf Ivičič, Mgr. (67), lesník
Srdce - slovenská národná jednota – strana vlastencov
Dlhoročný lesník Mestských lesov v Bratislave, pôsobil aj na pozícii ich námestníka.


2014-2018 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Komisie sociálnej a bytovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a člen Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (nezávislý), v r. 2012 do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2010 na starostu Rače (ĽS-HZDS), do MZ za Raču (ĽS-HZDS), do MsZ (ĽS-HZDS) a do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2002 do MZ za Raču 2 (HZDS)
 
8. Jozef Kadlečík, RNDr. et Mgr. (68), vysokoškolský učiteľ
Starostovia a nezávislí kandidáti
Konateľ Landier spol. s r.o. (orsr). Firma sa venuje správe objektov, bytov a nebytových priestorov. K 30.6.2018 bol asistentom na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil ako riaditeľ odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.


od júna 2022 poslanec MZ za Raču (Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
 
9. Monika Luknárová, Mgr.
(52), riaditeľka kultúrneho centra
Nezávislá kandidátka
Riaditeľka Pezinského kultúrneho centra, predtým zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto. Dlhoročná referentka kultúry MiÚ Bratislava-Rača, kde pracovala aj na iných oddeleniach.


2018-2022 poslankyňa MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- členka Rady MZ, predsedníčka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, členka Komisie sociálnej a bytovej
- členka Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
2014-2018 poslankyňa MZ za Raču (nezávislá)
- členka Rady MZ (od začiatku r. 2018), členka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie sociálnej a bytovej
- členka Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
Neúspešne kandidovala v r. 2018 za starostku Rače (SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS) a v r. 2017 do Z BSK (nezávislá)
 
10. Róbert Pajdlhauser, Ing.
(55), zástupca starostu
Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny.
Vyštudoval technické smery v oblasti dopravy a konštrukcie strojov. Dlhé roky sa venoval obchodu. Pôsobil v súkromnej sfére na manažérskych pozíciách v obchodno-distribučných spoločnostiach a logistike. (orsr).


2018-2022 poslanec MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- vicestarosta (od 03/2021), člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
- člen predstavenstva Račianska teplárenská a.s. (orsr)
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2020 do NR SR (Za ľudí), v r. 2018 do MsZ (OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS), v r. 2017 do Z BSK (SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚS), v r. 2016 do NR SR (OĽaNO-NOVA), v r. 2014 do MsZ (KDH, OĽaNO, ZZ DÚS, NOVA, OKS, KDS, SMK-MKP) a v r. 2013 do Z BSK (NOVA)
 
11. Peter Pilinský, Mgr.
(50), environmentalista
Nezávislý kandidát
Bývalý starosta Rače, v minulosti pracoval aj ako zoológ na Ministerstva životného prostredia SR (sme.sk). Ex-predseda a štatutár Strany zelených.


2018-2022 poslanec MsZ (nezávislý)
- predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady METRO Bratislava a.s. (orsr)
2017-2022 poslanec Z BSK (Smer-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školstva, športu a mládeže, Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania a Mandátovej komisie
2014-2018 starosta Rače (Sieť, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy; člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady OLO a.s. (orsr)
2010-2014 starosta Rače (Strana zelených)
2010-2014 poslanec MsZ (Strana zelených)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
- člen Dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BOCR)
2007-2010 poslanec MZ v Rači (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 za starostu Rače (nezávislý), r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)
 
12. Ján Polakovič, PhDr.
(33), poslanec MZ, manažér
Nezávislý kandidát
Bývalý marketingový a projektový manažér MiÚ Bratislava-Rača. V minulosti manažér kozmetickej firmy PIMP Your Body, konateľ Date 22 s.r.o. (orsr) a P&T Company s.r.o. (orsr) a úspešný thaiboxer.


2018-2022 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva
- člen Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MsZ (nezávislý), v r. 2017 do Z BSK (nezávislý) a v r. 2014 do MZ za Raču (nezávislý)
 
13. Peter Smižanský, Ing. (55)., poistný maklér
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
14. Viliam Srdoš, MUDr. (52), lekár
Smer-SD, SNS
Lekár-internista v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici. 

Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (Smer-SD, SNS) a v r. 2014 do MZ za Raču (SNS)
 
 

Kandidáti do zastupiteľstva BSK

Volebný obvod 6 - Rača, Vajnory
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti
 
1. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr.
(43), viceprimátorka hlavného mesta
Bratislava-Rača
SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava
Od marca 2021 námestníčka primátora v oblastiach: nájomné bývanie a jeho rozvoj, sociálne veci a cyklodoprava. Predtým bola vicestarostkou Rače. V minulosti pôsobila ako manažérka projektu Inklúzia vo vzdelávaní v Nadácii pre deti Slovenska, pracovala pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). V Krasňanoch sa spolupodieľala na činnosti rodinného centra Ráčik, komunitnej záhrady a OZ Stará Jedáleň.


2018-2022 poslankyňa MsZ (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD)
- Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- viceprimátorka Bratislavy a členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (od 03/2021)
2018-2022 poslankyňa MZ za Krasňany (Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU-OD)
- predsedníčka Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, členka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
- vicestarostka Rače (do 02/2021)
2014-2018 poslankyňa MZ za Krasňany (OKS, SDKÚ-DS)
- predsedníčka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, členka Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie sociálnej a bytovej
2010-2014 poslankyňa MZ za Krasňany (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre spoluprácu s občianskymi združeniami a členka Komisie školstva, kultúry a športu
- členka Dozornej rady Media Rača, spol. s r.o. (orsr)
 
2. Milada Dobrotková, Ing., MPH
(66), obč. aktivistka pre sociálne veci a seniorov
Bratislava-Rača
Starostovia a nezávislí kandidáti
Je činná v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb SR, ktorú zastupuje na Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. V minulosti riaditeľka Domova sociálnych služieb HESTIA, n.o., predtým aj podnikateľka (orsr). Prednášala na SZU (Slovenskej zdravotníckej univerzite) manažment a riadenie zariadení sociálnych služieb.


2018-2022 poslankyňa MZ za Raču (Lepšia štvrť)
- predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej, členka Komisie finančnej a majetkovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2014-2018 poslankyňa MZ za Raču (Lepšia štvrť)
- predsedníčka Komisie sociálnej a bytovej, členka Komisie finančnej a majetkovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2006-2010 poslankyňa MsZ (SDKÚ-DS, KDH)
- členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, členka Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
do r. 2008 bola členkou Ústrednej rady SDKÚ-DS
2006-2010 poslankyňa MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS)
- predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, SDKÚ, SMK-MKP, SZS)
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
1998-2002 poslankyňa MsZ (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDK, SDĽ)
- členka Komisie dopravy a informačných systémov
1998-2002 poslankyňa MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- vicestarostka a členka Rady MZ a Komisie kultúry
Neúspešne kandidovala v r. 2014 do MsZ (Lepšia štvrť), v r. 2013 do Z BSK (nezávislá), v r. 2010 do MsZ (Liga-OLS), MZ za Raču (OK, Liga-OLS) a do NR SR (Únia-SPS), v r. 2009 do Z BSK (OK), v r. 2006 do NR SR (SDKÚ-DS), v r. 2004 do EP (SDKÚ) a v r. 2002 za starostku Rače (SDKÚ, ANO, DS, OKS)
 
3. Jana Hlavová, Ing. (38), krajinná architektka, urbanistka, obč. aktivistka
Bratislava-Rača
NOVA, OKS, OĽANO, Kresťanská Únia, Zmena zdola
2019-2022 členka Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy ako odborník-neposlanec
 
4. Matej Hraško, Ing. (42), podnikateľ
Bratislava-Rača
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
5. Rudolf Ivičič, Mgr.
(67), lesník
Bratislava-Rača
Srdce - Slovenská národná jednota - strana vlastencov
Dlhoročný lesník Mestských lesov v Bratislave, pôsobil aj na pozícii ich námestníka.


2014-2018 poslanec MZ za Raču (nezávislý)
- člen Komisie sociálnej a bytovej, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a člen Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (nezávislý), v r. 2012 do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2010 na starostu Rače (ĽS-HZDS), do MZ za Raču (ĽS-HZDS), do MsZ (ĽS-HZDS) a do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2002 do MZ za Raču 2 (HZDS)
 
6. Miroslav Juhász (54), servisný technik
Bratislava-Rača
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 
7. Milín Kaňuščák, Ing.
(51), stavebný inžinier
Bratislava-Vajnory
Za ľudí, Sme rodina, KDH, Magyar Fórum-Maďarské fórum
Zakladateľ a spolumajiteľ stavebnej firmy KAMI PROFIT, s.r.o. a konateľ iných spoločností (orsr). V rokoch 2010-2012 bol generálnym riaditeľom pozemných komunikácii, cestnej dopravy a Investičných projektov na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V rokoch 1998-2001 bol finančným riaditeľom Slovenskej správy ciest.


Neúspešne kandidoval v r. 2018 za poslanca MZ Vajnory (SaS, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚS)
 
8. Miloš Máťuš
(52), vinohradník a vinár
Bratislava-Rača
Nezávislý kandidát
Konateľ viacerých firiem (orsr), napr. Prvá račianska vinotéka, s.r.o. a Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš s.r.o., predtým podnikal najmä v oblasti obchodu a služieb.


2018-2022 poslanec MZ za Raču (Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Rady MZ, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2010-2014 poslanec MZ za Raču (SZ)
- vicestarosta, člen Rady MZ, Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, SZS, DSS)
- člen Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestskej časti Bratislava-Rača
2002-2006 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, SZS, DÚ)
- člen Komisie podnikateľských aktivít a strategického rozvoja, Komisie územného rozvoja a Komisie športu
 
9. Juraj Ondruška, Ing., PhD.
(40), VŠ pedagóg, vedecko-výskumný pracovník
Bratislava-Vajnory
Nezávislý kandidát
Pôsobí na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej Fakulty Slovenskej technickej univerzity. V pedagogickej činnosti sa venuje oblastiam metodiky konštruovania a metódam MKP. Predseda Správnej rady VSV - Vinohradníckeho spolku Vajnory.


2014-2018 poslanec MZ MČ Vajnory (NOVA, OKS, SaS)
Neúspešne kandidoval v r. 2018 za starostu Vajnor (nezávislý).
 
10. Róbert Pajdlhauser, Ing.
(55), zástupca starostu
Bratislava-Rača
Za ľudí, Sme rodina, KDH, Magyar Fórum-Maďarské fórum
Vyštudoval technické smery v oblasti dopravy a konštrukcie strojov. Dlhé roky sa venoval obchodu. Pôsobil v súkromnej sfére na manažérskych pozíciách v obchodno-distribučných spoločnostiach a logistike. (orsr).


2018-2022 poslanec MZ za Raču (SaS, OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ DÚS)
- vicestarosta (od 03/2021), člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
- člen predstavenstva Račianska teplárenská a.s. (orsr)
2014-2018 poslanec MZ za Raču (SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
- člen Rady MZ, člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej
Neúspešne kandidoval v r. 2020 do NR SR (Za ľudí), v r. 2018 do MsZ (OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS), v r. 2017 do Z BSK (SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, ZZ, DÚS), v r. 2016 do NR SR (OĽaNO-NOVA), v r. 2014 do MsZ (KDH, OĽaNO, ZZ DÚS, NOVA, OKS, KDS, SMK-MKP) a v r. 2013 do Z BSK (NOVA)
 
11. Peter Pilinský, Mgr.
(50), environmentalista
Bratislava-Rača
SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava
Bývalý starosta Rače, v minulosti pracoval aj ako zoológ na Ministerstva životného prostredia SR (sme.sk). Ex-predseda a štatutár Strany zelených.


2018-2022 poslanec MsZ (nezávislý)
- predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady METRO Bratislava a.s. (orsr)
2017-2022 poslanec Z BSK (Smer-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti)
- člen Komisie školstva, športu a mládeže, Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania a Mandátovej komisie
2014-2018 starosta Rače (Sieť, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)
2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy; člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady OLO a.s. (orsr)
2010-2014 starosta Rače (Strana zelených)
2010-2014 poslanec MsZ (Strana zelených)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
- člen Dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BOCR)
2007-2010 poslanec MZ v Rači (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej
Neúspešne kandidoval v r. 2018 za starostu Rače (nezávislý), r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)
 
12. Peter Smižanský, Ing. (55), poistný maklér
Bratislava-Rača
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 
13. Viliam Srdoš, MUDr. (52), lekár
Bratislava-Rača
Smer-SD, SNS
Lekár-internista v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici.

Neúspešne kandidoval v r. 2018 do MZ za Raču (Smer-SD, SNS) a v r. 2014 do MZ za Raču (SNS)
 
14. Jaroslav Žitný, Bc. (29), prémiový bankár
Bratislava-Rača
Smer-SD, SNS
Neúspešne kandidoval v r. 2014 do MsZ (Smer-SD, SZS) a MZ za Raču (Smer-SD, SZS)
 
 

Kandidáti na primátora Bratislavy

1.  Miroslav Heredoš (40), podnikateľ
Národná koalícia / nezávislí kandidáti
2. Martin Jakubec, PhDr., PhD. (38), manažér
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
3. Rudolf Kusý, Mgr. (46), starosta
Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny.
4. Milena Minichová, Mgr. art. (40), herečka
Strana moderného Slovenska (SMS)
5. Martin Mlýnek, Ing. (41), prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy
NOVA, OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OĽaNO, Kresťanská únia (KÚ)
6. Peter Poláček, Ing. (54), štatutárny zástupca spoločnosti
Hnutie občan národ spravodlivosť
7. Andrej Trnovec, RNDr. (59), manažér
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
8. Matúš Vallo, Ing. arch. (45), primátor
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS
9. Miroslav Vetrík (47), manažér
Život - národná strana
 
 

Kandidáti na predsedu BSK

1.  Ivan Bošňák, Ing. (53), finančný manažér
Bratislava-Záhorská Bystrica
Demokratická strana, ODS-Občianski demokrati Slovenska, SPOLU-OD, Šanca
2.  Juraj Droba, Mgr., MBA, MA (51), predseda samosprávneho kraja
Bratislava-Staré Mesto
SaS, Progresívne Slovensko, Team Bratislava
3.  Milan Lopašovský, PharmDr. (59), diplomat
Bratislava-Staré Mesto
Strana moderného Slovenska (SMS)
4.  Ján Mažgút, Mgr. (40), hovorca
Bratislava-Petržalka
Smer-SD, SNS
5.  Magdaléna Sulanová, Ing. (70), poslankyňa Národnej rady
Bratislava-Rača
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
6.  Andrej Trnovec, RNDr. (59), manažér
Bratislava-Staré Mesto
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
7.  Dušan Velič, prof., Ing., DrSc. (56), štátny tajomník pre regióny
Bratislava-Záhorská Bystrica
Za ľudí, Sme rodina, KDH, Magyar Fórum-Maďarské fórum
8.  Štefan Zima, Mgr. art. (73), dôchodca
Vinosady
Republika
 
Z otvorených zdrojov zostavil
Ján Drotován
kandidát na poslanca MZ
za Východné
 


0 komentárov:

Zverejnenie komentára