Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.9.22
0
UPOZORNENIE
Na mobilné zariadenie si prosím nainštalujte bezplatný PREZI VIEWER:
• pre iPhone / iPad inštalujte tu
• pre Android tu


Michal DROTOVÁN

ZA ČLOVEKA MAJÚ HOVORIŤ ČINY.
Nie reči.
Starosta by mal mať oporu v miestnom zastupiteľstve. Preto som sa rozhodol v týchto voľbách podporiť 15 kandidátov na poslankyne a poslancov. Časť z nich sú členovia politických strán a časť občianski kandidáti. Predstavujem Vám ich v nasledujúcich profiloch. Som veľmi rád, že prijali ponuku byť súčasťou nášho tímu. Ak sa rozhodnete podporiť ma vo voľbách, podporte prosím aj ich. Pretože zastupiteľstvo má hľadať vecné riešenia problémov. A nie sporiť sa hodiny o malichernosti.
Vo voľbách 29.10.2022 Vám prajem dobrú ruku.

OBVOD RAČA

3 Viktor BIELKO

Pracujem už 20 rokov v úspešných slovenských IT firmách (Sygic, Innovatrics), ktoré sa presadili celosvetovo. Skúsenosti, ktoré som takto získal, by som rád ponúkol Rači. Lebo Rača je miesto, kde som vyrastal a miesto, kde chcem vychovávať svoje dve deti.
Do miestneho zastupiteľstva som kandidoval už dva razy, minulé voľby som bol „tesne pod“.
V zastupiteľstve by som sa chcel venovať školám, ale aj hospodáreniu s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej časti. Tiež by som chcel trochu viac potiahnuť informatizáciu subjektov, kde je Rača zriaďovateľom.

6 Milada DOBROTKOVÁ

Som miestnou poslankyňou a do zastupiteľstva kandidujem v tíme podporujúcom starostu Michala Drotována.
Chcem pracovať v oblasti sociálnych služieb (SS). V minulosti som viac volebných období viedla Komisiu sociálnu a bytovú, viackrát bola poslankyňou zastupiteľstva hl. mesta a BSK.
Dlhé roky som bola riaditeľkou zariadenia SS pre seniorov s najťažším stupňom poškodenia zdravia. Prednášala som na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) manažment a riadenie zariadení SS.
Som činná v Asociácii poskytovateľov SS SR, ktorú zastupujem v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

7 Juraj DOBŠOVIČ

Som mladý a veselý človek, skaut.
Ako študent regionálnej geografie som na PriF UK predsedal Študentskej komore a podieľal sa na príprave protestov Gorila. Po štúdiu som bol živnostník, venoval sa odchytu chránených živočíchov a bol konzultant odborných posudkov a zájazdov.
Od r. 2015 bývam s manželkou v starej Rači. Som zakladajúci člen strany SPOLU a predseda jej etickej komisie; od r. 2021 hlavný štátny radca na MH SR. Rád cestujem a spoznávam iné kultúry.
Ako poslanec sa chcem venovať témam: ochrana životného prostredia, vodozádržné opatrenia a adaptácia na klimatické zmeny.

9 Vladimír GROCH

Rača mi je domovom od raného detstva. Vyrastal som na Rendezi, neskôr sa presťahoval pod račianske kopce a vinohrady. Som spokojný manžel a šťastný otec štyroch detí, radi spolu trávime čas v lesoparku a na cyklotrasách.
Mám 43 rokov. V oblasti IT riešim medzinárodné dátové integrácie. Prvé pracovné skúsenosti som získal ako vedúci odd. IT na miestnom úrade v Rači, kde sme úspešne nasadili komplexný informačný systém samosprávy – používa sa dodnes.
Kandidujem ako občiansky kandidát v tíme Michala Drotována. Skúsenosti a energiu ponúkam v prospech kvalitného a bezpečného života v mestskej časti.
Mojou prioritou je inteligentné mesto a efektívne spravovanie vecí verejných, v budúcnosti adaptácia na nové klimatické podmienky v regióne.

12 Juraj HYŽA

Som rodený Račan. Mám 36 rokov, 8-ročného syna. Absolvoval som právnickú fakultu UK. Pracujem ako knihovník v Ústrednej knižnici FiF UK.
Uchádzam sa o dôveru spoluobčanov z centrálnej časti Rače, ktorá je vo výraznom materiálnom rozvoji. Rád by som pomáhal k vysokému štandardu v oblasti kultúrnej, komunitnej a športovej (športové areály, Tbiliská, skejt park…). Podujatia, výročné slávnosti a letné obdobie by malo byť magnetom pre ľudí žijúcich v okolí.
Rád by som prispel aj k rozvoju mobility v regióne a do agendy zaradil aj kontinuálne, k životnému prostrediu citlivé riešenie dopravy v spolupráci so zriaďovateľmi, ktoré Račanom uľahčí každodenný život. Za výzvu považujem spoluprácu s novými Račanmi a račianskymi vinohradníkmi.

14 Miloslav JOŠT

V Rači žijem celý život a mám k nej veľmi blízky vzťah, najmä vďaka viniciam a blízkosti lesa. Vyrastal som v bývalej apatheke vo výhone (pre tých, čo nevedia, tak je to dom vedľa víchy), rodičia majú kúsok vinohradu v Zahmenci.
Mám 40 rokov a celý profesijný život sa venujem financiám a daniam (aktuálne ako senior manažér v nadnárodnej spoločnosti), vo voľnom čase zase dobrovoľníctvu a aktivitám s deťmi. Túto kombináciu vzťahu k Rači a odbornosti už roky využívam v račianskom zastupiteľstve, kde som miestnym poslancom a predsedom finančnej komisie.
Vždy som podporoval a presadzoval zmysluplné projekty pre ľudí ako opravy škôl a škôlok, športovísk alebo zdravotných stredísk, ale tiež menej viditeľné zmeny ako územné plány zóny.

26 Róbert PAJDLHAUSER

Pochádzam z račianskej rodiny. Som ženatý a mám jednu dcéru. Vyštudoval som odbor dopravy a konštrukcie strojov. Od r. 2014 som miestny poslanec, od marca 2021 zástupca starostu. Dovtedy som pracoval ako manažér obchodno-distribučných a logistických spoločností.
Ako poslanec som sa podieľal na príprave technických riešení viacerých projektov MČ Bratislava-Rača ako sú revitalizácie, rekonštrukcie, prístavby a obnovy tepelného hospodárstva. Ako technik som prispel k obnove a posunutiu technického vybavenia, strojového a vozového parku do 21. storočia.
V ďalšom volebnom období dokončíme rozpracované projekty. Klimatické zmeny a energetická kríza nás nútia hľadať energetické úspory, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a čerpania eurofondov pre zelené projekty. Na príchod krízy sme nečakali – vo viacerých budovách MČ sme zabezpečili obnovu vykurovacej techniky a rozvodov.
Výzvou na ďalšie roky je e-mobilita. Obrábam s rodičmi  dedičný vinohrad, revitalizujem aj 15 až 20-ročné pusťáky vo výmere cca 50 árov.

29 Filip RYBANIČ

Pri práci v NR SR som pochopil, že existujú dva typy politikov. Tí, čo robia a tí, čo iba hovoria.
Starosta Michal Drotován dokázal, že patrí do prvej skupiny. Nové škôlky, rekonštrukcie škôl, nové ihriská, priestory pre voľnočasové aktivity. Viem, že sa za tým skrýva enormná práca. Kandidujem, aby som Michala podporil a aby som pracoval na veciach, ktoré ma bavia.
Baví ma prejsť sa po Rači a vidieť, ako napredujeme. Baví ma konštruktívna práca na projektoch, ktoré majú pre ľudí zmysel. Najviac ma baví, že Rača je stále dedina v meste a chcem, aby to tak zostalo. Pokračujme.
Mojimi prioritami ako poslanca sú kvalita verejných priestorov, efektivita fungovania MČ a riešenie požiadaviek obyvateľov.

33 Peter ŠINÁLY

Som absolventom VŠE v Bratislave. Celú pracovnú kariéru spájam s ekonómiou. Od skončenia VŠ som pracoval vo finančníctve a obchode, v rokoch 1990 až 1996 som viedol v Nemecku výstavné a obchodné centrum.
Neskôr som sedem rokov pracoval v oblasti financovania komoditnej burzy, z toho štyri roky ako výkonný riaditeľ. V tom období som bol poslancom Hl. mesta SR Bratislavy za obvod Rača. V rokoch 2009-2019 som bol kontrolór Hl. mesta SR Bratislavy a krátko som pôsobil aj ako prednosta MÚ Petržalka.
Ako väčšina obyvateľov MČ Rača som sa nasťahoval s rodičmi do jedného z prvých panelákov v roku 1972.
Ako miestny poslanec by som sa chcel venovať ekonomickým témam, ktoré sú pri súčasnej inflácií a problémoch kľúčové.

35 Júlia ŠTEFANIDESOVÁ

Mám 43 rokov a bývam na ulici Pri vinohradoch. Som matkou troch školákov.
Aktívne sa zaujímam o školstvo, som členkou školskej rady ZŠ Tbiliská a ZUŠ Vrbenského. Vnímam nedostatok kapacity školských zariadení a počas uplynulých rokov som sa aktívne venovala obnove ZŠ Plickova.
Pracujem ako projektová manažérka pre eurofondové projekty na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Vyštudovala som na Fakulte ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre.
Ako miestna poslankyňa chcem podporovať vedenie našej MČ v úspešnom dokončení rekonštrukcie ZŠ Plickova, ako aj v ďalších projektoch, ktoré občania Rače potrebujú. Pre mňa osobne je dôležité celkové zlepšovanie životných podmienok našich obyvateľov.
OBVOD KRASŇANY

5 Charilaos PAPAGEORGIOU

Na Slovensku žijem už 23 rokov, z toho viac ako polovicu v najkrajšej štvrti Bratislavy, v Krasňanoch.
Študoval som stavebnú fakultu a neskôr medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Už vyše 16 rokov robím v nadnárodnej IT spoločnosti v pozícii finančného a operačného riaditeľa interných IT systémov.
Nakoľko mesto, v ktorom žijem, mi nie je ľahostajné, dlhé roky sa angažujem v občianskom aktivizme, hlavne v oblasti životného prostredia a výstavby. Preto som sa rozhodol kandidovať na miestneho poslanca, aby som mohol tieto veci riešiť zvnútra a taktiež podporovať starostu Michala Drotována v uskutočňovaní jeho volebného programu a pokračovaní jeho dobrej práce pre Raču.

7 Daniela SLIVIAKOVÁ

Som matka 2 detí a bývam v Krasňanoch. Vyštudovala som právo na UK v Bratislave a pracujem ako firemný právnik v oblasti práva duševného vlastníctva a IT práva.
Mám rada prírodu, trávim v nej s rodinou mnoho času. Preto sme si Raču vybrali za náš domov. Raču so zeleňou, vinohradmi a nižšou zástavbou. Tento osobitý ráz treba rozvíjať a chrániť.
Som zakladajúci člen OZ Malé Krasňany a jeden z iniciátorov petície za záchranu vinohradov. Na základe nej hlavné mesto začalo pripravovať urbanistickú štúdiu pre pásmo vinohradov.
Ako poslankyňa sa zameriam na presadzovanie kvalitného územného plánovania a opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Verím, že s tímom okolo Michala Drotována urobíme Raču ešte krajšou.

8 Marta ŠTEFÁNKOVÁ

Mám 45 rokov a s manželom a troma deťmi žijeme v Krasňanoch.
Žijem aktívny komunitný život. Roky som bola členkou a štatutárkou Rodinného centra Ráčik. Z Ráčikovskej komunity vzišli ďalšie projekty – prvá komunitná záhrada Krasňanský zelovoc a komunitné centrum Stará Jedáleň. Založila som a 7 rokov pracovala pre projekt alternatívneho vzdelávania – Montessori škôlku Krasňanko.
Teraz pracujem pre MČ Rača ako projektová manažérka. Vždy som rada prispievala k lepšiemu životu ľudí. V tom chcem pokračovať aj ako miestna poslankyňa.
Mojou prioritou je moderné vzdelávanie. Ďalej rozvoj sociálnych služieb. A za dôležitú považujem problematiku životného prostredia – kroky ku zmierňovaniu globálneho otepľovania a rozvoj cyklodopravy.
OBVOD VÝCHODNÉ

3 Ján DROTOVÁN

Mám 38 rokov a od narodenia bývam v Rači, na ulici Na pasekách.
Zaujímam sa o okolie a zapájam sa do verejného diania vo farnosti aj v mestskej časti: ako zberateľ podpisov pri petíciách, sčítací komisár, člen volebných komisií, či kolportér novín MČ Rača. Som zakladateľom a správcom skupiny Priatelia Východného/Rendezu s viac ako 2-tisíc členmi, ktorá pomáha informovať a spájať obyvateľov Rendezu. Som aj pomocný správca skupiny Priatelia Rače.
Pracoval som ako redaktor pre občiansky portál račan.sk a jeho občasník račan.sk výber. Pochádzam z viacdetnej rodiny, preto mi je blízka sociálna oblasť a pomoc iným. V minulosti som študoval geografický odbor, osobitne ma zaujímal rozvoj verejnej dopravy, najmä MHD a železníc, keďže v ich blízkosti žijem celý život. V súčasnosti pracujem v TESCO STORES SR, a. s. v odd. internetového predaja.
Mojimi záľubami sú turistika a záhrada. Ako poslanec by som chcel pomáhať riešiť problémy obyvateľov Rendezu a prispieť k rozvoju tejto časti Rače.

4 Adam GUBRAN

Mám 31 rokov a žijem na sídlisku pri Šajbách.
Rendez som si zaľúbil aj vďaka jeho silnej komunite. Projekt Rendez Garden je toho dokonalým príkladom. Myslím si, že Rendez je ideálne miesto pre rodiny a vidím v ňom veľký potenciál.
Plánujem tu svoju budúcnosť aj so svojou ženou a rád by som prispel k jeho správnemu smerovaniu. Preto som sa rozhodol kandidovať za miestneho poslanca.
Vyštudoval som Manažment na UKF v Nitre a momentálne pracujem v úspešnej softvérovej firme Erste Digital.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

10 Róbert PAJDLHAUSER

Pochádzam z račianskej rodiny. Som ženatý a mám jednu dcéru. Vyštudoval som odbor dopravy a konštrukcie strojov. Od r. 2014 som miestny poslanec, od marca 2021 zástupca starostu. Dovtedy som pracoval ako manažér obchodno-distribučných a logistických spoločností.
Ako poslanec som sa podieľal na príprave technických riešení viacerých projektov MČ Bratislava-Rača ako sú revitalizácie, rekonštrukcie, prístavby a obnovy tepelného hospodárstva. Ako technik som prispel k obnove a posunutiu technického vybavenia, strojového a vozového parku do 21. storočia.
V ďalšom volebnom období dokončíme rozpracované projekty. Klimatické zmeny a energetická kríza nás nútia hľadať energetické úspory, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a čerpania eurofondov pre zelené projekty. Na príchod krízy sme nečakali – vo viacerých budovách MČ sme zabezpečili obnovu vykurovacej techniky a rozvodov.
Výzvou na ďalšie roky je e-mobilita. Obrábam s rodičmi  dedičný vinohrad, revitalizujem aj 15 až 20-ročné pusťáky vo výmere cca 50 árov.

ZASTUPITEĽSTVO BSK

2 Milada DOBROTKOVÁ

Som miestnou poslankyňou a do zastupiteľstva kandidujem v tíme podporujúcom starostu Michala Drotována.
Chcem pracovať v oblasti sociálnych služieb (SS). V minulosti som viac volebných období viedla Komisiu sociálnu a bytovú, viackrát bola poslankyňou zastupiteľstva hl. mesta a BSK.
Dlhé roky som bola riaditeľkou zariadenia SS pre seniorov s najťažším stupňom poškodenia zdravia. Prednášala som na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) manažment a riadenie zariadení SS.
Som činná v Asociácii poskytovateľov SS SR, ktorú zastupujem v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

10 Róbert PAJDLHAUSER

Pochádzam z račianskej rodiny. Som ženatý a mám jednu dcéru. Vyštudoval som odbor dopravy a konštrukcie strojov. Od r. 2014 som miestny poslanec, od marca 2021 zástupca starostu. Dovtedy som pracoval ako manažér obchodno-distribučných a logistických spoločností.
Ako poslanec som sa podieľal na príprave technických riešení viacerých projektov MČ Bratislava-Rača ako sú revitalizácie, rekonštrukcie, prístavby a obnovy tepelného hospodárstva. Ako technik som prispel k obnove a posunutiu technického vybavenia, strojového a vozového parku do 21. storočia.
V ďalšom volebnom období dokončíme rozpracované projekty. Klimatické zmeny a energetická kríza nás nútia hľadať energetické úspory, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a čerpania eurofondov pre zelené projekty. Na príchod krízy sme nečakali – vo viacerých budovách MČ sme zabezpečili obnovu vykurovacej techniky a rozvodov.
Výzvou na ďalšie roky je e-mobilita. Obrábam s rodičmi  dedičný vinohrad, revitalizujem aj 15 až 20-ročné pusťáky vo výmere cca 50 árov.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára