Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.9.22
0


 

Dovoľte mi sa Vám predstaviť. Vyštudoval som tri vysoké školy. Mám viac ako 10 rokov skúseností s riadením, za sebou prácu v piatich krajinách a odborné znalosti zo súkromného, verejného aj štátneho sektoru.

Celý náš tím na miestnom úrade v týchto neľahkých časoch rozbehol zásadné projekty ako je komplexná rekonštrukcia ZŠ Plickova, príprava projektov nových škôlok a parkov, opravujeme dlho zanedbané verejné priestory, obnovujeme budovy mestskej časti, hľadáme ekologicky aj ekonomicky čo najlepšie riešenia pre obyvateľov, ale aj pre obecnú kasu. Na úspešné projekty minulých vedení sme nadviazali, neúspešné sme zmenili. Hospodárime rozumne. Podarilo sa nám získať už viac ako 4,5 mil. € z mimorozpočtových zdrojov. Ďalšie projekty ako park Strelkova sú tesne pred schválením dotácie.

Ak nám vyjadríte svoju dôveru, zaväzujeme sa Vám tieto projekty úspešne dokončiť.

Ako starosta mestskej časti som počas tohto náročného obdobia, ktoré ovplyvnili celosvetové udalosti ako Covid-19, vojna na Ukrajine či vysoká inflácia a ekonomické problémy, spoločne aj s naším tímom dokázal, že krízu berieme ako možnosť nového začiatku. Keď začala prvá vlna Covid-19, museli sme prijímať veľmi rýchlo zásadné rozhodnutia a vtedy sa aj jasne ukázalo, kto chce pomôcť obyvateľom Rače bez ohľadu na politické tričko a kto naopak vie len „mudrovať“ na sociálnych sieťach.


Vo voľbách 2022 som sa rozhodol, hlavne na základe podnetov od Vás obyvateľov, že budem obhajovať svoju pozíciu a aj prácu celého nášho tímu. Keďže práca starostu v tejto náročnej dobe si vyžaduje celého človeka, budem kandidovať iba na túto jedinú pozíciu. Zbieral som si podpisy a budem kandidovať ako nezávislý občiansky kandidát.

Kto trochu sleduje račiansku komunálnu politiku, ten vie, že prakticky počas celého obdobia som nemal v zastupiteľstve väčšinu. Napriek tomu sa nám podarilo presadiť drvivú väčšinu našich projektov vrátane opravy ZŠ Plickova či opravy verejných priestorov alebo športovísk. Všetkých nás čaká náročné obdobie zvyšovania cien, ekonomickej neistoty a tiež zásahov štátu do autonómie samospráv. Preto nasledujúce štyri roky je kľúčové dokončiť začaté projekty a zároveň zabezpečiť udržateľnosť verejných financií a služieb pre obyvateľov. A ak sa dá, aj im pomôcť tam, kde štát zlyháva. Preto som rád, že sa nám podarilo presadiť aj podporu viacdetných rodín či rodín so ZŤP dieťaťom. Zverejnili sme program so 60 úlohami, ktoré chceme dokončiť nasledujúce 4 roky. Je zverejnený na stránke www.drotovan.sk/program.

Nakoľko je dôležité, aby starosta mal oporu v miestnom zastupiteľstve, rozhodol som sa v týchto voľbách podporiť 15 kandidátov na poslankyne a poslancov. Časť z nich sú členovia politických strán a časť občianski kandidáti. Predstavujem Vám ich v nasledujúcich profiloch. Som veľmi rád, že prijali ponuku byť súčasťou nášho tímu a v prípade, ak sa rozhodnete podporiť ma vo voľbách, podporte prosím aj ich. Pretože zastupiteľstvo má hľadať vecné riešenia problémov a nie sporiť sa hodiny o malichernosti.

Vo voľbách 29.10.2022 Vám prajem dobrú ruku.

Michal Drotován
kandidát na starostu MČ Bratislava-Rača
www.drotovan.sk

Celý náš tím je tu

Celý náš program je tu

Ak máte záujem podporiť našu kampaň, môžete tu

 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára