Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
... v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch 1. júna 2012...

18:0019:00
Svätá omša s eucharistickou pobožnosťou
celebruje ordinár Mons. Rábek

19:3020:00
Na chválu Michala archanjela – báseň, Kvarteto dychovej hudby – Hudba ozbrojených síl
vlastná tvorba umelca pplk. Mgr. Michala Chudu

20:0020:30
Dokumentárny film o mozaike pátra Rupnika v Katedrále sv. Šebastiána. 

20:3021:00
Teologický komentár k výjavom na mozaike
Mons. Bartoš, Šajgalík
sprevádzaný umeleckými hudobnými vstupmi (Vymazal)

21:0021:30
Detský spevácky zbor Katedrály sv. Šebastiána

21:3022:30
Predstavenie duchovnej služby v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR, práca dobrovoľníkov...(Mons. Juhás)

22:3023:00
22 hláv – premietanie filmu

23:0023:30
Kandahárske sirény – dokumentárny film

23:0023:50
Kandahárske sirény – dokumentárny film (dp. Ganaj)

23:5024:00
Vyloženie Sviatosti oltárnej a požehnanie


O katedrále svätého Šebastiána


Bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 13. júna 2009 slávnostne konsekroval nový chrám v Bratislave – Krasňanoch a daroval ho do užívania Ordinariátu OS a OZ. Novopostavený chrám v Krasňanoch bol zároveň povýšený na katedrálny chrám vojenského ordinára zasvätený sv. Šebastiánovi, patrónovi vojakov i samotného Ordinariátu OS a OZ SR. Pritom si naďalej zachoval funkciu aj filiálneho kostola račianskej farnosti pre veriacich žijúcich na sídlisku v Krasňanoch. Vystihla sa tak skutočnosť jednoty Cirkvi a Božieho ľudu, lebo kapláni Ordinariátu OS a OZ SR, ktorí nový chrám odvtedy spravujú, zodpovedne slúžia aj veriacim Bratislavskej arcidiecézy. Nová katedrála Ordinariátu OS a OZ SR je novým, moderným chrámom postaveným v 21. storočí v duchu modernej liturgie, ako zaujímavý a príťažlivý Boží stánok. Chrám bol riešený v súlade s požiadavkami liturgie a administrácie farnosti a bude slúžiť ako zhromažďovací priestor. Chrám bol riešený v súlade s požiadavkami liturgie a administrácie farnosti, a tiež ako zhromažďovací priestor. Nemôže sa preto pochváliť niekoľkostoročnou históriou, ako iné biskupské katedrály vo svete. Napriek tomu sa však jej história už začala písať. Pri svojej druhej pastoračnej návšteve Slovenska 1. júla 1995 posvätil blahej pamäti pápež Ján Pavol II. prvý základný kameň chrámu v Krasňanoch, ktorý sa ale stratil. Pri svojej tretej návšteve Slovenska dňa 14. septembra 2003 posvätil náhradný základný kameň. Chrám sa začal stavať po niekoľkých rokoch úprimnej modlitby veriacich. Obdobiu výstavby predchádzalo zabezpečenie pozemku v roku 2006 a príprava projektovej dokumentácie. Víťazom konkurzu na projekt chrámu sa stal Ing. arch. Ladislav Bánhegyi. Navrhovaný projekt prešiel cez liturgickú komisiu Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy, aby chrám spĺňal všetky liturgické predpisy. Stavebné povolenie bolo vydané v januári v roku 2007. Na výstavbu boli vyčlenené peniaze, ale uskutočnili sa aj dobrovoľné zbierky a mnohí farníci darovali aj finančné prostriedky priamo na účel výstavby chrámu na zriadené účty. Má veľmi zaujímavo členitú strechu, ktorá zvnútra vďaka zvláštne viazaným trámovým nosníkom pripomína tŕňovú korunu. Prízemná budova pastoračného centra, čiastočne zahĺbená a podpivničená obsahuje na prízemí viacúčelovú spoločenskú halu s kapacitou cca 100 miest na sedenie, sakristiu, kanceláriu, pohotovostné toaletné zariadenia pre imobilných a garáž. Slúži pre rôzne spoločenské aktivity farníkov. Celkove vnútro má jasný duchovný rozmer a všetko v ňom má nejakú myšlienku, aby viac a viac privádzalo ľudí k Bohu. 27. novembra 2011 sa uskutočnila slávnostná konsekrácia nového oltára a monumentálnej chrámovej mozaiky a nového žulového mobiliáru. Výjavy na mozaike zobrazujú Krista vstupujúceho po zmŕtvychvstaní do večeradla s apoštolmi, ďalej zomierajúceho sv. Cyrila so sv. Metodom s nádobou so zrnom na rozsievanie viery Slovanom a ich učeníka a pokračovateľa sv. Gorazda, sv. Šebastiána, hlavného patróna katedrály i diecézy, vojaka a mučeníka. Taktiež je tu zobrazená bl. sestra Zdenka, ako patrónka väzenstva a sv. Michal, archanjel, patrón policajtov, pápež bl. Ján Pavol II. s bulou, ktorou zriadil Ordinariát OS a OZ SR. V ďalšej časti liturgie ordinár konsekroval nový žulový oltár, aby na ňom následne po prvýkrát slávil Eucharistiu. Autorom monumentálnej mozaiky je Ivan Marko Rupnik SJ, jezuita a svetoznámy umelec. Prípravu a inštaláciu mozaiky a ozdobných prvkov v podobe oltárnych krížov, svietnikov a meča realizovalo 15 umeleckých mozaikárov z inštitúcie Centro Aletti v Ríme. Na výrobu oltárneho stola, ambóny, podstavca pod tabernákulum a krstiteľnice bola použitá tatranská žula z lokalít osád Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso, prevezená s láskavým súhlasom primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša a finančnej skupiny J&T Group. Kamenárske práce a položenie granitovej dlažby v presbytériu uskutočnila firma Mramor – Granit – Mohyla s.r.o. z Krupiny pod vedením jej majiteľa Jána Mohylu. Autorom kameninového tabernákula v podobe románskeho kostolíka v Drážovciach pri Nitre je akademický sochár Michal Zdravecký. Stavebné práce realizovala firma Kora z Močenka.

Prevzaté zo stránky NOC KOSTOLOV


Foto: Ľudovít Havlovič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára