Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.6.12
0
Krátka rekapitulácia pred zajtrajším Miestnym zastupiteľstvom.

Na úvod: obnovu a zateplenie MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská podporujem. Obe budovy majú „svoje roky“ a vyžadujú „liečenie“ - svedčí o tom fotodokumentácia stavu MŠ Plickova (ZŠ Tbiliská je na tom podobne). Obnova a zateplenie prinesie aj úspory nákladov na vykurovanie.

Jadrom sporu a polemiky nie je otázka „NA ČO?“, ale „ZA ČO?“.

Podľa vedenia MČ finančné zdroje, ktorými disponujeme, na obnovu školských zariadení a iné investičné aktivity nepostačujú, preto už do návrhu Rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2012... poslanci zabudovali zámer financovať obnovu z úveru.

Súčasný rozruch okolo uzatvárania úverovej zmluvy vyvoláva práve toto rozhodnutie vedenia MČ a poslancov o úvere a neskôr aj o „úprave“ výšky úveru z cca 1 mil. € na 1,3 mil. €, a to bez informovania občanov a bez širšej verejnej diskusie.

Na čo, ak nie aj na takýto účel má MČ svoj mesačník? web-stránku? televíziu?

K úveru na 1,3 mil. € MČ Rača vykročila už 16. mája oslovením ôsmich peňažných ústavov. Tri zo šiestich, ktoré zaslali ponuku, vybrala do druhého kola finančná komisia MZ 4. júna, tzn. v deň, keby sa konalo prvé a jediné verejné stretnutie s občanmi vo veci úveru.

Aj keď sa čiastka 1,3 mil. € od začiatku opiera len o odhad nákladov, poslanci majú v úmysle úver v tejto výške schváliť už na zajtrajšom zastupiteľstve. V čase, keď rozpočet na ZŠ Tbiliská stále nie je k dispozícii, rozhodnutie o ISRMO nie je známe, súdny spor s IN VEST s.r.o. je znova v bode nula, analýza rizík splácania úveru nie je spracovaná, analýza možného zníženia výdavkov rozpočtu MČ chýba, časť občanov zorganizovala petíciu proti zadlžovaniu Račanov a mnohé otázky a námietky občanov nie sú zodpovedané...

Vo svetle týchto faktov je jasné, prečo bolo verejné stretnutie večerom otázok bez odpovedí, a prečo sa diskusia nerozprúdila ani po stretnutí: karty sú už dávno rozdané, kocky vrhnuté, Rubicon prekročený. Niekto to zase raz vymyslel za nás a od nás očakáva len súhlas a prípadné standing ovation.

Pripomenulo mi to časy, kedy podobným štýlom „diskutovali“ mocní s bezmocnými.
Vtedy to skončilo štrnganím kľúčmi.Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy
0 komentárov:

Zverejnenie komentára