Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.6.12
0
... napísal učiteľ národov pred vyše 350 rokmi a jeho múdro prehovára aj k Račanom v júni 2012.

Fakty

Na stretnutí občanov s poslancami a vedením MČ Bratislava-Rača dňa 4. júna 2012 zaznelo k úveru mnoho otázok, kritiky a námietok (Naše peniaze a tí druhí: Brať či nebrať (úver)?):
 
-
výška plánovaného úveru 1,3 mil. € (39 mil. Sk) nie je podložená verejne dostupnou analýzou,
-
nie je známy projekt/výkaz-výmer, dávajúci úver do vzťahu s rekonštrukciou školy a škôlky,
-
nie je známa „cena“ úveru za dobu splatnosti ani analýza rizík jeho splácania,
-
o úvere sa rozhoduje v čase, keď nie je známe rozhodnutie o projekte ISRMO, a keď je reálne riziko, že súd môže MČ odsúdiť k vyplateniu čiastky cca 1,9 mil. € (57 mil. Sk),
-
nie je dostupná informácia, koľko z dlžnej čiastky zo súdneho sporu z čias starostu Bielika, ktorý MČ prehrala, ešte zostáva zaplatiť a aký je splátkový kalendár,
-
nie je spracovaný krízový plán, vylučujúci/znižujúci v prípade pesimistického vývoja riziko nútenej správy obce, exekúcie jej majetku a iných možných dopadov,
-
ak si MČ vezme úver, po dobu splácania bude musieť šetriť na všetkých programoch a veciach vrátane takých, ktoré majú dopad na život občanov,
-
MČ v posledných dvoch rokoch hospodári s prebytkom a úver nepotrebuje.

Občania na stretnutí uspokojivé odpovede nedostali a známe nie sú ani dnes, dva týždne po. Pritom už o týždeň 26. júna má zasadať Miestne zastupiteľstvo. Pozvánka s programom na http://www.raca.sk/ zatiaľ nevisí, no podľa dostupných informácií jedným z bodov rokovania má byť - napriek rozporuplnej a neuzavretej verejnej diskusii - aj hlasovanie o úvere.

Petičný výbor v zložení Ing. Z. Dzivjaková, Ľ. Krampl, Mgr. R. Rafaj, A. Sokolová, Ing. R. Žitný a Mgr. P. Kapusta inicioval petíciu PROTI ZADLŽOVANIU RAČANOV!. Petičné hárky s podpismi občanov predloží miestnemu úradu najneskôr 25. júna, deň pred MZ.


Domnienky a názory


Zloženie petičného výboru dáva tušiť, že za petíciou sa popri vecnom cieli (zastaviť zadlžovanie) skrývajú aj ciele politické. Kritikou vedenia MČ a heslom „Rača nepotrebuje úver, úver potrebuje gorila v Rači“ ich naznačil už leták „OBCHÁDZA RAČU GORILA?“ minulý týždeň distribuovaný do schránok občanov Rače, Krasňan a Rendeza. Leták a petícia vyznievajú ako úvodné ťahy komunálnej volebnej partie 2014 s ostrými útokmi čiernych figúr na bieleho koňa a kráľa.

Faktom je, že MÚ dosiaľ občanom ani poslancom nepredložil presvedčivé argumenty, ktoré by námietky kritikov spochybnili alebo vyvrátili. Podľa dostupných informácií MÚ aj po verejnom stretnutí s občanmi na plné obrátky pracuje na príprave úverovej zmluvy.

Vnucujú sa tak otázky: aký zmysel malo verejné stretnutie s obyvateľmi 4. júna a na ňom vyslovené námietky občanov? Má MÚ a MZ dostatočný mandát na zadlženie obce na dobu trojnásobne dlhšiu než jej volebné obdobie? Kto a aký záujem má na uzavretí úverovej zmluvy? Prečo sa MÚ s uzatváraním úverovej zmluvy tak ponáhľa?

Nie som a priori proti úverom a už vôbec nie proti ich zmysluplnému použitiu (napr. na rekonštrukciu a zateplenie škôlok a škôl), no ako súkromná osoba by som za súčasného stavu v obci, štáte aj vo svete o úvere uvažoval len keby bol JEDINOU cestou k záchrane ľudského života. 

Keďže zatepľovanie medzi život zachraňujúce činy nepatrí, nerozumiem dôvodom, pre ktoré MČ Rača s rozhodnutím o úvere tak kvaltuje. Nazdávam sa, že vedenie MČ môže počkať na výsledok projektu ISRMO príp. aj súdneho sporu, dať občanom a poslancom rozbor všetkých PRE a PROTI úveru, vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o úvere aj o alternatíve „bez úveru“ a rozhodnúť sa pre najlepšie riešenie s jasnou podporou občanov.

Vedeniu obce nič nebráni takto postupovať.
Alebo áno?


Miro Ščibrany
člen račan.skOdkazy


0 komentárov:

Zverejnenie komentára