Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.6.12
0
Nie tak celkom, vážení spoluobčania...


Fakty

O úvere sa hovorí už v Rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok 2012..., ktorý bol schválený v decembri 2011. Podľa tohto dokumentu sa v prípade neúspechu MČ v ISRMO bude obnova škôl a školských zariadení a prestavba existujúcich verejných budov na sociálne zariadenia postupne financovať z úveru. Predpokladalo sa uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy na cca 1 mil. € s možnosťou čerpania v období 3 rokov, v druhom polroku 2012 s čerpaním 700 tis. €, so splatnosťou 10 rokov a s odkladom splátok istiny na 6 mesiacov.

Na verejnom stretnutí s občanmi 4. júna 2012 odznelo, že MČ uzavrie úverovú zmluvu na 1,3 mil. €, tzn. na čiastku o 30% vyššiu oproti návrhu rozpočtu. Viacerí občania boli zaskočení výškou úveru aj tým, že na stretnutí neboli predložené podklady, ktoré by úver a jeho zvýšenú čiastku zdôvodnili a previazali s vecným zámerom rekonštruovať a zatepliť MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. Až v týchto dňoch, menej než týždeň pred odsúhlasovaním úverovej zmluvy, sa objavujú prvé čiastkové projekčné podklady. Príkladom je Teplotechnický posudok obnovy MŠ Plickova a v ňom uvedená tabuľka úspor:Analýzu rizík spojených so splácaním úveru poslanci ani vedenie MÚ zatiaľ nepredložili.

Vedenie MÚ ani poslanci nepovažujú za riziko a kontraindikáciu úveru na 1,3 mil. € ani neuzavretý súdny spor, v ktorom našej MČ hrozí povinnosť uhradiť pohľadávku IN VEST s.r.o. vo výške 1,9 mil. €. Poukázali na to, že MČ Rača súdny spor na prvostupňovom súde vyhrala a očakáva sa jeho potvrdenie druhostupňovým súdom.

V týchto dňoch sa objavila informácia, že druhostupňový súd verdikt prvostupňového súdu zrušil a vrátil na nové prerokovanie.

Dojmy a otázniky

Otázkou je, čo v komunikačnom reťazci občania - poslanci - vedenie MÚ zlyhalo a zavinilo, že sme my občania precitli až tvárou v tvár úveru 1,3 mil. € (39 mil. Sk), dva-tri týždne pred jeho schvaľovaním...

Skutočnosť, že MÚ začal sprístupňovať časti dokumentácie plánovanej obnovy škôlok a škôl vítam a oceňujem. Len škoda, že prichádza 5 minút pred 12-ou (viď dátum 13. 06. 2012 pod tabuľkou úspor)... Napriek tomu je to krok správnym smerom. Treba v ňom pokračovať a uverejniť aj podklad najdôležitejší: analýzu, prečo úver podľa vedenia MČ nemá alternatívu. S argumentmi, ktoré verejnosť presvedčia, že úver je dobre premyslené a zdôvodnené riešenie, že jeho výška 1,3 mil. € je podložená a že splácanie úveru po dobu 10 - 12 rokov MČ Rača zvládne aj v prípade, že do hry vstúpia reálne hroziace riziká a záťaže (prehratý súdny spor, pesimistický vývoj ekonomiky SR a eurozóny a pod.).

Keď poslanci a vedenie MÚ presvedčivé argumenty nevygenerujú, ich mandát na rozhodnutie o úvere bude slabý a naďalej budú medzi občanmi MČ kolovať podozrenia o skrytých záujmoch v pozadí úveru. Výsledkom môže byť STOP v komunálnych voľbách pre starostu a súčasných poslancov MČ.

Zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu vracia súdny spor o 1,9 mil. € (57 mil. Sk) znova na začiatok. Víťazstvo MČ Rača, ktoré sa zdalo byť na dosah ruky, sa zmenilo na vleklý súdny spor s neistým výsledkom. Navrhovateľovi (IN VEST s.r.o.) sa otvára možnosť zvrátiť pôvodný rozsudok vo svoj prospech, pre MČ Rača sa v opakovanom konaní výrazne zvyšuje riziko prehry.

Nepodlomia odvahu starostu a poslancov zahlasovať za úverovú zmluvu na 1,3 mil. € ani podozrenia sprevádzajúce úverovú zmluvu, ani riziko exekúcie majetku obce?


Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy0 komentárov:

Zverejnenie komentára