Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.6.12
0

            Pred pár dňami som si prečítal leták račianskych aktivistov „Obchádza Raču Gorila?“. Sú tam dosť závažné tvrdenia a obvinenia „Račanskej vlády“. Niektoré sa zdajú hodnoverné na prvý pohľad, iné sú diskutabilné, ale všetky treba dôkladne preveriť, predtým ako pristúpime ku kritickému zhodnoteniu. Na tomto mieste by som sa chcel venovať téme pôžička pre miestnu časť Rača (MČ Rača).
            Položme si otázky:
            1. Je pôžička potrebná? 
            2. Ak áno, v akej výške?

            1. Potrebu pôžičky určuje jej účel. Navrhovaná pôžička by mala zabezpečiť rekonštrukciu škôlky na Plickovej a zateplenie školy na Tbiliskej. Je to dobrá investícia a správny cieľ. V budúcnosti sa ušetria peniaze na financovanie kúrenia. Z toho vyplýva, že treba hľadať financie na túto rekonštrukciu a ak nie je v našich silách zabezpečiť celú sumu cez rozpočet, tak prichádza na rad pôžička.
            2. Akú veľkú pôžičku je potrebné získať závisí od viacerých faktorov. Tieto faktory treba vyhodnotiť a podľa toho sa rozhodnúť.
            a) Prvým dôležitým faktorom je cena. Cena je daná súčtom ceny materiálu a ceny práce. Cena materiálu je daná druhom izolantu (polystyrén, minerálna vlna príp. iné) a hrúbkou izolantu. Rôzna hrúbka izolantu rozhoduje tiež o cene a teda i návratnosti pôžičky, a preto musí byť odborníkom na tepelnú izoláciu stavieb vypracovaná analýza s viacerými alternatívami a odborník navrhne všetkým laikom najvhodnejšiu z nich. A cena za najvýhodnejšiu alternatívu bude rozhodujúca pri výške pôžičky.
            b) Nie menej dôležitá je odpoveď na otázku, či celé náklady na rekonštrukciu treba hradiť z pôžičky, alebo časť možno hradiť z rozpočtu na rok 2013 (príp. 2014), príp. či MČ Rača nemá niečo v rezervnom fonde. Takže rozhodovanie o pôžičke musí by jednoznačne spojené s návrhom rozpočtu pre rok 2013.
            c) Až po rozhodnutí, v akej výške žiadať o pôžičku, nastupuje výber banky, ktorá poskytne najvýhodnejšie podmienky.
            Pokiaľ je mi známe, tieto podmienky neboli dodržané, mnohé otázky zostali nezodpovedané a dôležité informácie neboli poskytnuté ani na stretnutí s občanmi dňa 4. júna 2012, a preto najlepším riešením by bolo všetky dôležité otázky zodpovedať, prediskutovať (aj na ďalšom stretnutí s občanmi) a až potom rozhodovať na zastupiteľstve o (výške) pôžičky. Nedostatok informácií, absencia diskusie a tiež veľká rýchlosť, s akou sa tento projekt pripravil, prispievajú k zlému dojmu, že ide o netransparentné riešenie závažnej finančnej otázky, ktorá sa bytostne dotýka všetkých obyvateľov Rače, Krasňan a Rendeza a zvýšenými daňami ich zaťaží na mnohé ďalšie budúce roky.
            Ako dodatok ešte dve informácie:
1. MČ Rača je v súdnom spore. Ak ho prehrá, bude musieť zaplatiť približne 1,9 milióna EUR, čo spolu so schválenou pôžičkou je najľahšia cesta do pekla, teda k bankrotu našej mestskej časti.
2. Ak sa nebodaj naplnia katastrofické scenáre o rozpade eura a eurozóny, bude to ďalšia „morová rana“ pre obyvateľov Rače, Krasňan a Rendeza a obe bude naozaj veľmi ťažké ustáť.


Tí, ktorí sa chcú zasmiať (cez slzy), nech čítajú aj ďalej.

Dráma zvaná „Obchádza Raču Gorila?“

Účinkujúci: herci Miestneho úradu Rača (starosta, prednostka, ...), poslanci. Niektorí poslanci ako všemohúci, niektorí ako nemohúci, podľa toho, koľko kto má informácií a najmä svedomia a ako sa ním bude riadiť.
Diváci, obecenstvo: obyvatelia Rače, Krasňan a Rendeza ako rukojemníci.
Vstupné: teraz zadarmo, vyberať sa bude, v závislosti od výšky a podmienok pôžičky, až v budúcnosti (neurčitá čiastka) od všetkých obyvateľov, dospelých i detí.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára