Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.6.12
0
... napísal v titulke jedného článku Račiansky výber číslo 9 v novembri 2011.

Fakty

V článku sa ďalej píše: „Vedenie mestskej časti v spolupráci s podnikateľskou obcou a spoločnosťou CBS pripravili pre občanov maľovanú mapu Rače. Počas novembra ju bezplatne dostanú do poštových schránok. Veľkorozmerný originál mapy bude ešte tento rok zdobiť aj vnútorné priestory Miestneho úradu na Kubačovej ulici. ... Maľovaná mapa Rače nie je financovaná z rozpočtu mestskej časti. Vyšla za podpory podnikateľskej obce, za čo im touto cestou ďakujeme. (md)“ (zvýraznil M. Š.)

Interaktívnu maľovanú mapu Rače nájdete aj na internete a je príťažlivou, na informácie o Rači bohatou prezentáciou našej mestskej časti.

„Informácia o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. (TV Rača spol. s r.o.) za rok 2011“ uvádza, že „... spoločnosť zakúpila pre potreby mestskej časti originálny obraz maľovanej mapy Rače, ktorý zdobí priestory rokovacej miestnosti na Alstrovej ulici.“ V tabuľkovej časti nájdete položku „Maľovaná mapa Rače - originál obraz Rače ... 1.340,- €“.

Vo výdavkovej časti záverečného účtu MČ Rača za rok 2011 (program 2. „Propagácia a marketing“, podprogram „Prezentácia samosprávy“, prvok „TV Rača/Média Rača“) je uvedené, že MČ Rača vynaložila v roku 2011 na tovary a služby TV Rača/Média Rača 44.631,- €.

Otázniky

Ak je TV Rača/Média Rača (spolu)financovaná z rozpočtu MČ, je v súlade so skutočnosťou tvrdenie, že maľovaná mapa Rače nie je financovaná z rozpočtu mestskej časti“?

Ak sa informácia o bezplatnej turistickej mape Rače dostala cez Račiansky výber do domácností všetkých obyvateľov MČ Rača, prečo informáciu, koľko MČ minula za originál mapy, občan nájde len v nenápadnej zmienke jedného z mnohých podkladových materiálov pre utorkové Miestne zastupiteľstvo?

Napĺňa vedenie MČ takýmto informovaním o hospodárení s verejnými zdrojmi svoju predstavu o „transparentnej Rači“?


Miro Ščibrany
člen račan.sk
Odkazy0 komentárov:

Zverejnenie komentára