Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

2.10.12
0
Vedúcu územného plánovania nechávajú rozvojové zámery letiska M. R. Štefánika chladnou.


V článku Nesvojprávna Rača?! Peter Kunder píše, že pri prerokovávaní návrhu na overenie zmeny územného plánu hl. mesta Bratislavy v lokalite Potočné – Muhlgrund pani Ing. arch. Virsíková, vedúca územného plánovania MÚ Rača, na zasadnutí MZ vo februári 2008 pred hlasovaním chlácholila poslancov: „Tento materiál je len vyslovením súhlasu s overením zmeny. ... Je to len súhlas jedného z orgánov územného plánovania ... na spracovanie štúdie. Tá len overí potenciál územia, čo znesie a čo je tam treba urobiť.“

Keby kritické noviny FAIR PLAY V RAČI vychádzali, akiste by ani dnes neprepásli príležitosť citovať odpoveď pani Ing. arch. Virsíkovej na informácie poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory Anny Zemanovej o výhľadovom vybudovaní novej paralelnej pristávacej a vzletovej dráhy letiska M. R. Štefánika smerom na Raču a zrušení dráhy v smere na Ivánku pri Dunaji v pripravovanom koncepte ÚPN-R BSK, čo spolu s rozšírením nákladnej leteckej prepravy bude znamenať výrazné zvýšenie hlukovej záťaže MČ Rača.

Kým obyvateľov MČ Rača informácie poslankyne Anny Zemanovej znepokojili, pani Ing. arch. Virsíkovú nechali chladnou.

Vo svojom stanovisku píše, že pripravovaný územný plán regiónu – BSK len vytvára územnú rezervu na rozvoj letiska a že podľa telefonického uistenia pracovníka Leteckého úradu SR ide iba o perspektívne zámery v horizonte 15 rokov.

Pani Ing. arch. Virsíková chlácholí tentoraz všetkých obyvateľov Rače, Rendeza a Krasňan:

„V prípade, že by malo letisko konkrétne zámery, budú nasledovať procesy posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie EIA, SEA a následne bude mestská časť aj účastníkom územného konania. Akékoľvek zámery letiska by boli diskutované na komisii územného rozvoja a s občanmi Rače.“

Pani Ing. arch. Virsíková nám ponúka ilúziu, že sa niet prečo znepokojovať a že ešte 15 rokov môžme spokojne spávať.

Kým nás nezačne pravidelne zobúdzať hukot lietadiel.Súvisiace články:

Ďalší „salámový“ pokus Ivana Kmotríka
Starosta na KDH - KDH na starostu
Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!
Starosta (a) Miro Ščibrany
Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk?
V Rači sa zbláznili nielen developeri
Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


0 komentárov:

Zverejnenie komentára