Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.10.12
0
Vitajte na Rendezi, vážení návštevníci, a dovoľte, aby sme Vám zároveň predstavili túto historickú, zaujímavú a príťažlivú časť Bratislavy.
RENDEZ – Východná časť Bratislavy, súčasť MČ Rača, cca 5400 obyvateľov sa polohovo nachádza medzi Račou a Vajnorami. Vznikol ako súčasť dôležitej nákladnej železničnej ZRIAĎOVACEJ STANICE za čias Rakúsko Uhorska v roku 1883.
Územie patrí do III. Bratislavského obvodu.
RENDEZ má v súčasnosti 5 orientačných častí územia, t.j. STARÝ RENDEZ, ŠAJBY, SKLABINSKÁ, ŠÚRSKA, PASEKY.
RENDEZ v rámci Bratislavy ponúka vzácne historicky zaujímavú možnosť prechádzať sa reálne železničnou históriou v ŽELEZNIČNOM MÚZEU vo veľkom areáli bývalého „Starého rušňového depa“ od čias Rakúsko Uhorska v roku 1883 až po ukončenie parnej prevádzky na začiatku 70-tych rokov 20. storočia, kde sa nachádza rad stavebne zachovalých budov z konca 19. storočia, ktoré charakterizuje ich známy špecifický „železničný štýl“ tohto obdobia. Hodnotnou súčasťou mobiliáru existujúcich budov je prakticky úplné a funkčné strojové vybavenie objektov TRUBKÁRNE a pôvodné vodojemy s väčšinou pôvodnej armatúry v dvoch budovách VEĽKEJ a MALEJ VODÁRNE. Stavebnými klenotmi historických železničných budov areálu „ŽELEZNIČNÉHO MÚZEA“ sú dve dominantné VODÁRENSKÉ VEŽE, budova RUŠŇOVEJ REMÍZY, budova DIELNÍ a SKLADOV, budova PERSONÁLNEJ KUCHYNE, budova TRUBKÁRNE, budova DEZINFEKČNEJ STANICE atď.
Hlavnými ťahákmi expozície železničného múzea sú historické skvosty parných mašín 331, 037, 310, 433 a 310 097, zaujímavá je zaiste aj súprava osobného a nákladného vlaku s rôznymi typmi vozňov pochádzajúcich z rokov 1884 – 1935, parný žeriav č. 137, motorové rušne BOBÍK T 211 0823, KARKULKA T444 0060, SERGEJ T679 1312, motorový vozeň M 262 07, nemecký pancierový vozeň z čias druhej svetovej vojny, osobné motorové dreziny WARSZAWA a ŠKODA STW, zbierka strojov pre údržbu zvršku a množstvo ďalších motorových vozidiel. V koľajisku sú ďalej umiestnené traverzové rušňové zdviháky z konca 30. rokov 20. stor. a tri mechanické návestidlá rôznych typov. Aktuálne sa dokončuje inštalácia dvojkomorového zauhlovacieho výťahu TEUDLOFF. V budove Trubkárne umiestnenej pri Vajnorskom zhlaví koľajiska dezinfekčnej stanice je umiestnená expozícia zariadení používaných pri opravách a údržbe železničných vozidiel a železničných tratí. Jej základom sú autentické a občasne i využívané stroje na úpravu trubiek pre rušňové trubky (krájačky), zužovačky, rozširovačka, vyhne, špeciálne brúsky, zariadenie na opravu rúr vodným tlakom. Okrem nich sa v expozícii nachádzajú ďalšie stroje, prípravky a ručné náradie pre opravy a kontrolu železničných vozidiel. Na krátkom koľajovom poli je tu ďalej vystavené ručné náradie pre údržbu železničného zvršku, traťmajstrovská drezina a vozík pre dopravu materiálu. Ilustračné obrázky železničného fotografa p. Klučku navodzujú atmosféru opráv parných rušňov v polovici 20. storočia. Vedľa budovy trubkárne je umiestnené zatiaľ nezreštaurované autentické strojné zariadenie pre čistenie kotlových rúr od kotlového kameňa ich omieľaním v rotujúcom bubne. V centre múzejného areálu sa nachádza objekt bývalej personálnej kuchyne. Sídli v nej knižnica a archív Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, v ktorom možno po predbežnom dohovore prezenčne študovať. Na prízemí budovy sú umiestnené dve modelové koľajiská – jedno modulové, druhé ako historická štúdia vzhľadu starého rušňového depa Bratislava východ v polovici 20. storočia, rešpektujúca dostupné archívne podklady.
Celý areál Rušňového depa Bratislava – Východ s obytnou historickou časťou je od roku 2008 súčasťou vyhlásenej „Pamiatkovej zóny“.
Železničné múzeum vo vynovenom areáli bývalého Starého depa Východ Rendez, ktorý je prístupný v období od 15. 4. do 15. 10. vždy v stredu a v sobotu od 10:00 do 17:00. Skupinové návštevy alebo návštevy mimo uvedeného času si treba dohovoriť najneskôr 3 dni vopred. Modelové koľajisko je prístupné počas sezóny každú párnu sobotu v čase od 15:00 do 17:00 hod. mimo tohto času po predchádzajúcom telefonickom dohovore. VSTUP JE VOĽNÝ, telefón a fax 02/2029 7296, 0905 611 704. Na Rendez sa dostanete autobusmi MHD linky č. 56, 52, 54.

Starý Rendez, jeho obytná časť na Dopravnej ulici je zároveň jedinečným dokumentom zachovania pôvodného architektonického charakteru tej ktorej stavebnej etapy od konca 19. storočia – roku 1920, polovice 40-tych rokov 20. stor., respektíve druhej polovice 20. storočia. Súbor obytných budov tvorí napriek časovému rozpätiu výstavby viac ako 100 rokov jednotného urbanistického celku. Sú pozoruhodným, nesmierne vzácnym historickým svedectvom architektúry železničiarskych bytových domov nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe vôbec. Rendez v ponuke bratislavských destinácií dokáže takto ponúknuť kompletnú kombináciu prehliadky železničnej histórie v stále funkčnej Parnej prevádzke a priamej ukážke vývoja bývania železničných zamestnancov od roku 1883 až po súčasnosť.
RENDEZ je stále dôležitou železničnou zriaďovacou stanicou pre celé Slovensko, Nové depo II disponuje opravárenskými halami, v ktorých opravujú železničné motorové, elektrické mašiny najmä pre nákladnú železničnú dopravu.
RENDEZ, na území v blízkosti areálu železničného „Nového depa“ sa nachádza jazero „Kalná“, ktoré bolo vybagrované pri jeho výstavbe v rokoch 1969 – 1970, zároveň v jeho tesnej územnej blízkosti cca 300 m sa nachádza reprezentačný veľký rekreačný areál - jazero „Zlaté Piesky“ bagrované v rokoch 1959 – 1960, ktorý je historickým pozostatkom slepých ramien Dunaja. Jeho názov je odvodený od skutočných nálezov zlata v jeho korytách riečišť.
RENDEZ je sídlom Policajnej akadémie – vysokej školy študentov denného a diaľkového štúdia (+ internát) na Sklabinskej ulici. Súčasťou areálu je aj Expertízny ústav Ministerstva vnútra SR.

UBYTOVANIE na Rendezi zabezpečuje budova Vojenskej posádky na Šajbách, Internát Vysokej školy na Dopravnej ulici cez letné prázdninové obdobie podľa možnosti voľných izieb.
REŠTAURÁCIE A SLUŽBY RENDEZU:
RUBIKON – reštaurácia, kaviareň, piváreň
Potraviny SAMOŠKA – Dopravná ulica
KATKA – reštaurácia, kaviareň pizzeria – miestnosť pre spoločenské akcie, Dopravná ulica
ČAJKA – reštaurácia, kaviareň – Sklabinská ulica
VINO VERITAS – vináreň, kaviareň – Dopravná ulica
LAHÔDKY – kaviareň, bufet – víno, alkohol, pivo – základný predaj bufetového tovaru – Dopravná ulica
BUFET – Námestíčko Jožka Orného – víno, alkohol, pivo, cigarety – Dopravná ul.
Novinový stánok – námestíčko Jožka Orného – Dopravná ulica
KAJA – SALÓN KRÁSY – kaderníctvo, kozmetika, manikúra – Pri Šajbách
PAPIERNICTVO – DROGÉRIA – obchod Pri Šajbách
LEKÁREŇ MELISA – Pri Šajbách
VEČIERKA – POTRAVINY – Pri Šajbách
DOM SLUŽIEB – Dopravná ulica – Pošta, LEKÁREŇ RENDEZ, TEXTIL, Kozmetika, Poisťovňa, Fotoateliér, AUTOŠKOLA Impulz

7 „NAJ“ ZAUJÍMAVEJŠÍCH MIEST NA RENDEZI

1/ Múzeum železnice 1883 - 1974, areál Starého depa
2/ Parná mašinka – exponát
3/ Areál športu a oddychu Sklabinská
4/ Parčík KS Impulz
5/ Poľná cesta Šúrsky kanál
6/ Parčík Ľuboša Janegu
7/ Rendezský kopec – areál Sklabinská

KULTÚRA A ŠPORT NA RENDEZI
Kompletný prehľad historických dejín RENDEZU formou príbehov a udalostí cez osobné rozprávanie pamätníkov a rodákov, dobových fotografií ponúka kniha „RENDEZ V HISTÓRII PRÍEHOV A UDALOSTÍ“ od člena legendárnej rodiny Eduarda Wenzla a rodeného Rendezáka Cyrila Sekerku.
KS IMPULZ – Dopravná ul. – kultúrne stredisko pre spoločenské, kultúrne, športové akcie, občianske aktivity, klubová činnosť, čitáreň, súčasťou KS Impulz areál parčík so 14 lavičkami, 2 asfaltové ihriská.
AREÁL ŠPORTU a oddychu obyvateľov Rendezu Sklabinská – sociálna budova, detský sektor, 2 asfaltové ihriská – basketbal, futbal, 1 tenisová stena, kopec pre zimné sánkovanie, letné behy, bicykel, 1 trávnaté ihrisko – volejbal, atletická betónová dráha, priestory pripravené na ihrisko futbalové s umelou trávou atď.
DETSKÉ IHRISKO PASEKY – revitalizované, nové hracie zostavy
MÚZEJNÝ EXPONÁT - PARNÁ MAŠINKA – parkovisko pred Starým depom, Dopravná ulica

ŠPORTOVÉ KLUBY A ORGANIZÁCIE NA RENDEZI
TJ REAL RENDEZ – športové aktivity, minifutbalové turnaje pre deti, mládež, seniorov, basketbal, hokejbal, tenis – posilňovňa, klub – herňa, čitáreň.
KST ŽELEZNIČIAR – turisticko-poznávacie aktivity po celom Slovensku, Čechách – deti, mládež, seniori
MAC ATLETIC RAČA – atletický klub sídliaci na Rendezi. Organizuje atletické preteky, súťaže na Slovensku a v zahraničí, venuje sa tréningom detí, mládeže, dospelých.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RENDEZ – je nepolitické združenie ľudí najmä na Rendezi, zamerané na ochranu Kvality života v životnom prostredí, proti výrubom stromov – krovín, na výstavbu stromov, zveľaďovanie životného prostredia, proti výstavbám najmä v zastabilizovanom obytnom území na ochranu čistoty prírody, vzduchu, vody, proti nadmernému hluku, na ochranu a opravy historických pamiatok, historického dedičstva, zachovanie a rozvoj tradícií kultúrneho, spoločenského, športového života
Predseda OZ RENDEZ:           Cyril Sekerka, Dopravná 27, Bratislava - Rendez (Východné) MČ Rača
Podpredseda OZ RENDEZ:     Miroslav Haladík, Dopravná 19, Bratislava - Rendez (Východné) MČ Rača

DOPRAVNÉ SPOJENIE na Rendez – z centra mesta do Rače električky č. 3, 5 a z Rače autobusy č. 52, 56, zo Zlatých pieskov autobus č. 56, z Vajnor autobus č. 54
Vážení návštevníci – veční pútnici po našej matičke zemi, toľko naša ponuka, aby ste sa mohli obohatiť o Vaše ďalšie vzácne spomienky a zážitky a zároveň mohli spoznať celú bohatú históriu Bratislavy a jej prímestských častí, ktoré svojimi danosťami a tradíciami prispievajú k čaru a atraktívnosti hlavného mesta SLOVENSKA.

Na vaše budúce návštevy sa s úctou úprimne tešia Rendezáci.

                                                                                                   Občianske združenie RENDEZ
                                                                                                                 Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára