Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.10.12
0
Projekt rekonštrukcie amfiteátra v Rači bol spracovaný v roku 2010, realizovaný mal byť v roku 2011.
Pozemok s amfiteátrom sa nachádza v okrajovom území mestskej časti Rača. Amfiteáter je situovaný v juhovýchodnej časti areálu, v tesnej blízkosti oplotenia a hlavného vstupu, s prístupom od ulice Knižkova cesta. K budove amfiteátra patria aj spevnené plochy v jej priamej nadväznosti. Pozemok je v miernom spáde, jeho severozápadnú hranicu tvorí pás zelene.
Projekt rekonštrukcie amfiteátra v Knižkovej doline predpokladá zachovanie funkcie stavby (hosťovanie kultúrno-spoločenských podujatí) a bol spracovaný v decembri 2010. Stavba mala začať aj byť ukončená v roku 2011, o dodávateľskej firme sa malo rozhodnúť vo výberovom konaní.

Finančné náklady na rekonštrukciu celého areálu nie sú malé, preto sa rozhodlo o rozdelení projektu na niekoľko etáp. Projekt sa zaoberá rekonštrukciou amfiteátra, jeho zázemia (šatne pre účinkujúcich) a nevyhovujúcich sociálnych zariadení. Amfiteáter vyhorel v júli 2010, čím sa celý areál stal nefunkčný. Projekt zachováva pôvodnú polohu amfiteátra aj hľadiska a rieši pôvodný areál komplexne. Rekonštrukcia ostatných objektov (sedenie, malé pódium, osvetlenie) sa predpokladá v ďalších etapách.

Rekonštrukčné práce sú navrhnuté v takom rozsahu, že počas ich realizácie bude amfiteáter mimo prevádzky. Dočasne jeho funkciu preberie menšie pódiu nachádzajúce sa v areáli. Po ukončení práce na amfiteátri budú vykonané nevyhnutné revízie a po právoplatnom kolaudačnom konaní a vykonaní všetkých potrebných skúšok počas výstavby bude objekt opätovne užívaný. Skúšobná prevádzka budovy nie je požadovaná.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu amfiteátra sú 383.000 €.

Súvisiace články:

Revitalizácia záhrady Obecného domu - štúdia 2012
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012


0 komentárov:

Zverejnenie komentára