Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9.10.12
0
V stredu 3. októbra sa v NKD konala verejná prezentácia architektonickej štúdie voľnočasového a oddychového centra v Knižkovej doline, v priestore amfiteátra nad kúpaliskom Zbojnička.

Štúdia je dielom architektonického ateliéru VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTS a MČ Rača za ňu v júli t. r. zaplatila 11.520,- €.

Architektonická štúdia využíva prednosti lokality v blízkosti centra mestskej časti, s tesnou väzbou na kúpalisko a zároveň v úzkom kontakte s úpätím Malých Karpát. Do priestoru súčasného amfiteátra s plochou 5.600 m2 vnáša svieže nápady a zaujímavé dispozičné aj funkčné zmeny a dáva mu náplň centra voľnočasových aktivít a oddychu pre viaceré generácie.
Do spodnej časti priestoru nad kúpaliskom situuje multifunkčnú športovú plochu slúžiacu v letných mesiacoch pre loptové hry, v zimných mesiacoch pre ľadovú plochu. V strede priestoru navrhuje jedno detské ihrisko pre deti od 2 do 6 rokov, druhé pre deti od 6 do 12 rokov a jednu plochu pre fitness aktivity s exteriérovými cvičebnými prvkami. Do tejto časti umiestňuje preliezky pre deti v sprievode rodičov, exteriérové posilňovacie prvky pre tínedžerov aj pre seniorov a lezeckú stenu.
Amfiteáter posúva do hornej tretiny priestoru a natáča ho o 90 stupňov. Hľadisko z terénnych schodov zapúšťa do svahu a vľavo od neho takisto do svahu situuje klubovne, rampu prechádzajúcu do schodiska, bufet/reštauráciu a hygienické zázemie. Na zelených strechách objektov klubovní a bufetu navrhuje relaxačnú zónu, miesto opaľovania, grilovania a oddychu s výhľadom na dolinu a na Raču.
Amfiteáter s kapacitou 650 návštevníkov má slúžiť pre hudobné a divadelné predstavenia, diskusie, letné kino. Sedenie v hľadisku tvoria betónové stupne oddelené trávnatými pásmi dimenzovanými tak, aby sa na nich dali v prípade vyšších nárokov na pohodlie umiestniť stoličky. Nástup do hľadiska je riešený z dolnej úrovne, no navrchu je prepojené aj s relaxačnou zónou na zelených strechách objektov klubovní a bufetu. Pódium má rozmer približne 7 x 20 metrov, je chránené šikmou strechou s hliníkovým plášťom slúžiacou zároveň pre inštaláciu pódiového osvetlenia a ozvučenia, v zázemí pódia je sklad, kancelária usporiadateľa a šatne s hygienou.
Ráta sa aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia a plotu amfiteátra.

Asi 40 prítomných Račanov prijalo tvorcami štúdie prezentovaný koncept voľnočasového centra prevažne pozitívne. Obyvatelia vyjadrovali odlišné názory na jednotlivosti - natočenie amfiteátra, veľkosť a dostatočnosť prekrytia javiska, či voľnočasové centrum chrániť pred vandalmi vysokým oplotením alebo otvorenosťou priestoru pozývať a priťahovať návštevníkov, či má mať pódium trvalé zastrešenie alebo je lepšie zvoliť demontovateľné prekrytie a i.
Viacerí prítomní vyjadrili výhrady voči zámeru MČ otvoriť ďalšiu veľkú investíciu v čase, keď nie je dobudovaný a využívaný Nemecký kultúrny dom a keď si MČ Rača berie úver 1,3 mil. € na obnovu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská.
Skeptický názor zaznel aj na využiteľnosť a potenciál amfiteátra prinášať mestskej časti príjmy z prenájmu. Iná námietka poukázala na fakt, že premenou priestoru na voľnočasové centrum Rača stratí poslednú veľkú plochu vhodnú pre väčšie kultúrne a spoločenské akcie a zhromaždenia. Zazneli aj obavy z hlučnosti, osobitne ak sa vo viniciach na opačnom svahu doliny v budúcnosti postavia rodinné alebo bytové domy.  Majitelia týchto viníc môžu výstavbu amfiteátra oprávnene vnímať ako znehodnotenie svojho majetku.
Na otázku, z akých zdrojov má byť projekt financovaný, starosta odpovedal, že z predaja majetku a zo spoluúčasti magistrátu. Oba zdroje boli prijaté s pochybnosťami: obec už nemá skoro žiadny majetok, magistrát zase čelí obrovskej zadlženosti z predchádzajúceho obdobia a škrtá nákladové položky všade, kde sa čo len trochu dá. Okrem toho financovanie ďalšieho veľkého projektu výrazne obmedzí ostatné bežné aj kapitálové výdavky, vyvolá tlak na príjmovú stranu rozpočtu a môže viesť k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov.
To bude vysoká cena za projekt, ktorý nerieši ani tak akútne potreby Račanov ako politicko-marketingové ciele starostu a záujmy ľudí v jeho pozadí.


P. S. (12. októbra 2012)
Bratislavské noviny v článku z 10. októbra Zničený amfiteáter sa má stať voľnočasovým centrom citujú hovorcu MČ Rača Jaroslava Hinšta: „Račania v drvivej väčšine vynovenie amfiteátra vítajú." V článku sa ďalej uvádza, že „rekonštrukcia by podľa odhadu mala stáť milión eur, pričom financovanie projektu sa predstaví až na ďalšej verejnej diskusii s občanmi.“ Na budúci rok má byť hotová projektová dokumentácia, v roku 2014 sa má začať s výstavbou, ktorá má trvať osem mesiacov.

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?

O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“
0 komentárov:

Zverejnenie komentára