Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.10.12
0

Projekt – pozvánka
pre všetkých obyvateľov Rendezu,
ktorí chcú svojimi tvorivými nápadmi, podnetmi, aktivitami
obohatiť a zlepšiť kvalitu života ľudí na Rendezi


1/ Vyhlásenie SÚŤAŽE – o určení 7 ZAUJÍMAVÝCH NAJ MIEST NA RENDEZI

2/ NÁVRHY AKCIÍ – v kultúre, športe, spoločenských aktivitách so svojimi vlastnými návrhmi názvov akcií, napr. preteky v korčuľovaní na kolieskových korčuliach v areáli športu, púšťanie šarkanov, maškarný ples, založenie klubov, spolkov, združení.

3/ TALENTY RENDEZU – celoročné predstavovanie a propagácia talentov Rendezu rôznymi formami od drevorezby – výstavou v KS Impulz s exponátmi, výtvarné umenie, výstava obrazov, fotografovanie – výstava fotografií, pásma v KS Impulz – spev, recitácia, divadlo, bábkohra atď., propagácia cez Račiansky výber formou článku s fotografiou, račianskej televízie, slovenský rozhlas a televíziu

4/ MÁM NÁPAD – projekt KVALITA ŽIVOTA NA RENDEZI
Teoretické a praktické nápady a realizácie ako zlepšiť kvalitu života ľudí na Rendezi, detský kútik hier, výsadba kvetín, vyriešenie cestovania integrovanou dopravou do centra mesta atď.

5/ ZELENÁ RENDEZSKA LINKA – ochrana životného prostredia cez telefónnu Rendezsku zelenú linku na MÚ Rača pracovníkovi životného prostredia, ktorý operatívne vyrieši ich podnety – napr. skládky

6/ MÔJ ZASADENÝ STROM – Rendezsky rodokmeň, vysadenie svojho vlastného stromu a následné staranie sa o jeho zdravý rast ako symbolu, že po našom živote v prírode čosi po nás zostane

7/ PROPAGÁCIA RENDEZU – návrhy na texty, obrazové nápady, grafické techniky s tematikou nápaditej propagácie Rendezu na tričkách , suveníroch propagujúcich Rendez cez jeho železničnú históriu – sklo, vázy, poháre, drevo, textílie, plech, železo, papier a pod.

8/ INFORMAČNÝ BULLETIN RENDEZU – návrhy na tematiky, zaujímavosti, zvláštnosti, historické informácie, fotografie z histórie Rendezu na vytvorenie obsahu informačného bulletinu o Rendezi – jeho minulosť, súčasnosť

9/ MOJA NAJ-FOTOGRAFIA, MÔJ NAJ-OBRAZ RENDEZU – záber, obraz obľúbenej scenérie Rendezu

10/ OCENENIE „RENDEZSKE ŠĽACHETNÉ SRDCE“ – každoročné ocenenie osobností Rendezu s názvom Plakety – Rendezske šľachetné srdce + možnosť hrubé sklo so srdcom vo vnútri atď. – vyhlásenie v KS Impulz v termíne okolo Vianoc.

11/ GALÉRIA OSOBNOSTI RENDEZU – v minulosti, súčasnosti, spracovanie, propagácia cez Račiansky výber, televíziu, internetovú stránku www.rendez-ba.sk osobnosti, ktoré v minulosti ale aj v súčasnosti pozitívne reprezentovali a reprezentujú Rendez

12/ Návrhy na ĽUDOVÉ NÁZVY MIEST NA RENDEZI – postupné zatradovanie, pomenovanie (osadenie tabúľ s názvom) parčíkov, kopca, námestíčok, vášho obľúbeného miesta stretávok, športového areálu atď.

Tento projekt sa bude stále priebežne aktualizovať o nové tvorivé užitočné návrhy a súbežne prehodnocovať prínos alebo slabiny už zrealizovaných akcií. Verte, že každý váš nápad, myšlienka, inšpirácia, ak je myslený úprimne zo srdca, má v sebe pozitívnu energiu, ktorá dokáže zbližovať ľudí, robiť ich šťastnými a ľudskými k sebe navzájom. Rendez vždy vo svojej histórii tvoril jednu veľkú rodinu, ktorá si dokázala pomáhať v bolesti aj radosti a práve cez svoju najväčšiu životnú silu, ktorou boli spoločné aktivity. Zveľaďovanie životného prostredia, výsadba stromov – topoľových alejí až po Raču, Vajnory, vytváranie parčíkov, oddychových zón s lavičkami, zeleňou, organizovaním ochotníckeho divadelného života, organizovaním Plesov, maškarných bálov, majálesov, juniálesov, zábav, športových turnajov vo futbale, volejbale, hokeji, kulturistike, večerných susedský posedení od skorej jari no neskorej jesene spojených s hrou na harmoniku, gitaru, spoločnom speve. Rendez má stále čaro a danosti nebyť anonymným miestom, ale domovom, kde vás priateľ, známy, sused pozdraví obrazne povedané na každom kroku. Chce to len vašu ochotu byť aktívny či už vlastnou činnosťou alebo zareagovaním na ponúknuté akcie, ktoré vyhovujú vašej mentalite, vášmu životnému štýlu.

Je na vás všetkých, či vytvoríme v súčasnosti aj v budúcnosti z Rendezu miesto, ktoré budeme nosiť vo svojom srdci, ktoré budeme mať radi ako SVOJ DOMOV.


Na Vaše aktivity sa tešia Rendezáci, TJ Real Rendez - Cyril SEKERKA

0 komentárov:

Zverejnenie komentára