Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

23.10.12
0
aj tak by som vedela pomenovať včerajší deň – 22. október 2012, lebo sa mi ušlo, lepšie povedané, lebo sa nám, Zuzka, ušlo až dvanásť darčekov.
Brala som ich aj za Teba, lebo nie je jednoduché cestovať zo Žiliny do Bratislavy, keď má človek ešte pracovné povinnosti.
O aké darčeky šlo? Prvým bolo pozvanie do ZŠ Tbiliská 4, kde Medzinárodný týždeň školských knižníc otvárali zaujímavým projektom. Jeho základom bola naša spoločná knižka Vinohradnícke povesti, z ktorej si jednotlivé triedy vybrali vždy jednu povesť na svoju prezentáciu. A prezentácia? Pozostávala z rozpovedania obsahu povesti, ilustrácie k nej a krátkej dramatizácie alebo prednesu úryvku.
Spolu s pánom Havlovičom a pani učiteľkami A. Vőrőšovou, a J. Janečkovou sme sa chvíľami cítili ako v divadielku malých javiskových foriem, lebo úryvky z povestí mali raz podobu pantomímy, raz bábkového divadla, či klasickej činohry. Slovom príbehy z našej knižky, milá Zuzka, zrazu ožili, sprítomnili sa. Bol to neuveriteľný zážitok – veru hodný Vianoc.
Zostal čas aj na besedu so žiakmi, zástupcami jednotlivých tried i s riaditeľkou školy p. E. Šiskovou a s ostatnými kolegyňami slovenčinárkami.
V krásnych pohodlných priestoroch školskej knižnice sa včera zhmotnila Radosť. Aspoň ja som to tak vnímala a zdá sa, že nielen ja – možno priložené fotozábery, ktoré pohotovo zachytil pán Havlovič, sú toho dôkazom.
Radosť je viacnásobná, keď sa človek o ňu podelí. Nuž to v tejto chvíli robím.


Fotografie: Ľudovít Havlovič

0 komentárov:

Zverejnenie komentára