Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.10.12
0
V uplynulom týždni vyšla vo vydavateľstve Porta libri nová historická populárno-vedná publikácia Štúrovci, ako ste ich nepoznali, ktorú napísal archivár Bratislavského seniorátu a člen Archívnej rady ECAV na Slovensku Martin Kováč.

  
Publikácia sa zaoberá situáciou v Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku krátko po vydaní Protestantského patentu Františkom Jozefom I. z r. 1859. Prezentuje našich národných dejateľov (Kuzmány, Hurban, Hodža, Paulíny-Tóth, Francisci, Sládkovič, ...) v iných súvislostiach, ako sme na to navyknutí zo školských lavíc. Všíma si ich charaktery a vnútornú premenu ich myslenia, ich duchovné prebudenie, ku ktorému ich viedol i zápas na cirkevnom a národnom poli.
„Pri zápasoch o práva národa sa u J. M. Hurbana, K. Kuzmányho a  ich priateľov prebúdza osobný vzťah viery k Pánovi Ježišovi Kristovi. Takto sa viacerí štúrovci, predovšetkým však Hurban, odkláňajú od racionalizmu, ktorý vtedy ovládal teologickú reflexiu. Jeho viera získava stále viac osobne precítenej očarenosti Kristom a stále viac odvahy k verejným zápasom za pravú cirkev a práva národa v spoločnosti.“ 
Publikácia je obohatená mnohými autentickými citátmi z ich vzájomnej korešpondencie a ukazuje nám ich ako veriacich ľudí, ale predsa LEN ľudí, teda s ich pozitívnymi i negatívnymi stránkami. Autor sa snažil pozbierať všetky možné doterajšie poznatky o tejto téme a tomto období, ale vychádza aj z prameňov z cirkevných archívov, ktoré sú nové a neboli ešte historikom k dispozícii.
Cieľom knihy je nie len oboznámiť čitateľa s reálnymi historickými faktami, ale aj povzbudiť k živej viere, ukázať na Krista ako Spasiteľa ľudstva.


O autorovi
Martin Kováč sa narodil v Bratislave 5. júna 1980, pokrstený bol v Modre, konfirmovaný v Bratislave - Rači. Po úspešnom ukončení gymnázia na Hubeného študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor archívnictvo a pomocné vedy historické. Toto štúdium úspešne ukončil v roku 2003 (Mgr.). V rokoch 2004 - 2007 pracoval na generálnom biskupskom úrade ECAV ako archivár. Podieľal sa na vytvorení Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Od roku 2006 pôsobil ako vedúci ÚA ECAV. Od roku 2007 pracuje v cirkevnom zbore ECAV Bratislava ako archivár a misijno-vzdelávací pracovník. Popri práci sa dlhodobo venuje službe medzi mládežou a dorastom. V rokoch 2002 - 2010 pôsobil ako koordinátor pre prácu s mládežou Bratislavského seniorátu, bol členom predsedníctva SEM. V súčasnosti je presbyterom cirkevného zboru Bratislava - Rača a presbyterom Bratislavského seniorátu. Zastáva tiež funkciu archivára Bratislavského seniorátu a je členom Archívnej rady ECAV na Slovensku. Publikoval niekoľko populárno-vedných článkov, ale aj štúdií hlavne v cirkevných časopisoch a zborníkoch. V roku 2009 mu vyšla útla duchovno-filozofická knižka pre hľadajúcich - Dlhá noc. Vo voľnom čase sa venuje aj spevu. Účinkoval v opere V. Kubičku Martin Luther.

Kontakt: miti.kovac@gmail.com

0 komentárov:

Zverejnenie komentára