Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.10.12
0
Redakčná rada Račianskeho výberu - návrh tém, rubrík, obsahu


TÉMY a OBSAH by mali najmä určovať samotní čitatelia, obyvatelia mestských častí Rače, Krasňan, Rendezu formou svojich podnetov, impulzov, nápadov, kritiky či konštruktívnych riešení pre celkové zlepšenie ich života v obci, ako oni vidia budúcu víziu rozvoja MČ Rača vo všetkých oblastiach života. Zároveň príťažlivou a pútavou formou prezentovať históriu, tradície v konkrétnych mestských častiach, predstaviť minulé i súčasné osobnosti, ktoré pochádzajú alebo žijú v našich mestských častiach.
Prinášať včas upútavky a samotné prezentácie kultúrnych, spoločenských, športových aktivít so zachytením atmosféry, významu akcie, popularizovať a spoločensky ľudsky oceňovať ľudí, ktorí dobrovoľne, zdarma vykonávajú aktivity vo všetkých oblastiach života, viď charita, životné prostredie, kultúra, šport atď.
Vytvoriť dostatočné a motivačné rubriky pre vytvorenie spätnej väzby redakčná rada – čitateľ, občan Račianskeho výberu, kde by vedel oceniť, že má význam a zmysel vykonávať aktivity pre Kvalitu života v MČ Rača.
Návrhy tematicky obsahových rubrík pre Račiansky výber:
ROZHĽADŇA – rubrika, kde by mohol prezentovať obyvateľ obce svoje podnety, impulzy, nápady, kritiku a návrh riešení pre dobrú kvalitu života
PRECHÁDZKY HISTÓRIOU – rubrika, kde by cez príbehy a udalosti sa prezentovala história, tradície, udalosti konkrétnej mestskej časti Rača, Krasňany, Rendez
SIEŇ OSOBNOSTÍ – rubrika, kde by sa predstavili minulé aj súčasné osobnosti obce, ich celkové profily, osobnosti a činnosti
OBČAN – MÁŠ SLOVO – rubrika, kde by na malej ploche, konkrétne hutne pomenoval občan svoj názor, problém, vízie atď.
KLOBÚK DOLE – rubrika, kde by morálne, ľudsky ocenili aktivity ľudí, organizácie, ktoré vytvárajú aktivity pre celkovú kvalitu života v obci
KLIETKA HANBY – rubrika, kde by sa konkrétne pomenovali negatívne aktivity ľudí, organizácií, ktoré znehodnocujú kvalitu života vo všetkých oblastiach
VEJÁR – rubrika záberu upútavok, hodnotení kultúrneho, spoločenské, športového života v Rači, Krasňanoch, na Rendezi

ŠPORTOVÉ TAM-TAMy – rubrika prehľadu rekreačno - športových akcií od detí, mládeže až po dospelých v celej MČ Rača
ZELENÁ LINKA – rubrika, ktorá by mapovala čistotu a poriadok, existenciu čiernych skládok, riešenia na obnovenie zveľadenosti a čistoty životného prostredia v Rači, Krasňanoch, Rendezi v spolupráci s MÚ Rača – oddelením životného prostredia, kde by mala byť telefónna linka (číslo) zaznamenajúce podnety občanov na stav kvality životného prostredia
Dovolil som si, vážení členovia redakčnej rady Račianskeho výberu, prezentovať svoj uhol pohľadu ako by sa mohol RV obsahovo, tematicky, rubrikovo obohatiť o námety, ktoré si žiadajú najmä obyvatelia MČ Rača v našich osobných rozhovoroch aby so záujmom siahali mesiac čo mesiac po Račianskom výbere ako po svojom informačno servisnom mesačníku, kde sú témy a obsah podľa ich záujmu, vkusu, potrieb.

Cyril Sekerka – člen redakčnej rady RV

0 komentárov:

Zverejnenie komentára