Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.12.12
0
Stojí za ziskom eseročky kreatívny manažment alebo kreatívne účtovníctvo?

V materiáli Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2013, ktorý vypracovala konateľka spoločnosti Ing. Monika Debnárová, sa uvádza, že za obdobie 01.01. – 31.10.2012 Media Rača s.r.o. dosiahla zisk 8 011,76 €.
Ako obyvateľa MČ Bratislava - Rača by ma tento výsledok eseročky v 100%-nom vlastníctve mestskej časti tešil, nebyť istej pochybnosti. Plynie z dvoch poznatkov a jednej nejasnosti:
-           vecne sa na činnosti Media Rača s.r.o. (Račiansky výber, web-stránka a i.) podieľajú aj pracovníci mediálneho odd. MÚ,
-           ich mzdy a odvody (vrátane konateľky spoločnosti Ing. Debnárovej) nie sú výdavkami Media Rača s.r.o., ale MÚ,
-           z materiálu nie je jasné, či Media Rača s.r.o. miestnemu úradu uhrádza služby poskytované pracovníkmi marketingového oddelenia.
Na dnešné rokovanie MZ preto pôjdem s niekoľkými záhadami:
Je lepšie mať mediálne oddelenie na miestnom úrade alebo v Media Rača s.r.o.?
Nie je v materiáli vykázaný zisk 8 011,76 € nadhodnotený?
Vytvára vôbec Media Rača s.r.o. zisk?
Ak MZ pochybnosti rozptýli, rád sa pripojím k tým, čo konateľke Media Rača s.r.o. vyslovia za jej prácu uznanie.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára