Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Smiať sa či plakať nad našim osudom, obyvateľov Rendezu, keď MČ Rača si zrazu odmietla plniť svoje povinnosti ako „Spravovateľ Vecí Verejných“ a odmieta kosiť verejné trávnaté plochy na Rendezi, ale peniaze z našich platených daní míňať jej nerobí žiadny morálny problém. 


A ŽSR príde kosiť až v čase, keď niektorí obyvatelia, ťahúni Rendezski zdarma už pokosili 90% trávnatých plôch (Csiba, Dragúň, Wenzl). ŽSR majú celkovo zmysel pre čierny humor, keď prídu kosiť v období napríklad na konci októbra, keď sa už tráva chystá na zimný spánok. 20 rokov (1990 - 2010) sa kosili na Rendezi trávnaté plochy systémovou dohodou, kde ŽSR poskytli hradenie časti finančných nákladov na kosenie a MČ Rača oddelením údržby zelene 5 - 6 krát kosila všetky trávnaté plochy na Rendezi + orezávali živý plot, suché konáre stromov, robili výrub suchých stromov. Chcelo to však postupovať v štýle predošlých starostov v MČ Rača, vyvolať pracovné stretnutie s kompetentnými pracovníkmi zo ŽSR, dohodnúť sa, podpísať zmluvu o rozdelení finančných nákladov a Rendez by bol pravidelne kosený, zveľaďovaný ako uplynulých 20 rokov.

MČ Rača, spravovateľ vecí verejných , robiť si srandu z Rendezákov sa dá len raz, jasnú odpoveď dáme jeho zodpovedným v komunálnych VOĽBÁCH v decembri 2014, kedy budeme zrazu CTENÝMI VOLIČMI a nie len ŽIADATEĽMI.

Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára