Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.5.14
0
Dňa 15. 5. 2014 pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca si na krásnom podujatí v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave podpredsedkyňa SČK Bratislava-Východné Vierka Drotovanová (medzi ďalšími 30-imi ocenenými) prevzala ocenenie za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti dobrovoľná opatrovateľka.

Venovať sa starším a chorým ľuďom musí mať človek v srdci a Vierka pomáha naozaj srdcom – nielen v rámci svojej povinnosti. Príhovor prezidenta SČK pána Viliama Dobiáša bol mimoriadne vrúcny. Vyzdvihol obetavosť každého oceneného: „Sú to ľudia s nadmernou dávkou empatie, veľkým srdcom, dobrou dušou ... Sú to bytosti síce z mäsa a kostí, ale predchnutí a vrchovato naplnení ľudskosťou, láskou k blížnym a kypiaci ďalšími princípmi ako humanita a dobrovoľná služba. Keby sa ich dobrota materializovala, tak by sa nad ich hlavami mala vznášať svätožiara.“ Zdôraznil, že spoločenská akceptácia ČK nie je automaticky daná, je výsledkom snaženia miliónov ľudí na celom svete, z ktorých tí najlepší zo Slovenska budú ocenení. Prešli náročným sitom návrhov a výberu spomedzi 70 000 členov a 12 000 dobrovoľníkov SČK.

Ocenení boli prijatí aj u pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča - osobné blahoželanie, porozprávanie sa považujú za mimoriadnu udalosť vo svojom živote a veľmi si to vážia.

Za výbor SČK BA-Východné a všetkých členov Vierke blahoželáme a želáme, aby naďalej mala dostatok síl vo veľmi náročnej opatrovateľskej činnosti pokračovať. Sú ľudia, ktorí sa bez jej pomoci nezaobídu. Nedá mi nespomenúť, že na Slovensku je veľká nezamestnanosť a zároveň veľký nedostatok dobrovoľných opatrovateľov. Prečo je tomu tak, na to by mali odpovedať kompetentní.

Soňa Macejáková
predsedkyňa SČK BA-Východné

0 komentárov:

Zverejnenie komentára