Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.5.14
0
VÝZVA PRE UŽÍVATEĽOV POZEMKOV
V LOKALITE KOPANICE V HONE, JAHODOVISKO 1 a JAHODOVISKO 2

Na základe

Rozhodnutia OU–BA- OOP4–2014/2/25768-VSK zo dňa 10. 04. 2014 pre užívateľov pozemkov v lokalite Kopanice v Hone;

Rozhodnutia OU–BA- OOP4–2014/2/31760-VSK zo dňa 23. 04. 2014 pre užívateľov pozemkov v lokalite Jahodovisko 1;

Rozhodnutia OU–BA- OOP4–2014/2/31767-VSK zo dňa 24. 04. 2014 pre užívateľov pozemkov v lokalite Jahodovisko 2;

výbor Urbár Rača, pozem. spol., zastupujúci spoluvlastníkov pozemkov, ktoré užívate, Vás vyzýva k podpisu nájomnej zmluvy na Vami užívané pozemky.

V prílohe je uverejnený zoznam užívateľov, ktorý nám poskytli zástupcovia ZO SZZ 3 -17, predmetná časť GP i Rozhodnutia OÚ Bratislava.

Výzva sa týka iba tých užívateľov zo zverejneného zoznamu, ktorí, i napriek opakovaným výzvam, nepristúpili k legalizácii nájomného vzťahu a užívajú pozemky bez súhlasu majiteľov.

V prípade pretrvávajúceho stavu je Výbor Urbár Rača, pozem. spol., zastupujúci spoluvlastníkov, poverený využiť všetky zákonné prostriedky na odobratie užívaných pozemkov.

Výbor Urbár Rača, pozem. spol. zasadá každý párny týždeň v stredu v čase od 17,00 do 18,30 hod. na Žarnovickej ulici č. 7, termín je možné dohodnúť na tel. č. 0905 294819, 0905 294819.


Prílohy:
0 komentárov:

Zverejnenie komentára