Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Na úvod chcem povedať, že návrh na vybudovanie multifunkčných športových hál v Krasňanoch veľmi vítam a verím, že pomôže zvýšiť športovanie hlavne detí a mládeže v Rači. Sám som dlhoročný aktívny športovec a vítam každú aktivitu smerujúcu k odtrhnutiu detí od počítačov.


Bol som už na dvoch prezentáciách troch navrhnutých projektov - obe trvali cca 3 hodiny, takže viem približne 6 hodín rôznych informácií. Boli to ideové zámery, s ktorými sa v tejto fáze dá ešte hýbať, preto aj takto verejne otváram možnosti na diskusiu a polemiku. Budem rád, ak napíšete svoj názor aj v diskusii.

Najprv pracovne rozdeľme projekty - projekt č. 1 Multikomp (zameranie na tenis, PGA SK),  projekt č. 2 Všešportový areál detí a mládeže (Kapuš a spol., LINOX), projekt č. 3 Športovo-relaxačný komplex Rača (Višňovský a spol., LBG Aréna a ProTennis Academy). Poradie projektov je tak, ako boli odprezentované v poradí na prezentácii v NKD. Každý z týchto projektov má svoje plusy a mínusy, nakoľko však súťažia medzi sebou, tak bude dobré, aby v druhom kole predstavili návrh riešenia niekoľkých základných otázok, ktoré vyvstali (netreba zabúdať, že mestská časť sa na investícii podieľa vložením pozemku v hodnote niekoľkých miliónov €).

1. či sú investori ochotní nejakých spôsobom zapracovať súčasný bikrosový areál (napr. nevybudovaním parkoviska ale podzemných garáži)?

2. či sú ochotní investori nejakým spôsobom spolupracovať s FK Rača pri vytvorení tréningovej plochy?

3. koľko verejne prístupných priestorov ponechajú pre verejnosť?

Podľa mňa by mal vyhrať projekt, ktorý sa najlepšie vysporiada s horeuvedenými otázkami. Ešte raz, netreba zabúdať, že mestská časť resp. mesto dáva do hry pozemok v hodnote niekoľkých miliónov € a keďže sú traja záujemcovia, tak môžu medzi sebou súťažiť o najlepšie riešenie.

Napíšem ešte veľmi stručne môj názor na projekty v súčasnom znení:

Projekt č. 1:
plusy: podzemné parkovisko, zapracovanie kombinovaného kúpaliska s plavárňou, dobrý projekt pre tenistov;
mínusy: veľké množstvo tenisových kurtov - ostatné projekty majú tiež kurty ale nie v takej miere - potreba orientácie na väčšie množstvo športov, nevyjasnené financovanie, bolo by potrebné viac zelene, architektonicky dopracovať.

Projekt č. 2:
plusy: zahrnutie najväčšieho množstva športov na zimnú aj letnú sezónu, verejná bežecká dráha, športovo-regeneračné centrum, konkrétna predstava o klubovej činnosti, zapracovanie Račianskeho potoku do projektu;
mínusy: nevyjasnené financovanie, nadzemné parkovisko, pre niekoho je mínusom aj nezapracovanie plavárne (na druhej strane v Rači sú aktuálne viaceré nefunkčné plavárne, ktoré treba začať riešiť), väčšia miera zastavanosti, bolo by potrebné viac zelene.

Projekt č. 3:
plusy: vizuálne architektonicky najkrajší návrh, veľké množstvo zelene, vybudovanie uceleného komplexu, jasný finančný garant, projekt vyzeral najekologickejší, skejpark;
mínusy: projekt pokrýva menšie množstvo športov - plaváreň aj zimná plocha má obmedzené využitie - navrhovaná multifunkčná plocha je iba doplnkom projektu a relatívne malá (nedá sa využiť plnohodnote v zime pri nízkej teplote), nejasnosti okolo dvojpodlažnej ubytovne (na obrázku červený objekt), parkoviská nad zemou, nejasná lokalizácia skejparku.

Teraz sa teda ide do druhého kola a uvidíme čo ponúknu investori, bolo by dobré, ak by projekty boli zverejnené kompletne aj na webe, aby ich mohli všetci lepšie vidieť a zhodnotiť. Na webovom portáli pána Bednariča boli zverejnené nejaké nákresy - sú dostupné tu.

Projekty sú to zaujímavé, vďaka všetkým, ktorí na nich pracovali, verím, že sa spoločne v kombinácii starosta - poslanci - občania podarí vybrať najlepší projekt.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára