Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.5.14
0
VÝZVA PRE VLASTNÍKOV URBÁRSKEHO LESA

Urbár Rača, pozem. spol. vyzýva všetkých spoluvlastníkov podielov urbárskeho lesa o predloženie dokladov preukazujúcich zápis do KN. Bez predloženia dokladov nemôže byť stanovená výška oprávneného nároku na výplatu dividendy. Na vyplatenie je nutné predložiť okrem čiastočného výpisu z listov vlastníctva č. 5266, č. 9252, č. 9258 a č. 10563 i dedičské rozhodnutie alebo darovaciu zmluvu a PK vložku pôvodného vlastníka. Listy vlastníctva sú uvedené v prílohe.

Doklady stačí predložiť vo fotokópii.

Občania, ktorí majú vedomie, že ich predkovia mali byť vlastníkmi podielov urbárskeho majetku zapísaného na PKV č. 2, kat. úz. Rača a nie sú si vedomí prechodu, t. j. dedenia po predkoch, prípadne majú listiny , ktoré toto pôvodné vlastníctvo preukazuje, nech sa ohlásia v kancelárii na tel. č. 0905 294 819, 0905 294 819.


Prílohy:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára