Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

4.11.18
0
Rozhovor s kandidátkou na poslankyňu MsZ BA a MZ BA-Rača za Krasňany.

Lenka Antalová Plavuchová (40), Manažérka Nadácie pre deti Slovenska, predsedkyňa Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, členka Komisie sociálnej a bytovej a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, poslankyňou MZ je od roku 2010.

• Ako hodnotíš uplynulé štyri roky? Čo konkrétne sa ti podarilo presadiť? Uplynulé štyri roky sa podarilo zrealizovať

Uplynulé 4 roky hodnotím, ako skúšku osobnej trpezlivosti a dôvery v dobrú samosprávu a to najmä v oblasti spolupráce Rače a magistrátu. S magistrátom sa naťahujeme kvôli každému novému priechodu pre chodcov, starostlivosti o zeleň a nejasným pravidlám pri údržbe verejných priestorov. Ak si chce človek poctivo plniť svoje poslanecké povinnosti a reagovať na podnety od obyvateľov, tak na túto nespoluprácu tvrdo narazí.

Podarilo sa mi presadiť do rozpočtu financie na rekonštrukciu areálu na Hubeného, na ktorý obyvatelia z okolitých bytoviek naozaj dlho čakali. Rovnako sa mi podarilo rozbehnúť diskusiu o riešení chýbajúcich miest v základných školách, otvoriť diskusiu o sprístupnení dvora za gymnáziom Hubeného v spolupráci s Michalom Drotovánom, zabezpečiť čiastočné opravy detských ihrísk v Krasňanoch, navrhla som architektonickú súťaž na Nemecký kultúrny dom a najmä obstarávanie prvého územného plánu zóny v dejinách Rače. Rovnako sa podarilo čiastočne opraviť chodníky v Krasňanoch, sú to body z môjho volebného programu spred 4 rokov, ktoré sa podarilo realizovať.

Peter Pilinský pred štyrmi rokmi avizoval, že mestská časť plánuje dostať od mesta do svojej správy budovu bývalej školy na Plickovej ulici a zriadiť v nej materskú, základnú aj strednú školu pod jednou strechou (sľub tu). Bol to len sľub alebo si zaregistrovala aj nejaké kroky k naplneniu tohto cieľa? Je vôbec reálne, aby tam ešte bola škola?

Som presvedčená, že do budovy základnej školy na Plickovej sa musí vrátiť vzdelávanie. Budova, ktorá bola postavená ako škola v strede živého sídliska musí opäť slúžiť verejnosti ako základná škola s pridanými funkciami napr. knižnice, základnej umeleckej školy a rovnako ako priestor pre miestnu komunitu a voľnočasové aktivity pre deti a mladých z okolia. Určite je reálne a najmä potrebné, aby tam bola znovu škola. Rozhodnutie zrušiť prevádzku tejto školy bolo krokom vedľa.

Zo strany starostu ostalo len pri sľuboch a mrzí ma, že sa naši mestskí poslanci nepostavili verejne proti zámeru zriadiť v budove základnej školy archív a depozitár hlavného mesta.

• Čo považuješ za najväčšie problémy Rače, osobitne časti Krasňany, a ako by si chcela prispieť k ich riešeniu?

Problémov v Krasňanoch vnímam viacero, ale najvýraznejší je nedostatok miest v školách a škôlkach, ktoré nám praskajú vo švíkoch. Na základnej škole Hubeného stúpol počet žiakov zo 400 (pred 7 rokmi) na súčasných 700 plus ďalších 100 v materskej škole, čo spôsobuje rôzne prevádzkové komplikácie.

Výrazným problémom je nedostatočná systematická starostlivosť o zeleň. Za posledný rok bolo vypílených niekoľko vzrastlých stromov bez náhradnej výsadby. Vedieme dlhoročné nekonečné diskusie o tom, kto je za stav verejnej zelene zodpovedný, bez toho, aby si konečne magistrát a Rača sadli za jeden stôl a dohodli si jednotný postup. V Krasňanoch sú desiatky stromov vo veľmi zlom stave a neexistuje žiadny plán doplňujúcej výsadby.

Rovnaký problém vidím v zúfalom stave našich verejných priestorov a to najmä pred Ternom na Peknej ceste a rovnako priamo pod miestnym úradom na Kubačovej, kde majú komfort jedine zaparkované autá.

Akútne nám chýbajú verejne dostupné a dobré naplánované športoviská pre staršie deti a mladých, tu zaostávame o svetelné roky za susedným Rakúskom, ale dávno nás predbehla aj napríklad Trnava.

• Volebnou témou sa stal Územný plán zóny Krasňany, do akej miery si vstupovala do predloženého materiálu? Čo sú jeho najväčšie plusy a v čom tkvie jeho kritika?

Hoci som sa stala terčom kritiky za predložený návrh územného plánu zóny Krasňany, som stále presvedčená, že dobre pripravený a pripomienkovaný UPZ je pre udržateľný rozvoj Krasňan nevyhnutný. Za nezvládnutú považujem komunikáciu a chýbajúcu participáciu, kde bol obyvateľom rovno predložený hotový návrh bez priebežnej diskusie o ich potrebách a predstavách.

V návrhu bolo niekoľko nedotiahnutých riešení a to najmä budovanie parkovacích miest na úkor zelene a asanácia hromadných garáží, kde by boli potrestaní práve tí, ktorí si parkovanie áut vyriešili.

Rača je súčasťou hlavného mesta, ktoré sa intenzívne rozvíja a buď budeme prostredníctvom UP zón na tento rozvoj dobre pripravení alebo nám ostáva len čakať so založenými rukami a nariekať na tvorivosťou developerov pod našimi oknami. UP zón sú jediným nástrojom v rukách samosprávy na reguláciu výstavbu a budovanie odolného (resilient) mesta.

Veľmi rýchlo som pochopila, že UP len jednej zóny nestačí, pretože Krasňany susedia s obrovskými parcelami, kde si brúsia zuby rôzne záujmové skupiny. To je ďalšia veľká výzva pre Raču.

• Ako hodnotíš úroveň MHD a BID? Čo by sa dalo vylepšiť?

Smejem sa vždy, keď čítam vyhlásenia na Facebooku o tom, že je zlá doprava do centra mesta od ľudí, čo sedia v autách, keď paralelne s Račianskou idú každé 3 minúty električky. Sama som veľký autičkár a ešte donedávna som chodila autom všade, ale ranná situácia na Račianskej ma rýchlo odučila od cestovania autom po Bratislave. Električky do Rače považujem za obrovský bonus, ale samozrejme stav a kvalita trate by si zaslúžila investíciu. Rovnako nepochopiteľne chýbajú zástavkové prístrešky smerom do Rače. Nejdem sa pasovať do pozície expertky na dopravu, ale veľmi oceňujem, že sa viem kedykoľvek obrátiť na odborníkov, ktorí písali Plán Bratislava.

Ako kandidátka za Team Vallo som sa verejne prihlásila presadzovať opatrenia z Plánu Bratislava, kde sme spísali množstvo menších aj veľkých nevyhnutných opatrení v oblasti mobility. Viac nájdete na https://www.planbratislava.sk/mobilita.

• Má mať každý rovnaké právo zaparkovať pre svojim domom? Aká je tvoja predstava parkovacej politiky?

Cieľom parkovacej politiky nie je zabezpečiť každému majiteľovi auta bezplatné parkovanie pred domom. Ja vnímam parkovaciu politiku ako nástroj na upratanie našich ulíc, tak aby konečne zmizli autá zo zelených plôch, chodníkov a aby autá neboli bariérou bezpečného a pohodlného pohybu po meste pre chodcov, cyklistov a ľudí cestujúcich MHD. Parkovacia politika prinesie jasné pravidlá, ktoré zvýhodnia rezidentov. S parkovacou politikou musí prísť aj budovanie záchytných parkovísk, budovanie BUS pruhov, nové linky električiek, nové segregované cyklotrasy, na ktoré budem môcť bez obáv poslať aj svoje deti.

• Už si vyskúšala automatizovaný systém vypožičiavania bicyklov (bikesharing)? Je vôbec bezpečné prepravovať sa na bicykli do zamestnania?

Ešte nie, pretože žltý bicykel nemám, kde vrátiť, pri budovaní bikesharingu sa na Raču v prvom kole zabudlo :( Párkrát som šla bicyklom do mesta, ale chýba mi odvaha vrhnúť sa medzi autá na Račianskej. Môj manžel už má rokmi vychytané trasy a cestuje na bicykli denne, ja mám radšej električku. Deti sa pohybujú po meste samostatne, školu máme pod domom a naučili sme ich chodiť MHD, tak skoro, ako sa dalo.

Budovanie cyklotrás musí byť prioritou Bratislavy a napríklad Račianska je horúcou kandidátkou na vybudovanie oddelenej cyklotrasy, na takú širokú “ulicu” sa musí zmestiť MHD, bicykle, chodci aj autá.

Ako predsedkyňa komisie, ktorá má vo svojej gescii aj kultúru, ako vnímaš spor o prenájom priestorov v Hasičskom dome na Detvianskej 12? Nie je povesť osôb dôležitejšia ako samotný ZVV?

Oceňujem dlhoročnú prácu spolku pri ochrane dedičstva a historických artefaktov. V tomto spore vnímam najmä boj o kreslo šéfa spolku a vnútorný konflikt členov. Mám dojem zo zverejnenej komunikácie predstaviteľov ZVV, že o zachovanie činnosti združenia ide až v druhom rade, čo nevrhá dobré svetlo na vedenie organizácie.

• Veľa peňazí investovala MČ do rekonštrukcie amfiteátra, v minulosti aj do obnovy NKD, sú tieto objekty dostatočne využívané?

Amfiteáter aj NKD majú omnoho väčší potenciál, ako sa teraz využíva. Ľudí vždy pritiahnu dobré služby a dobrá skúsenosť. Ak sa na Vinobraní nedostanete k WC a potme sa v dave stovák ľudí tlačíte pri východe z koncertu, tak si rozmyslíte, či tam ešte prídete.

Rovnako KS Žarnovická a tiež Krasňanská beseda, akoby trochu zaspali dobu. Trendom je poskytovať priestory verejnosti, spolkom a prostredníctvom férových pravidiel a dobrých a príjemných priestorov budovať vzťahy na sídliskách v meste.

Nemecký kultúrny dom je obrovská budova, kde sa využíva ledva tretina, pretože rekonštrukcia skončila na pol ceste. Iniciovala som architektonickú súťaž, ktorá mala overiť možnosti budovy na ďalšie využitie. Je tam priestor na rozvoj služieb pre obyvateľov, kultúry, obradnú sálu, výstavné priestory. Rača nemá námestie a oživením budovy by ožil aj verejný priestor okolo.

• Si uvedená ako spoluautorka Plánu Bratislava, kandidáta na primátora Matúša Valla, ale nenašiel som ťa uvedenú ako autorku pod žiadnou z kapitol, na ktorých jeho častiach si teda spolupracovala?

Podieľala som na kapitole 11 o vzťahu mesta a mestských častí. Pridala som sa k Plánu Bratislava po tom, čo som na Facebooku napísala kritiku k tomu, že v prvom koncepte mi zúfalo chýbala kapitola o mestských častiach, ktorých je 17 a výrazne tvoria identitu mesta. Odpoveďou Matúša Valla bolo, pridaj sa k nám a pomôž. Tak som to urobila. Som uvedená v zozname spoluautorov tu: https://www.planbratislava.sk/#autori

Akým spôsobom sa spolupodieľaš na činnosti Rodinného centra Ráčik, komunitnej záhrady a OZ Stará jedáleň? Čomu sa ešte venuješ?

Som veľmi pyšná na tieto iniciatívy a najmä na ľudí, čo za nimi stoja. Všetky stoja na aktívnej dobrovoľníckej práci skvelých ľudí, ktorým záleží na mieste, kde žijú a sú ochotní zdvihnúť sa z gauča a urobiť niečo pre iných aj bez veľkých gest.

Momentálne sa najviac podieľam na Starej jedálni, čo je budova bývalej školskej jedálne na Peknej ceste, ktorá roky chátrala. Budovu rekonštruujeme na účely komunitného centra pre deti, mladých a susedov z Krasňan. Držte palce, nech je na jar 2019 otvorené pre verejnosť.

Venujem sa plávaniu a snívam o triatlone, len mám popri všetkých povinnostiach málo času na trénovanie :)

• Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa Ján Drotován
redaktor občianskeho časopisu račan.sk výber0 komentárov:

Zverejnenie komentára