Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.11.18
0
Čo sa nám aj vďaka vám podarilo.

OZ Stará jedáleň buduje v Rači – Krasňany jedinečné komunitné nízkoprahové centrum „Stará jedáleň“, v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Touto cestou by sme vás radi informovali, čo sa nám doteraz podarilo a ako sme použili darované finančné zdroje.

V máji roku 2016 sme sa boli prvýkrát pozrieť, v akom stave sa nachádza budova bývalej školskej jedálne pri Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v Bratislave-Rači. Čakal nás žalostný pohľad na schátrané priestory, ktoré boli asi 15 rokov nevyužívané a celý objekt nebol po tú dobu udržiavaný.

Známky značného poškodenia boli zreteľné na všetkých nenosných stavebných konštrukciách: na stenách – vnútorných omietkach, na podlahách, oknách aj dverách, inštaláciách elektriny, vody, plynu. Bola narušená aj strecha a bolo zrejmé, že do objektu dlhodobo zatekalo, vnútri bola voda a pleseň. Na viacerých miestach na streche bola vytvorená náletová zeleň, ktorá strechu ešte viac ničila. Strecha nebola vôbec zateplená. Na vonkajšej fasáde budovy boli rôzne trhliny a odlúpnuté plochy, prípadne sa na nej objavovali výkvety plesní a nečistoty, vrátane náletovej zelene. Oceľové vstupné vráta boli zhrdzavené a poškodené.

Stav objektu sme nechali odborne posúdiť a záver bol, že nosné konštrukcie budovy poškodené nie sú, čiže existovala reálna šanca budovu zrekonštruovať. Nechali sme si vypracovať stavebný projekt, ale aj architektonický návrh a v súlade s týmito dokumentami sme potom začali postupnú komplexnú rekonštrukciu budovy.

Začiatkom roka 2017 sme začali s búracími prácami v interiéri a sčasti aj v exteriéri. Postupne boli vybúravané poškodené omietky, podlahy, časti stropov, výplňové dverné a okenné konštrukcie, časti inštalácii elektriny, zdravotechniky a vzduchotechniky. Búracie práce prebiehali prakticky počas celého roka 2017 a čiastočne boli robené aj svojpomocne, dobrovoľnícky – tie, ktoré nevyžadovali prísne podmienky BOZP alebo neboli fyzicky veľmi náročné.

Koncom leta a na jeseň v roku 2017 sme kompletne zrekonštruovali celú strechu. Tá pozostávala z viacerých menších alebo väčších striech a tiež bolo nutné na nej vykonať najskôr rozsiahle búracie práce. Strecha bola kompletne a kvalitne zateplená, bola urobená úplne nová hydroizolácia a nové klampiarske prvky.

Na jar 2018 sme sa po rekonštrukcii strechy naplno pustili do rekonštrukcie interiéru. Tieto práce spočiatku takisto spočívali ešte v búracích prácach, ktoré boli prípravou pre inštaláciu ostatných prvkov a konštrukcií. Vybúrali sme kvôli zmene dispozície aj niekoľko nenosných priečok.

Koncom mája a v priebehu júna 2018 sme začali a zrealizovali výmenu väčšiny vonkajších okien a zasklených stien. Zároveň sme začali s murárskymi prácami nových priečok a múrov.

V priebehu leta 2018 sme začali naplno realizovať aj vnútorné rozvody elektriny, vodovodu, kanalizácie a vykurovania. Predtým bola ešte hydroizolačne upravená podlaha.

V priebehu augusta až začiatkom októbra 2018 zároveň prebiehali prípravné a finalizačné práce na výstavbe novej podlahy – anhydridového poteru s novou tepelnou izoláciou pod ním, ako aj prípojok vody a elektriny.

V najbližšom období do konca roka 2018 nás čaká realizácia omietok, časti konštrukcií kazetových a plných sadrokartónových stropov, príprava pre konečné povrchové úpravy a ich čiastočná realizácia. Budeme kompletizovať prvky elektriny a osvetlenia, zdravotechniky, vykurovania, chladenia a vzduchotechniky a realizovať osadenie vnútorných dverí a zasklených stien, sanity a kuchynských liniek.

Na jar 2019 by sme chceli práce ukončiť zateplením fasádnych stien a realizáciou jej povrchových úprav vrátane osadenia vonkajších žalúzií, skultivovaním exteriérových plôch a sedení pri objekte, ako aj časti sadových úprav.

ĎAKUJEME:

VELUX Foundation, Nadácia SPP, Nadácia ESET, Nadácia EPH, Nadácia HB Reavis, Nadácia Orange, Nadácia ZSE, Nadácia VÚB, BAUMIT, BSK, Malé Krasňany, MČ Rača, Nadácia Via, Nadácia Pontis a Dobrá krajina, PWC, Dell, Magistrát mesta Bratislava, NaVidieku.sk, Anderson, Ateliér 008, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, ENVIS, Smart Light, Proizol, POLYFORM, krasňanské Bistro Ateliér, Ing. Jozef Zentko – geodet a kartograf, a všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré nás doteraz podporili.

Špeciálne sa chceme poďakovať aj všetkým vám, ktorí ste Starej jedálni venovali 2% zo svojich daní. Za rok 2017 sme vyzbierali takmer 7.000 Eur.

V SOBOTU 15.12 VÁS POZÝVAME NA VIANOČNÝ RESTAURANT DAY V STAREJ JEDÁLNI. DOVIDENIA, TEŠÍME SA NA VÁS!

Sledujte nás na facebooku alebo na www.starajedalen.sk.

Viera Múčková
OZ Stará jedáleň

Pôvodný stav

ProjektRekonštrukcia
0 komentárov:

Zverejnenie komentára